Czech POINT v Praze 4


Blíže nespecifikovaný obrázekČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V minulosti musel občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, a ne občan“.

Upozornění: Na pracovištích Czech POINT v rámci Úřadu MČ Praha 4 není možné získat ověřený výpis z Centrální evidence exekucí a také není možné zřídit elektronický podpis. Tyto služby jsou dostupné pouze na pracovištích České pošty, s.p. v rámci služeb tzv. eGovermentu a Certifikační autority PostSignum.

Od 1. 7. 2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech v pozdějším znění. Základní registry jsou registr obyvatel (ROB), registr osob (ROS), registr práv a povinností (RPP) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Více informací o základních registrech najdete ZDE.

O všechny níže uvedené výpisy lze požádat na pracovišti Czech POINT Antala Staška (Úřad městské části Praha 4) a také ve všech detašovaných informačních centrech Úřadu městské části Praha 4. 

Aktualizováno: 24.05.2021 – Vít Drbal
Vytisknout