Důležité sociální informace v Tučňáku i na webu městské části


Sociální odbor Úřadu městské části Praha 4 a Ústav sociálních služeb v Praze 4 začaly od února 2020 zveřejňovat v časopise Tučňák důležité informace o službách, které poskytuje obyvatelům Prahy 4 v oblasti sociální politiky.

V každém čísle Tučňáku tak postupně vyjde informativní stránka pro jednotlivé okruhy sociálních služeb. Její obraz pak najdete i zde níže.

„K tištěné formě poskytování informací jsme přistoupili proto, abyste si jednotlivé soubory informací mohli založit a nemuseli je vyhledávat pouze na počítači,“ uvedl místostarosta pro sociální, zdravotní a rodinnou politiku a spolupráci s neziskovými a náboženskými organizacemi Josef Svoboda a dodal: „Věřím, že tuto formu uvítají především ti, kteří dávají přednost tištěnému slovu před monitorem počítače.“

Sociální informace z tištěného Tučňáku:

Vloženo: 29.01.2020   |   Aktualizováno: 01.02.2022 – Vít Drbal
Vytisknout