Elektronická podatelna pro příjem datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem

Elektronická podatelna je provozována na základě zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a jeho prováděcích předpisů.

Elektronická podatelna přijímá datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem a doručené formou elektronické pošty (včetně příloh) na adresu: posta@praha4.cz (max. velikost zprávy 10 MB) nebo doručené osobně na USB flash disku se souborovým systémem FAT32. Formáty přijímaných souborů: doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpeg.

Po přijetí podepsaného podání je provedena kontrola jeho elektronického podpisu a odesílateli je automaticky odeslána zpráva o výsledku kontroly podání a jeho přijetí nebo odmítnutí. Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Podání je považováno za podepsané, je-li zaručeným elektronickým podpisem podepsané celé e-mailové podání nebo alespoň jedna z příloh. Pokud je elektronický podpis v pořádku, předá podatelna podání příslušnému úředníkovi k vyřízení.
Na zprávy nepodepsané, infikované virem nebo vyhodnocené jako spam není zpráva o doručení odesílána.
Vloženo: 25.04.2008   |   Aktualizováno: 08.01.2019 – Vít Drbal
Vytisknout