Generel správy a rozvoje parku Na Pankráci je dokončen


Městská část disponuje dokumentem určujícím principy rozvoje parku Na Pankráci. Celková vize je rozpracována formou projektových karet, které upřesňují další kroky potřebné k optimalizaci správy parku a zlepšení koordinace při plánování investičních akcí.

“Park se bude muset v dohledné budoucnosti vypořádat s nárůstem návštěvnosti, většími nároky návštěvníků na kvalitu veřejných prostranství, ale také například s delšími obdobími horka a sucha. Být připraven znamená reagovat na očekávané změny s předstihem a proto jsme nechali zpracovat tento koncepční dokument,” říká radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Generel se v nejobecnější rovině zabývá otázkou efektivního prostorového a provozního uspořádání parku. Definuje charakter jednotlivých ploch a požadavky na zázemí pro činnosti, které se v něm odehrávají. Navrhuje opatření pro provozně udržitelné zvýšení jeho rekreačního potenciálu. Neméně důležitou součástí generelu je plán regenerace a doplnění parkové zeleně směřující k celkovému zvýšení ekologické stability prostředí.

Na úvodní analytickou část navazuje celkový koncept řešení stručně popisující principy a cíle revitalizace všech částí parku. V přílohách najdete podrobný přehled doporučených intervencí rozčleněných podle tematického zaměření a priorit.

Generel si můžete stáhnout ZDE (nebo kliknutím na obrázek níže - 15MB - pro web). Plné rozlišení je ZDE (30MB) .

Centrální park - Park Na Pankráci - mapy.cz 3D

Aktualizováno: 25.10.2022 – Vít Drbal
Vytisknout