Informační kanceláře

  • zajišťují provoz informační kanceláře včetně odloučených informačních center
  • spolupracují s vedoucími odborů k získávání úplných údajů určených k informování veřejnosti včetně jejich bezprostřední aktualizace
  • podávají veřejnosti informace o činnosti a působnosti orgánů MČ a příspěvkových organizacích zřízených MČ
  • přijímají od občanů žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • poskytují poradenské služby o postupu a způsobu vyřizování záležitostí občanů
  • zabezpečují provoz informační telefonické služby
  • provádějí legalizace a vidimace a vedou evidenci vidimací a legalizací
  • vykonávají působnost kontaktního místa veřejné správy - Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu - Czech Point
  • vydávají výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů, provádí konverzi dokumentů, přijímají žádosti a oznámení podle zákona o elektronických úkonech
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Kubátová Eva Dipl. - Soz. Vedoucí oddělení informačních kanceláří 261 192 257 9.14 eva.kubatova@praha4.cz
Bidrmannová Taťana Referent - informační kancelář 272 651 924 KE01 tatana.bidrmannova@praha4.cz
Hendrych David Referent - informační kancelář 261 192 358 vestibul david.hendrych@praha4.cz
Krejzová Marcela Referent - informační kancelář 241 410 806 Z010 marcela.krejzova@praha4.cz
Profousová Jana Referent - informační kancelář 272 651 924 KE01 jana.profousova@praha4.cz
Pšeničková Dana Referent - informační kancelář 261 192 358 vestibul dana.psenickova@praha4.cz
Štrobachová Kateřina Referent - informační kancelář 261 192 694 IN001 katerina.strobachova@praha4.cz
Vaňková Petra Referent - informační kancelář 261 192 358 vestibul petra.vankova@praha4.cz
Vejsadová Jana Referent - informační kancelář 241 410 806 Z010 jana.vejsadova@praha4.cz
Vopinková Jindra Referent - informační kancelář 241 410 806 Z010 jindra.vopinkova@praha4.cz
Aktualizováno: 03.05.2018 – Vít Drbal
Vytisknout