Knihobudky opět slouží čtenářům z Prahy 4


Knihobudka po opravě - rok 2022Veřejné venkovní knihovničky (knihobudky) opět slouží čtenářům z Prahy 4 ke sdílení knih. Po opravě se vrátily všechny na své původní místo, výjimkou je knihobudka z Braníka, jejíž stav již opravu neumožnil. I do Braníka se však knihobudka vrátí, i když zřejmě na jiné místo, pravděpodobně před Dům s pečovatelskou službou.

Stav knihobudek před opravou nebyl dobrý, bývalé telefonní budky sloužily desítky let jako veřejné hovorny a poté několik let jako venkovní sdílené knihovničky. Zub času se na nich pochopitelně výrazně podepsal.

Městská část Praha 4 se v únoru tohoto roku rozhodla staré budky neopravovat a pořídit nové modernější veřejné knihovny z kovu. Bohužel kvůli ruské agresi proti Ukrajině se zvedly ceny různých materiálů, včetně železa a oceli, což zvýšilo původní nabídkové ceny nových knihoven na neakceptovatelnou úroveň.

Proto se Praha 4 musela vrátit se k původnímu záměru a zajistit opravu původních knihobudek. Tato změna však nakonec původně plánovaný termíne pro jejich výměnu posunula až do prázdnin.

Městská část Praha 4 má kromě venkovních knihovniček ještě dvě veřejné knihovničky, jednu v sídle úřadu (Antala Staška 2059/80b) a druhou v budově historické Nuselské radnice (Táborská 500). Obě fungovaly nepřetržitě po celou dobu a jsou čtenářům z Prahy 4 k dispozici i nadále.


Aktualizováno: 03.08.2022 – Vít Drbal
Vytisknout