Nedvědovo náměstí čeká revitalizace


Nedvědovo náměstí - revitalizace

Příprava revitalizace Nedvědova náměstí podle návrhu architekta Davida Vávry pokračuje. Na nové podobě náměstí se shodla Komise územního rozvoje i výrazná většina respondentů, kteří se zúčastnili první veřejné debaty nad návrhem na jaře 2021, i účastníci ankety ke konceptu návrhu v létě roku 2021. Občané měli možnost diskutovat o projektu také v rámci loňského a letošního ročníku Festivalu Podolí a během adventní procházky Podolím s Davidem Vávrou v prosinci loňského roku. Závěry z těchto projednání pak byly promítnuty do finálního zadání realizačního projektu.

„V rámci revitalizace parku se zvýší počet stromů a dojde k oživení travní plochy, nejen lepším využitím zachycené srážkové vody k zavlažování trávníku, který je vystaven prudkému slunci, ale také vytvořením novým míst k posezení a odpočinku,“
uvedl radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Budou opraveny povrchy pěších cest, na jejichž špatný stav upozornila řada občanů. Vznikne nová nenápadná cesta mezi školou a kavárnou. Ta je navržena v místě, které žáci základní školy využívají jako zkratku a tráva je zde častým používáním vyšlapaná. Zpevnění polopropustnou a částečně travou porostlou dlažbou je účelné a šetrné k charakteru místa. Zlepší se osvětlení parku. Dojde ke sjednocení a navýšení mobiliáře, laviček a odpadkových košů. Dětské hřiště změní rozměry a bude nově vybaveno. Bude také upraveno jeho nejbližšího okolí.

Několik obyvatel vyjádřilo až po ukončení ankety obavu z nárůstu ploch, které nepropouštějí vodu, což podle jejich názoru povede k přehřívání náměstí, obzvláště schodiště a formálního prostoru před školou, a úbytku zeleně.

„K těmto obavám není důvod,“ uvedl architekt David Vávra. „Budeme více vysazovat než kácet, zkratka k bazénu je řešena dlažbou částečně trávou prorostlou. Podíl zatravněných ploch se sníží pouze o patnáct procent a i zpevněné plochy budou částečně propustné. Voda, která se nevsákne, bude odváděna do retenčních nádrží a využívána k zálivce zeleně, a tím přispěje i ke zlepšení mikroklimatu před školou. A navíc se plocha zeleně zvětší o průměr korun nově vysazených stromů,“ vysvětlil architekt.

Prostor před školou s pomníkem a schodiště směřující k vodárně budou po velkou část dne částečně zastíněny budovou školy nebo nově vysazenými stromy. Je také důležité, že městská část vytváří veřejný prostor k celoročnímu pobytu. Od podzimu do jara návštěvníci ocení místa, kde bude hřát slunce. Teplý dřevěný povrch schodiště bude příjemný i k posezení.

Opakovaně z řad veřejnosti zazněla obava, že nové lavičky budou ve večerních hodinách využívat opilci a sociálně nepřizpůsobiví lidé. Objevil se rovněž názor, že betonová zídka u školy není dobrý nápad, protože bude brzy posprejovaná. Je však sociologicky prokázáno, že “prostředí vychovává”, tedy že v esteticky hodnotném a dobře udržovaném veřejném prostoru se vyskytují sociopatologické jevy méně často a s menší intenzitou než ve veřejných prostorech neatraktivních a zanedbaných. To potvrzují i zkušenosti z nedalekého seniorského hřiště, které je lavičkami hojně vybaveno, a žádné negativní jevy se tam nevyskytují.

„Omezovat vybavení pro pobytové aktivity ve veřejném prostoru se zdůvodněním, že tím předejdeme jeho nežádoucímu využívání, tedy není řešení. Bude-li zídka využívána jako plocha pro graffiti, nepovažujeme to za problém. Naopak, může být místem pro výtvarné vyjádření mladé generace, a nejen žáků,“ uvedl radní pro informatika, bezpečnost a sport Jaroslav Míth (ODS).

Revitalizace by mohla začít, pokud bude vydáno sloučené stavební povolení do dubna příštího roku, už v květnu 2023. Práce jsou plánovány na čtyři měsíce, tedy přibližně do konce srpna.


Aktualizováno: 02.11.2022 – Vít Drbal
Vytisknout