Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Rekonstrukce ul. Nuselská - rozšiřování chodníků (Adéla Pilařová 16.05.2018 8:50) – Doprava a parkování
  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, z jakého důvodu jsou rozšiřovány chodníky v rámci rekonstrukce ul. Nuselská v okolí zastávky Horky a ulice V Horkách. Tím dochází k výraznému úbytku parkovacích míst, kterých už je takto kritický nedostatek. Chodníky zde dříve byly dostatečně široké a k rozšiřování tak nebyl důvod, nikdy nebudou využity v plné šíři.

  Děkuji.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 24.05.2018 11:48)
   Vážená paní Pilařová,
    
   probíhající rekonstrukce ulice Nuselská a její následná finální podoba je realizována na základě projektu, který byl zpracován na základě požadavku vlastníka respektive správce této pozemní komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.; oddělení přípravy a realizace investic; Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1. Chodníkové plochy jsou v prostoru křižovatky s ulicí V Horkách rozšiřovány pouze v místě situovaných přechodů pro chodce, čímž rozhodně nedochází k úbytku legální parkovací kapacity. Tento záměr řeší naopak zlepšení rozhledových poměrů a zvýšení bezpečnosti na vyznačených přechodech pro chodce, tím že se podstatně zkrátí délka vlastního přechodu pro chodce, tedy i doba, po kterou se případný chodec ve vozovce může vyskytovat.
   Zdejší silniční správní úřad si plně uvědomujeme omezení, které v posledních měsících přináší rozsáhlá rekonstrukce komunikace Nuselská a blízkého okolí. Jedná se však o dlouhodobě plánovaný a nezbytný zásah do této letité soustavy, která by již nadále nemohla zajišťovat dnešní standart a jistotu dodávky energií pro zajištění komfortu a pohody bydlení. Zdejší silniční správní úřad provádí opakované kontroly jednotlivých staveb aby vše probíhalo v souladu s vydanými povoleními a byla v nejvyšší možné míře zajištěna dopravní obslužnost území a komunikační potřeba. Je třeba si uvědomit, že se jedná zejména o rezidenty a vlastníky nemovitostí kteří budou mít následně největší prospěch z této rozsáhlé rekonstrukce.   
    
   S pozdravem Ing. Ondřej Horvath
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Cena parkovacích oprávnění. (Jan Kus 16.05.2018 10:07) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  pan Hrabětínek na dotazy nereaguje, tak prosím někoho kompetentního o odpověď. V dokumentu Ceník parkovacích oprávnění je uvedeno, že cena ročního oprávnění pro účely zásobování (na max. dobu 60 minut) je 16000,- Kč. Má to být chápápno jako snaha o zamezení zásobování obchodů? Protože jak je na celé Praze 4 vidět, všude v podstatě parkují hlavně vozidla zásobování, že... Nemělo by být pro účely zásobování povoleno zastavovat na určeném místě na 30 minut zdarma?
  Díky za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 24.05.2018 9:54)
   Dobrý den,

   odbor stavební nemá ve věci developerského projektu žádné informace.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: cestovní pas (Dana Šrajbrová 21.05.2018 19:25) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den,
  lze se elektronicky objednat? Když ano, tak jak?
  Děkují za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 23.05.2018 11:41)
   Dobrý den,

   na ÚMČ Praha 4 není systém elektronického objednávání zaveden, není tedy možné se objednat.
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: nájemní smlouva (Ivana 14.05.2018 9:26) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi stačí k přihlášení trvalému bydlení nájemní smlouva, která byla vytvořena dnem nastěhování, ale prodlužuje se dle zákona, bez dodatku ve smlouvě. Tím myslím, že nájemní smlouvu jsme podepsali 2.6.2014. Stále bydlíme v pronájmu v tom samém bytě, ale bez prodloužené smlouvy. Máme smlouvu na dobu určitou. A dále nájemní smlouva je na manžela, mohu si v tomto bytě dát trvalé bydliště? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 23.05.2018 11:40)
   Dobrý den,

   pokud jste v roce 2014 uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou a nemáte k ní žádný dodatek o prodloužení, není již s největší pravděpodobností platná. Píšete, že se smlouva prodlužuje „ze zákona“, nicméně takovou variantu upravuje pouze ustanovení §2285 Občanského zákoníku:

   § 2285
   Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let…
    
   Jak je z výše uvedeného patrné, nájem by pokračoval maximálně dva roky po uplynutí lhůty, ne kterou byl sjednán, záleží tedy na tom, do kdy tato lhůta byla. Pokud byl nájem v roce 2014 sjednán pouze na rok, skončil tedy nejpozději v roce 2017.
   Pokud je nájemní smlouva psaná na manžela, můžete se na ní přihlásit i Vy, jelikož máte společné nájemní právo manželů.
    
   V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku: 261 192 659.
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Parkovací karty (Milan Kopecký 17.05.2018 8:31) – Doprava a parkování
  Dobrý den, naší rodiny se budoe týkat zavedení modrých zón. Oba máme trvalé bydliště v dotčených zónách. Vlastníme dva osobní automobily, oba jsou v TP psané na mne. Jeden je pojištěn na manželku a ta jej také i užívá. Dostane manželka parkovací kartu za 1200Kč?
  Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 23.05.2018 9:21)
   Dobrý den pane Kopecký,

   dle stávající metodiky je možno uplatnit „rezidenční parkování“ za roční poplatek 1 200,- Kč pouze pro 1. vozidlo konkrétního rezidenta, za druhé vozidlo je to již 7 000,-Kč.
   Pokud byste chtěl uplatnit poplatek 1 200,- Kč i na to Vaše druhé vozidlo, bylo by potřeba jej „přepsat“ na manželku, aby byly splněny obě podmínky, tj. trvalé bydliště na Praze 4 a vlastnictví předmětného vozidla (zapsané v TP vozidla).
    
   Děkuji za vaši otázku a jsem s pozdravem
    
   Zdeněk Abramcov
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: parkovací zóny (Karolína 11.05.2018 0:10) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  jsem vlastníkem bytu na Praze 4, ve kterém bydlím, nicméně zde nemám trvalé bydliště. Auto, které užívám je psáno na firmu sídlící v jiném městě a užívám jej jen pro soukromé účely. Které z oprávnění se mně týká? Kolik bude stát roční parkování?
  Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 23.05.2018 9:19)
   Dobrý den,
    
   pokud jste vlastníkem bytu na území městské části Praha 4, ale nemáte zde trvalé bydliště, vztahuje se na Vás parkovací oprávnění pro abonenta. To znamená, že roční poplatek za parkování jednoho automobilu Vás bude stát 7.000,- Kč. Jelikož využíváte služební vozidlo k soukromým účelům, je nutné doložit potvrzení o příjmu ze závislé činnosti, které je k dispozici ke stažení pod tímto odkazem http://www.praha4.cz/Parkovaci-zony-na-Praze-4.html. Dále doložíte Váš občanský průkaz či cestovní pas a osvědčení o registraci vozidla.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: nepojízdné auto (Jana Pácová 18.05.2018 8:14) – Doprava a parkování
  Dobrý den, v ulici Vodárenská už dlouhou dobu parkuje nepojízdné vozidlo bez SPZ a zabírá tolik potřebné místo Prosím, kdo ho může odstranit?
  Děkuji a přeji příjemný den.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 21.05.2018 14:45)
   Vážená paní Pácová,

   k otázce vraků poukazuje ustanovení § 19 ods. 2 písm g), zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích kdy musí „vrak“ naplňovat skutkovou podstatu , že se jedná o vozidlo , které pro závady v technickém stavu zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích  a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění, nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (dále a vrak). V  případě odstranění vraku je povinnost dána vlastníku komunikace případně jeho správce. Na území hl.m.Prahy zpracovává evidenci vraků Správa služeb hl.m.Prahy http://www.sshmp.cz/ uveďte prosím typ vozidla, r.z., barvu vozidla, kde se vozidlo nachází. V případě návrhu vlastníka komunikace povede silniční správní úřad správní úřad správní řízení k odstranění vraku.

   Přeji hezký den

   Petr Vlasák
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: parkovací zony (Lada Bořková 18.05.2018 21:52) – Doprava a parkování
  Dobrý den, na mapě parkovacích zón jsem si všimla, že v ulici Vlastislavova a Čestmírova je vyznačen zelený úsek - dle legendy se jedná o zásobování. Na základě čeho bude možno na těchto místech parkovat a jak dlouho?Děkuji.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 21.05.2018 14:44)
   Dobrý den,
    
   informace o režimu zásobovacích boxů budou uvedeny přímo na svislém dopravním značení, které se u nich bude nacházet, konkrétně na dodatkové tabulce.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Změna sídla (František B. 20.05.2018 9:06) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,

  před několika dny jsem si změnil trvalý pobyt na Prahu 4 a z toho důvodu mi bylo automaticky změněno sídlo v živnostenském rejstříku, ačkoliv bych ho rád ponechal na původní adrese.

  Chtěl bych se zeptat, jak se tato žádost dá vyřídit (předpokládám živnostenský úřad MČ Prahy 4) a především pak, co k tomu budu potřebovat? Stačí pouze vyplnit změnový formulář, nebo potřebuji i nějaké "právní potvrzení", že původní adresu mohu využívat jakožto sídlo svého podnikání (i přestože jsem jej měl dříve jako sídlo)?

  Popravdě jsem byl trochý překvapený, že mi bylo sídlo automaticky změněno. Před změnou trvalého bydliště jsem si pročítal různé materiály, z nichž jsem vydedukoval, že dojde ke změně trvalého bydliště živnostníka, ovšem už ne ke změně jeho sídla (to se případně musí žádat zvlášť). Evidentně je to jinak.

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 21.05.2018 10:34)
   Dobrý den,

   pokud podnikatel při ohlášení živnosti nebo jeho změny vyplní ANO u údaje: místo podnikání trvale shodné s bydlištěm, pak automaticky při změně bydliště je změněna i adresa sídla v Registru živnostenského podnikání na adresu změněného bydliště. Chcete-li mít adresu sídla na jiné adrese, než máte adresu svého bydliště, je nutné vyplnit změnový  list, zaplatit správní poplatek 100 Kč a doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž jste umístil sídlo, neboť tato adresa se liší od adresy bydliště.   
   Tuto změnu můžete nahlásit na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR. Formulář - změnový list a více informací naleznete na www.praha4.cz.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
   Úřad MČ Praha 4
 • Otázka: Parkovací zóny (Milan Karásek 14.05.2018 18:45) – Doprava a parkování
  Dobrý den.
  Zajímá mne odpověď na několik otázek týkajících se nových parkovacích zón.
  1. Podle značení platí na rozdíl od jiných městských částí mezi 8-20 hodinou. Tzn, že když přijedu z práce, z divadla, z kina po této době, tak mně jako rezidentovi (který si zaplatil parkovací kartu) nezbyde prostě nezaparkovat.
  2. Proč mám jako rezident "vyhrazené a placené" místo v době, kdy si na toto vydělávám.
  3. Který váš dopravní expert navrhl změny parkovacích stání. (Mám na mysli změny z pravé strany na levou a naopak).
  Byl bych velice rád, abyste mne neodkazovali na TSK a odpověděli, kdo tato rozhodnutí udělal a na koho si tedy mohu stěžovat, případně žádat nápravu jinou cestou.
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Milan Karásek
  Majitel bytu v ulici V Zálomu P-4
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 21.05.2018 8:40)
   Dobrý den,
    
   platnost ZPS v uvedené době je určitá výchozí hodnota, kterou jednotlivé městské části mohou dle svých požadavků měnit. MČ Praha 4 se rozhodla aspoň prozatím respektovat tuto výchozí hodnotu s tím, že v případě potřeby se tato doba může upravit. Osobně bych nepředbíhal a počkal, jaký efekt budou zóny mít ve stávající podobě. Umístění zóny v ulici V zálomu prověříme.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
    
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI


Zveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák
Vytisknout