Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy ...@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. Z výše uvedené adresy odesílá potvrzení automat a nemůže být používána k dotazům a další korespondenci. 

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: preruseni zivnosti (lenka 03.11.2022 8:36) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, jestliže přeruším živnost uprostřed měsíce a přihlásím se na ÚP – platím zálohy na zdravotní a sociální daný měsíc, nebo jak to funguje, prosím?
 • Otázka: Přerušení živnosti pro s.r.o. (Miky Jafar 01.11.2022 0:43) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, přál bych si přerušit živnost pro s.r.o. Jaký bude postup, bude podobný jako u přerušení pro OSVČ? Mohu také informovat FÚ, ČSSZ a VZP o přerušení přes ŽÚ? Zůstane mi povinnost podávát daň.přiznání? Děkuji za odpověďi.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 04.11.2022 9:25)
   Dobrý den,
   pokud hodláte přerušit živnostenské oprávnění právnické osobě, postačí vyplnit formulář změnový list a doručit jej na kterýkoliv živnostenský úřad v ČR. Formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz .
   Pokud hodláte prostřednictvím živnostenského úřadu informovat o této změně FÚ, ČSSZ a VZP, je nutná osobní návštěva živnostenského úřadu.
   S dotazy týkající se daňového přiznán se prosím obraťte na Finanční úřad.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Nadměrný hluk ve vnitrobloku z dva roky trvající rekonstrukce (Michaela Hlinková 28.10.2022 14:45) – Stavební úřad
  Dobrý den, poradíte mi prosím jak postupovat v případě nadměrně obtěžujícího hluku o víkendech a svátcích od pul 8 ráno do cca 18 hodin večer z rekontrukce Hotelu Vyšehrad - Marie Cibulkové 29, Praha 4. Celá rekonstrukce probíhá v areálu hotelu zasahující do vnitrobloku a trvá již dva roky!! Dny od pondělí do pátku moc neřeším, stejně tak jako vím, že nemám žádnou možnost jak ovlivnit to, že rekonstrukce probíhá o víkendech, ale setrvalý zvuk sbíječek, vrtaček a všech hluků se stavbou spojených začíná být po tak dlouhé době neunosný. Obzvlášť v případě kdy se rezonování uvnitř vnitrobloku uzavřeným prostorem zesiluje. Děkuji S pozdravem Hlinková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 01.11.2022 18:57)
   Vážená paní,
   pracovní doba pro stavební práce není žádným právním předpisem omezena. V dané věci jsme nevydali žádné rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu, jsou ale udržovací práce a stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona, které může stavebník bez rozhodnutí nebo jiného patření stavebního úřadu realizovat. Limity hluku pro stavební práce platí i v případě stavebních prací dle § 103 stavebního zákona,
   Váš podnět jsem předala Hygienické stanici hl.m. Prahy, která je z hlediska hluku dotčeným orgánem státní správy.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Umístění nádoby na kovový odpad do Viktorinovy ulice (Petr Bláha 20.10.2022 15:07) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, bylo by možno na místo sběru tříděného odpadu ve Viktorinově ulici umístit také nádobu na kovový odpad? Předem děkuji.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 26.10.2022 14:14)
   Přeji dobrý den,
   umístění další sběrné nádoby na tříděný odpad na stanoviště tříděného odpadu č. 291 v ulici Viktorinova v Praze 4 by vyžadovalo ubrání dalšího parkovacího stání. Z tohoto důvodu nelze v současné době sběrnou nádobu na kov na toto stanoviště přidat.
   K odložení kovového odpadu využijte prosím stanoviště č. 261 5.května 33 v Praze 4 nebo č. 172 Marie Cibulkové 38 v Praze 4.
   S pozdravem
   Ing. Lenka Hánlová
   vedoucí odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
 • Otázka: Přerušení živnosti (Martin Adámek 18.10.2022 12:49) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,
  Při zrušení, resp. přerušení živnosti je nutná osobní návštěva úřadu, nebo lze vyřídit přes datovou schránku? Jaké jsou prosím možnosti a jak se má postupovat?
  Moc děkuji za odpověď.
  Martin A.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.10.2022 16:40)
   Dobrý den,
   pokud hodláte přerušit své živnostenské oprávnění postačí vyplnit formulář změnový list a doručit jej na kterýkoliv živnostenský úřad v ČR. Žádost lze doručit i do datové schránky, poštou, přes podatelnu úřadu či osobně.
   Pokud hodláte prostřednictvím živnostenského úřadu informovat o přerušení živnosti Finanční úřad, Správu sociálního zabezpečení a svoji zdravotní pojišťovnu, pak je nutná osobní návštěva živnostenského úřadu. Žádost nepodléhá správnímu poplatku.
   Formulář a více informací naleznete například na www.praha4.cz .
   S pozdravem
   Ing. PavlaMelšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Automatické obnovení živnosti (Lukáš Kotlorz 13.10.2022 22:15) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,

  ode dne 1. 1. 2020 mi byla automaticky obnovena živnost po přerušení. Již jsem se dočetl, že živnost je možno znovu přerušit (nelze zpětně). Chci se zeptat, zda bude nutné za dobu, kdy byla živnost aktivní, ale nebyla vykonávána, zasílat nějaké formuláře nebo výkazy na finanční úřad, SSZ, zdravotní pojišťovnu apod.

  Děkuji
  L. Kotlorz
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.10.2022 12:18)
   Dobrý den,
   pokud podnikatel oznámí přerušení živnosti, je provozování přerušeno nejdříve dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu. Z tohoto důvodu nelze přerušit zpětně.
   S dotazy týkající se Finančního úřadu, Správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se prosím obraťte na tyto úřady. Živnostenské úřady nejsou kompetentní odpovídat na tyto dotazy.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: Označení hranic pozemku (Olga Vaclavek 12.10.2022 14:24) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  dovolte, abych se na Vás obrátila s prosbou o radu či informaci ohledně této situace:

  Jedná se o stavbu Hodkovičky Green II na adrese Šífařská 577/28, ve které vlastním bytovou jednotku. Před touto budovou náš pozemek sousedí s pozemkem ve vlastnictví Hl. města Prahy, parc. č. 1071/10 a dalšími pozemky v soukromém vlastnictví.
  Hranice žádného z těchto pozemků zde nejsou viditelně ohraničeny ani jinak vyznačeny, auta zde parkují, jak se jim zlíbí, komplikuje nám to údržbu pozemku.
  Někteří vlastníci bytu se domnívají, že ohraničení našeho pozemku bylo povinností developera, ten se však k tomu nemá. Co můžeme ohledně vyznačení hranic pozemku požadovat a jak jednat? Děkuji předem za Vaši laskavou odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.10.2022 10:31)
   Dobrý den,
   pojem vyznačení hranic pozemku stavební zákon ani jeho prováděcí předpisy neuvádí a dle současné právní úpravy není oplocení pozemků pokud to nestanoví jiný právní předpis nebo zvláštní účel nemovitosti nutné.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Metodiky pro výdej parkovacích oprávnění. (Jaroslav 06.10.2022 19:12) – Doprava a parkování
  Dobrý den,

  mohl bych se zeptat, kde je aktuální "Metodiky pro výdej parkovacích oprávnění.", jelikož původní odkaz na stránku https://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf není funkční.

  Děkuji moc.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 10.10.2022 15:53)
   Dobrý den,
   Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel a provozovatel zón placeného stání v Praze připravuje k uveřejnění na webu aktualizované znění metodiky. V případě konkrétních dotazů se můžete obracet přímo na mne, případně si projít nejčastější dotazy a odpovědi na ně, které jsou uvedeny v následujícím odkazu: https://parking.praha.eu/cs/faq/
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: Živnost při rodičovské dovolené (Aneta Kůrková 04.10.2022 9:53) – Živnostenský úřad
  Dobrý den,

  Ráda bych se zeptala, zda je možné založit si živnost při rodičovské dovolené. Resp. jaké jsou podmínky, pokud bych si chtěla založit živnost jen vedlejší - zisk z živnosti bude nižší než mzda u zaměstnavatele. Zda tedy lze podnikat pouze jako činnost vedlejší, případně co vše je k tomu potřeba a jaké jsou pak podmínky, pokud bude výdělek orientačně do výše 250.000 za rok. Podnikání by bylo v jiném oboru než práce u zaměstnavatele. Moc děkuji, Kůrková
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 05.10.2022 13:09)
   Dobrý den,
   při vydání živnostenského oprávnění živnostenské úřady nezkoumají, zda žadatel ( ka) je na rodičovské dovolené. Podmínky pro získání živnostenského oprávnění jsou pro všechny podnikatele stejné.
   Záležitosti týkající se zisku a výdělku nespadají do agendy živnostenského úřadu, z tohoto důvodu Vám doporučuji obrátit se se svými dotazy na Finanční úřad.
   S pozdravem
   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského
 • Otázka: členství v komisi k prezidentským volbám (Zbyněk Kalabis 05.10.2022 10:09) – Obecné
  Dobrý den,
  bohužel jsem musel z pracovních důvodů na poslední chvíli odřeknout účast ve volební komisi v zářijových volbách. Dozvěděl jsem se ale, že členové komisí byli oslovováni, zda se zúčastní jako komisaři i prezidentských voleb. Chci se Vás zeptat, zda zveřejníte přihlášku k účasti v komisi k lednovým volbám i pro ostatní občany. Děkuji Vám.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 05.10.2022 12:58)
   Přeji pěkný den!
   Pane Zbyňku, pro volbu prezidenta opět otevíráme stránku na našem webu: https://www.praha4.cz/VOLBA-PREZIDENTA-REPUBLIKY-2023
   Na ní jsou postupně zveřejňovány informace pro voliče i pro komise. Zároveň je zde publikována i přihláška do OVK.
   Přihlášku stačí co nejdříve poslat (tedy i bez podpisu) na náš e-mail: volby@praha4.cz .
   Díky za váš zájem a jsem
   S pozdravem
   Ing. Vít Drbal
   referent PR
   Odbor kanceláře starosty