Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Parkování rezidenta v Praze 4 (Ing. Petr Krtička 23.08.2018 17:58) – Doprava a parkování
  Bydlím trvale v Ohradní ulici v Praze 4, avšak od května do října 2018 jsem mimo Prahu s přerušením ve dnech 30.-31.8., kdy musím před domem pár hodin parkovat. V uvedené dny se parkovací karty zřejmě nevydávají, ale nemám problém ji uhradit zpětně od 30.8.2018 až se vrátím do Prahy. Je to možné? Nerad bych platil pokutu za něco, co nemohu ovlivnit. Díky za odpověď. PS. Stačí přijít s občankou a techničákem?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.09.2018 12:37)
   Dobrý den,

   parkovací oprávnění se vydávají každý den dle úředních hodin detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 4 Jílovská http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-Jilovska.html
   Zpětně parkovací oprávnění vydat nelze, nicméně v případě potřeby krátkodobého parkování v rámci zóny placeného stání lze v oranžové a fialové zóně zaplatit prostřednictvím parkovacího automatu či mobilní aplikace mpla.cz, na modré zóně pak pouze prostřednictvím uvedené mobilní aplikace.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
 • Otázka: dotaz (Dan 29.08.2018 9:18) – Doprava a parkování
  Dobrý den, chtěl bych si zeptat co se stane s parkovacím oprávněním pokud ho mám na rok, ale budu se předčasně stěhovat, tudíž si změním trvalé bydliště na jinou Pražskou část.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 05.09.2018 10:01)
   Dobrý den,
    
   parkovací oprávnění na území městské části Praha 4 se Vám zruší a vrátí se Vám poměrná částka ze zaplaceného parkovacího oprávnění za období, které nebude vyčerpáno. Je třeba se dostavit na výdejnu parkovacích oprávnění na pracovišti v ulici Jílovská 1148/14, kde je tuto věc možné vyřídit.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
 • Otázka: Parkování na místě pro invalidy (Zdenka 23.08.2018 11:06) – Doprava a parkování
  Dobrý den, jak dlouho může vůz s označením invalida, parkovat na vyhrazeném místě pro ivalidní osoby? Jeden takový vůz je "zagarážovaný" už několik týdnů v ulici Mendíků...Osobně považuji zavedení smíšené parkovací zóny v Adamovské a Mendíků za velmi špatné řešení, zvláště i při rozsáhlých rekonstrukcích Nuselské.Jako rezident mám velké problémy zaparkovat.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 04.09.2018 10:01)
   Dobrý den,

   vůz označený parkovacím průkazem smí parkovat na parkovišti vyhrazeném pro osoby těžce tělesně postižené bez časového omezení.
   Odbor životního prostředí a dopravy nerozhodoval o zřízení zón placeného stání.

   S pozdravem
   Ing. Jan Hartman
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Uzávěra (Radostová Věra 30.08.2018 11:31) – Doprava a parkování
  Dobrý den, 5.12.2017 byl po opravě ještě uzavřen pravý pruh sjezdu z Jižní spojky na Spořilov s poznámkou, že se jedná o technologickou přestávku do 18. 3. 2018. Ta trvá dodnes. Jak dlouhou bude ještě technologická přestávka trvat?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 03.09.2018 17:32)
   Dobrý den,

   sjezd z Jižní spojky do ul. Hlavní spadá do kompetence odboru dopravních agend Magistrátu hl.m.Prahy. Podnět postupujeme k vyřízení tomuto orgánu.

   S pozdravem
   Ing. Jan Hartman
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Abonentní karta (Kateřina Nováková 02.07.2018 15:25) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala na možnost získání abonentní karty. Je pravda, pokud mám objednávku na práci pro firmu, která sídlí na P4, můžu si koupit abonentní kartu a poté parkovat na modrých zónách? Kolik karta prosím stojí?
  Pokud má ještě manželka firemní vozidlo firmy na P4 a sídlíme mimo Prahu 4, stačí pro parkovací oprávnění za 7000Kč/rok doložit jen vyplněný formulář Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmu a leasingnovou smlouvu? Děkuji moc, K. Nováková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 03.09.2018 13:55)
   Dobrý den,
    
   nárok na parkovací oprávnění mají fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené části ZPS, osoby vlastnící nemovitost a osoby se sídlem či provozovnou podnikání v této oblasti. Firma sídlící na území MČ Praha 4 tudíž nárok na parkovací oprávnění bezpochyby má. Pokud však sídlíte mimo Prahu 4, jak uvádíte, tak nárok budete mít v případě, že zde máte provozovnu. Místo provozovny je nutné potvrdit smlouvou o pronájmu nebytových prostor.
    
   s pozdravem
    
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení zón parkovacích stání
   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
 • Otázka: Stavební práce Budějovická, Ješetická (Martin Vondrouš 28.08.2018 15:46) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  Prosím o informaci o stvebních a výkopových pracech na budějovickém náměstí na začátku ulice Ješetická. Posílal jsem již dotaz na FB ale několik týdnů bez odpovědi :D Takže co se tam děje? souvisí to se stavbou AC Budějovická ? Opravdu nechci mít hned za domem takovou šílenost! Snad už mi odpovíte. Děkuji, Martin Vondrouš
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 31.08.2018 11:56)
   Dobrý den,

   vzhledem k tomu, že dotaz neobsahuje informaci, které pozemky jsou předmětem dotazu (parc. č., katastrální území), nelze se k dotazu blíže vyjádřit a určit o jakou stavbu se jedná.
   Z úřední činnosti je stavebnímu úřadu známo, že v blízkosti ulic Ješetická, Budějovická a Vyskočilova v současné době probíhá realizace přeložky kabelovodu. Informace ze spisů stavebního úřadu však nejsou veřejné. Pokud jste byl účastníkem řízení, máte právo nahlížet do správního spisu po celou dobu jeho existence, v takovém případě Vám doporučuji návštěvu našeho úřadu v úředních hodinách.
    
   S pozdravem a přáním hezkého dne
    
   Ing. Hana Rusňáková
   vedoucí odd. vodohospodářského a územního rozhodování
   Úřad městské části Praha 4, odbor stavební
 • Otázka: potvrzení o trvalém bydlišti (Eva Hanzlíková 28.08.2018 16:00) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den,
  mohu na vyžádání obdržet potvrzení o trvalém bydlišti osob žijících v mém rodinném domě?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 30.08.2018 12:35)
   Dobrý den,

   dle §10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, „ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu…“ Žádost tedy musí podat jeden z vlastníků, výpis poskytujeme na počkání. Vyhotovení výpisu podléhá správnímu poplatku 50 Kč za každou i započatou stránku, pokud se jedná o rodinný dům, z praxe mohu odhadnout, že se bude pravděpodobně jednat pouze o jednu stránku.
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: potvrzení o rodinném stavu (Brunnerová 27.08.2018 8:52) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, potřebuji potvrzení o rodinném stavu pro banku. Kde ho získám? Děkuji Brunnerová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 30.08.2018 12:34)
   Dobrý den,

   jedná se o výpis z informačního systému, který je možné vyřídit na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze úřady městských částí).

   Podrobnější info:
   http://www.mvcr.cz/clanek/vydej-udaju-z-evidence-obyvatel-373263.aspx
    
   s pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Pas pro dítê mladší 15 let (Táña Buriánová 14.08.2018 23:57) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Vnučka 9 let žije s matkou v USA, v rijnu ji propadne pas.Jsem opravnêna za dceru vše v ČR vyrizovat.Je možno prodloužit platnost pasu, nebo vyridit pas novy, aby mohla dcera s vnučkou prijet do ČR?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 30.08.2018 10:01)
   Dobrý den,

   za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce (§ 17 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech), což jsou rodiče. O cestovní pas je možné si požádat na zastupitelském úřadu v zahraničí, navíc je u žádosti třeba osobní přítomnost žadatele, jelikož součástí podání žádosti je pořízení fotografie do pasu, pokud vnučka žije v USA, stejně není možné pas v ČR bez její přítomnosti vyřídit.
   Na níže uvedeném odkazu naleznete seznam českých zastupitelských úřadů v USA, jen pro upřesnění upozorňuji, že na honorárních konzulátech není možné podat žádost o cestovní doklad:
   https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/kontaktni_cesky_urad/index.html
    
   s pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: stavební práce ul. Ohradní / Pod Farou (Procházková 27.08.2018 19:57) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  žádám o informaci ohledně stavebních prací mezi ulicemi Ohradní a Pod Farou. Nikde jsem nenašla informaci kdo je investor, kdo je zhotovitel a o jakou stavbu se jedná. děkuji, Procházková
  • Odpověď: (Roman Rogner 29.08.2018 17:39)
   Dobrý den,

   aby bylo možné určit o jakou stavbu se jedná, je třeba žádost o informaci upřesnit zejména z hlediska umístění stavby (doplnit č.parc. pozemků, kterých se má stavba týkat). Je to nutné i pro další konání stavebního úřadu, aby stavební úřad mohl prověřit, zda byla stavba povolena a zda stavebník plní povinnosti stanovené v ust. § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona, tedy povinnost umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
    
   Přeji hezký den.
    
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
   e-mail: Miloslava.koptikova@praha4.cz
   tel.: +420 261 192 224
   Úřad městské části Praha 4, odbor stavební


Zveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák
Vytisknout