Oblast rozpočtu

  • metodicky řídí, organizuje a koordinuje sestavení návrhu rozpočtu úřadu a organizací, které jsou zřízené MČ a zpracovaný návrh za celou MČ předkládá radě, komisím rady, zastupitelstvu,výborům zastupitelstva k dalšímu projednávání navrhuje a provádí opatření k zabezpečení rozpisu a plnění rozpočtu, sestavuje ve spolupráci s odvětvovými odbory úřadu podrobný rozpočet MČ včetně rozpočtových rezerv v ekonomicky zdůvodněné výši zabezpečuje ve spolupráci s odbory úřadu financování úkolů a hospodaření samotného úřadu, u všech organizací dohlíží na dodržování rozpočtových pravidel a předpisů, zabezpečuje v souladu se stanovenou dělbou práce mezi orgány úřadu úkoly v oblasti zřizování účtu u peněžního ústavu, dispozičního oprávnění, podpisových vzorů a jiných úkolů v oblasti hospodářských dispozic navrhuje radě, popř. v rámci svěřené pravomoci provádí změny rozpočtu a dispozic s rozpočtovými rezervami ve spolupráci s příslušnými odbory více...

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Dvořáková Monika Rozpočtář 261 192 346 6.21 monika.dvorakova@praha4.cz
Nováková Marie Rozpočtář 261 192 353 6.21 marie.novakova@praha4.cz
Turková Lidmila Ing. Referent 261 192 366 6.16 lidmila.turkova@praha4.cz