Odbor finanční správy (OFS)

  • poskytuje informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
  • dodržuje Závazný postup oběhu účetních dokladů
  • vede centrální evidenci příjemců zahraničních finančních prostředků
  • zpracovává výsledky řídících veřejnosprávních kontrol (příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.) a předává je odboru kontrolnímu
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Stelmachová Henrieta Ing. Vedoucí odboru finanční správy 261 192 364 6.20 henrieta.stelmachova@praha4.cz


Potřebuji si vyřídit (poradna občana)

Formuláře odboru finanční správy