Odbor školství, prevence a rodinné politiky


  • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon
  • poskytuje informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
  • dodržuje Závazný postup oběhu účetních dokladů
  • zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky svěřenými tomuto odboru v rámci schváleného, popř. upraveného rozpočtu, dodržuje platnou rozpočtovou skladbu, zpracovává dle pokynů OFS  přehled o přidělených finančních prostředků
Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator
Vytisknout