Odbor stavebních investic a oprav (OSIO)


  • zabývá se úkoly v oblasti stavebních investic a oprav nemovitého majetku svěřeného do správy MČ Praha 4,
  • koordinuje stavební činnosti od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do předání dokončeného díla objednateli,
  • vykonává kontrolní činnosti v oblasti stavební, investorské a inženýrské, vč. kontroly kvality předané práce a uplatňování reklamací vad v záruční lhůtě,
  • zpracovává podklady pro plánování stavebních investic a oprav a v případě požadavku investiční výhled,
  • zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky svěřenými tomuto odboru v rámci schváleného rozpočtu

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Jahoda Josef Ing. Vedoucí odboru stavebních investic a oprav 261 192 454 7.24 josef.jahoda@praha4.cz
Krajňanský Fedor Referent 261 192 109 7.23 fedor.krajnansky@praha4.cz
Lukeš Martin Ing. Referent 261 192 373 7.22 martin.lukes@praha4.cz
Szántó Ivana Ing. Referent 261 192 632 7.22 ivana.szanto@praha4.cz
Šímová Iveta Ing. Referent 261 192 442 7.25 iveta.simova@praha4.cz
Vinš Jiří Ing. Referent 261 192 328 7.25 jiri.vins@praha4.cz