Oddělení Evropských fondů


  • identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty v návaznosti na aktuální dotační výzvy, v rámci kterých je městská část způsobilým žadatelem
  • informuje o aktuálních dotačních možnostech ostatní organizační jednotky ÚMČ a koordinuje jejich vlastní činnost v rámci realizace projektu, přičemž faktická realizace projektu je v kompetenci věcně příslušného odboru, který odpovídá za dodržování všech podmínek (věcných i ekonomických) čerpání dotace v rámci daného projektu. V průběhu realizace projektu je příslušný odbor povinen poskytovat koordinátorovi evropských fondů součinnost; Věcně příslušné odbory jsou povinny v rámci každého projektu dodržovat zásady vnitřní finanční kontroly dle příslušných předpisů
  • v zastoupení městské části zajišťuje potřebné podklady pro získání dotačních zdrojů
  • v zastoupení městské části komunikuje s poskytovatelem dotace a zajišťuje vypracování relevantních materiálů nutných pro řádné čerpání dotace

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Jirsa Jaroslav Mgr. Vedoucí oddělení evropských fondů 261 192 394 9.15 jaroslav.jirsa@praha4.cz
Randa Michal RNDr. Referent 261 192 376 9.15 michal.randa@praha4.czVloženo: 14.02.2019   |   Aktualizováno: 15.02.2019
Vytisknout