Oddělení evidence obyvatel a voleb

  • přihlašování k trvalému pobytu vedení správního řízení z důvodů např. rušení údaje o místu trvalého bydliště 
  • vedení archívu správních řízení 
  • logistika správy evidence obyvatel MČ Prahy 4 (kontrola zadávání dat do IS MV ČR – WYSE atd.) 
  • vedení spisové služby na tomto úseku 
  • vyznačování změn do evidence – sňatek, rozvod, úmrtí manžela /ky/, partnerství 
  • vyznačení do evidence – omezení, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákazy pobytu 
  • zavádění a přihlašování narozených dětí 
  • více...
Rozdělení pracovišť útvarů evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů pro MČ Praha 4, MČ Praha 11 a MČ Praha 12

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Řeháková Jarmila Vedoucí oddělení evidence obyvatel a voleb 261 192 124 1.17 jarmila.rehakova@praha4.cz
Forejtová Dana Referent – sekretariát vedoucího odboru 261 192 689 1.19 dana.forejtova@praha4.cz
Milsimerová Tereza Referent – evidence obyvatel, volby 261 192 675 1.17 tereza.milsimerova@praha4.cz
Pejchová Martina Bc. Referent - evidence obyvatel 261 192 584 1.12 martina.pejchova@praha4.cz
Tomanová Věra Referent - evidence obyvatel 261 192 674 1.17B vera.tomanova@praha4.cz
Zahradníková Petra Referent – evidence obyvatel 261 192 152 1.19 petra.zahradnikova@praha4.cz
Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator
Vytisknout