Oddělení kontroly


  • provádí v rámci své působnosti kontrolu dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zákona č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech v provozovnách na území MČ Praha 4,
  • provádí kontrolní činnost v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) podnikatelských subjektů; provádí místní šetření a kontrolní činnost na území MČ Praha 4,
  • kontroluje a dozoruje dodržování vybraných ustanovení:
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu
zákona č. 247/2006 sb., o omezení nočního provozu zastaváren
zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
nařízení č. 9/2011 Sb., hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
  • ukládá sankce za porušení uvedených právních norem formou příkazu na místě nebo řízení o přestupku podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
  • přijímá, eviduje a zpracovává stížnosti a podněty, obsahově spadající do kompetence živnostenských úřadů,


JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Tesárková Romana Vedoucí oddělení kontroly 261 192 349 4.18 romana.tesarkova@praha4.cz
Červená Hana Bc. Referent 261 192 351 4.18 hana.cervena@praha4.cz
Holasová Jaroslava Ing. Referent 261 192 361 4.18 jaroslava.holasova@praha4.cz
Jarušková Drahomíra Referent 261 192 350 4.18 drahomira.jaruskova@praha4.cz

 


Aktualizováno: 09.05.2019 – Vít Drbal
Vytisknout