Oddělení majetkových práv

 • zajišťuje právní agendu pro odbor obecního majetku, tj.:
  • kontroluje materiály předkládané do rady a zastupitelstva, aby byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zásadami pro jednání rady, jednacím řádem zastupitelstva, organizačním řádem, podpisovým řádem
  • spolupracuje s příslušnými externími advokáty MČ, koordinuje a kontroluje jejich práci
  • vypracovává podání k soudu
  • zastupuje MČ v právních sporech a jednáních před soudy, příp. jinými orgány
  • vyřizuje žádosti o prominutí nákladů řízení a žádosti o mimosoudní vyrovnání či soudní smír
  • vede evidenci soudních sporů
  • kontroluje a dává instrukce k opravám smluv
  • podílí se na zpracování smluv
  • zajišťuje dle potřeby písemný styk s příslušnými soudy
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Čepek Petr JUDr. Vedoucí oddělení majetkových práv 261 192 250 3.14 petr.cepek@praha4.cz
Blažková Helena Mgr. Právník 261 192 139 3.15 helena.blazkova@praha4.cz
Orlová Soňa Mgr. Právník 261 192 651 3.27 sona.orlova@praha4.cz
Poláková Kateřina Mgr. Právník 261 192 162 3.16 katerina.polakova@praha4.cz