Oddělení právních služeb, tvorby vnitřních předpisů a veřejných zakázek

  • posuzuje materiály předkládané do rady a zastupitelstva a další materiály na vyžádání tak, aby byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zásadami pro jednání rady, jednacím řádem zastupitelstva, organizačním řádem, podpisovým řádem
  • spoluvytváří veškeré řídící akty úřadu, MČ a předkládá návrhy na jejich aktualizaci
  • ve spolupráci s odbory vykonává další normotvornou činnost včetně připomínkování návrhů právních norem
  • vykonává právní agendu v samostatné působnosti podle pokynů starosty a tajemníka
  • provádí kontrolu smluv uzavíraných MČ vyjma smluv kontrolovaných oddělením majetkových práv
  • vede evidenci a archiv originálů všech smluv uzavřených MČ s výjimkou smluv personálních a dále všech listin, s nimiž je spojen vznik nebo zánik právních vztahů MČ
  • spolupracuje s personálním oddělením OKAT v oblasti pracovního práva
  • kontroluje obsah evidenčního spisu o poskytnutí právní služby vedený u příslušného odboru
  • právníci odboru zastupují MČ v řízení před soudy a jinými správním úřady a dále zastupují orgány MČ ve správním soudnictví
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Obrtlík Ondřej Mgr. Vedoucí oddělení právních služeb a tvorby vnitřních předpisů 261 192 276 7.28 ondrej.obrtlik@praha4.cz
Klírová Hana Referent 261 192 173 3.16 hana.klirova@praha4.cz