Oddělení provozně ekonomické

 • je operativním správcem movitého majetku, který je ve vnitřní správě majetku, pečuje o obnovu a údržbu nemovitého majetku a provádí vnitřní dislokace
 • vytváří podmínky pro zlepšení pracovního prostředí pro zracionalizování administrativních a manuálních prací
 • organizuje a provádí potřebné úkony k zajištění výzdoby budov úřadu při významných výročích ve stanoveném rozsahu
 • provádí reprografické práce pro úřad
 • obstarává a zajišťuje telefonní spojení
 • zajišťuje provoz recepce v budovách úřadu
 • zajišťuje činnost autoprovozu pro potřeby úřadu, sestavuje plán dopravy, zabezpečuje údržbu a opravu motorových vozidel, zajišťuje proškolování řidičů (referentské vozy)
 • po technické a provozní stránce zabezpečuje řádné přípravy a průběh voleb, příp. referenda
 • zajišťuje  provoz  zasedacích  místností úřadu včetně všech akcí v nich pořádaných
 • organizuje ve spolupráci s ostatními odbory úřadu významné společenské akce M,
 • zpracovává návrhy plánů a rozpočtu OHOS a jejich kompletní zdůvodnění, po schválení zajišťuje jejich realizaci, předkládá návrhy a případné změny
 • vypracovává hlášení rozpočtu kapitoly mimo mzdový fond, vede předepsané srovnávací ukazatele a předkládá podklady pro jednání tajemníka s odbory úřadu
 • provádí inventarizaci majetku evidovaného na OHOS a realizuje opatření, která z ní vyplývají
 • uzavírá smlouvy (s výjimkou majetku nemovitého), objednává, přebírá a uhrazuje potřeby a požadavky orgánů a odborů úřadu
 • materiálně zabezpečuje OOP pro pracovníky úřadu
 • vykonává pokladní služby pro potřeby úřadu a pro veřejnost
 • zabezpečuje závodní stravování v oblasti koordinace plateb a zúčtování
 • zodpovídá za řádné sledování (příp. vymáhání) pohledávek vč. příslušenství z  hlavní a vedlejší činnosti OHOS
 • pronajímá sály č.303 a č. 304, uzavírá smlouvy na krátkodobé pronájmy
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Talianová Ilona Bc. Vedoucí oddělení provozně ekonomického 261 192 221 7.18
Blažek Richard Řidič 261 192 438 7.21
Čierniková Marcela Referent 261 192 177 vestibul
Hajdová Jana Ing. Referent ekonomických činností 261 192 190 7.21
Hladíková Ivana Referent 261 192 178 vestibul
Hudec Ivo Ing. Referent 261 192 451 7.21
Junek Tomáš Pokladní 261 192 194 vestibul
Kostrhun Ladislav Údržbář 261 192 122 0.12
Neumannová Jaroslava Referent 261 192 177 vestibul
Pech Jiří Údržbář
Plavjanik Vasil Údržbář 261 192 122 0.12
Průcha Pavel Řidič 261 192 438 7.21
Rakovská Soňa Referent 261 192 178 vestibul
Turnhöferová Jana Bc. Referent 261 192 231 7.21
Turynová Veronika Pokladní 261 192 194 vestibul