Oddělení sociální


Oddělení sociální zajišťuje činnosti v zejména v rámci samostatné působnosti obce (samospráva).

Jde například o:
 • vydává souhlas pro ÚP podle § 33a, odst. 3, zákona č. 111/2006 Sb.,
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám na svém území,
 • poskytuje sociální poradenství a dostupnost informací o poskytování sociálních služeb,
 • podílí se na zpracování střednědobého plánu sociálních služeb a komunitního plánování,
 • spolupracuje s dalšími obcemi, krajem, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami,
 • metodicky řídí ÚSS P4a Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 a připravuje materiály do Rady,
 • ve spolupráci s OFS sleduje hospodaření v ÚSS P4 a Zdravotnického zařízení městské části Praha 4,
 • zajišťuje vše související s přidělením dotací a poskytnutím darů v sociální a zdravotní oblasti,
 • pomáhá při vyřizování sociálních dávek a důchodů, spolupracuje s úřady práce
 • vydávání speciálního označení vozidla – Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle ust. § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • agenda ustanovení zvláštního příjemce důchodu dle zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a dle ust. § 118 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • agenda dle ust. § 94 písm. a), b), c) zák. číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle ust. § 16 odst. 8, § 33 odst. 3 a odst.6, § 50, zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Merlíčková Klára Mgr. Vedoucí oddělení sociálního 261 192 220 2.28 klara.merlickova@praha4.cz
Dvořáčková Kateřina Bc. Referent 261 192 472 2.19 katerina.dvorackova@praha4.cz
Grygová Zuzana Mgr. Referent 261 192 455 2.19 zuzana.grygova@praha4.cz
Kyptová Jaroslava DiS. Referent 261 192 469 2.19 jaroslava.kyptova@praha4.cz
Machková Tereza Referent 261 192 299 2.20 tereza.machkova@praha4.cz
Síglerová Ivana Mgr. Referent 261 192 462 2.20 ivana.siglerova@praha4.cz
Zveřejněno: 30.06.2016 – Admin Administrator
Vytisknout