Oddělení správců oblastí


  • Každý správce oblasti odpovídá za čistotu a pořádek v jím spravované oblasti, čímž se rozumí zejména: 
  • spolupracuje s majiteli a správci ploch při zajišťování čistoty, údržby a oprav komunikací v zeleni 
  • zajišťuje likvidaci odpadu z veřejných ploch 
  • zabezpečuje údržbu a čistotu veřejné zeleně, zejména kontrolu kvality a rozsahu prací, kontroluje zábory a zpětně přejímky ploch, účastní se přejímky nových ploch 
  • spolupracuje se správci inženýrských sítí 
  • více

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Záruba David Vedoucí oddělení správců oblastí správce oblasti 3 261 192 193 8.22 david.zaruba@praha4.cz
Horáčková Zuzana Ing. Správce oblasti 5 261 192 421 8.21 zuzana.horackova@praha4.cz
Janá Jana Správce oblasti 2 261 192 378 8.19 jana.jana@praha4.cz
Pokorná Věnceslava Správce oblasti 6 261 192 377 8.21 venceslava.pokorna@praha4.cz
Tumpachová Marta Bc. Správce oblasti 4 261 192 390 8.21 marta.tumpachova@praha4.cz
Zumrová Gabriela Správce oblasti 1 261 192 392 8.19 gabriela.zumrova@praha4.czSPRAVCI OBLASTI 7500 A0 správci P4 - web - 2021 11 09Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator   |   Aktualizováno: 10.11.2021 – Vít Drbal
Vytisknout