Oddělení správní


 • přijímá oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti, provádí zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele,
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku,
 • vydává za stanovený poplatek sestavy z veřejné části živnostenského rejstříku,
 • zapisuje do živnostenského rejstříku změny podnikatelských subjektů zapsaných v základních registrech, obchodním rejstříku, informačním systému evidence obyvatel,
 • přijímá a zpracovává oznámení ohlášení fyzických a právnických osob do evidence zemědělského podnikatele; vydává Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele,
 • ruší živnostenská oprávnění na žádost podnikatele,
 • vyřizuje agendu spojenou s pokračováním v živnosti při úmrtí podnikatele,
 • zasílá opisy, výpisy nebo jiným způsobem poskytuje data o vydaných, změněných, pozastavených a rušených živnostenských oprávněních stanoveným orgánům,
 • zahajuje a vede správní řízení z vlastního podnětu, nebo jiného správního orgánu
 • ukládá ve správním řízení sankce (pokuty, pozastavení a zrušení živnostenských oprávnění) za zjištěná porušení živnostenskoprávních předpisů a pořádkové pokuty,
 • rozhoduje o přijetí opatření z výsledků živnostenské kontroly,

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Samešová Petra Mgr. Vedoucí oddělení správního 261 192 288 4.27 petra.samesova@praha4.cz
Benešová Jana Ing. Referent 261 192 382 4.20 jana.benesova@praha4.cz
Junková Markéta Referent 261 192 440 4.20 marketa.junkova@praha4.cz
Kmošková Marija Mgr. Referent 261 192 381 4.20 marija.kmoskova@praha4.cz
Kolaříková Stanislava Referent 261 192 320 4.25 stanislava.kolarikova@praha4.cz
Mikulášová Andrea Referent 261 192 319 4.24 andrea.mikulasova@praha4.cz
Nováková Lucie Referent 261 192 516 4.24 lucie.novakova@praha4.cz
Princová Jana Referent 261 192 149 4.19 jana.princova@praha4.cz

 


Aktualizováno: 09.05.2019 – Vít Drbal
Vytisknout