Oddělení správní archiv


 • v rámci spisové služby zajišťuje:
  • metodicko-kontrolní dohled nad oběhem písemností MČ
  • odborný dohled v příslušných registraturách a ve spisovnách jednotlivých odborů
 • v rámci archivní služby zajišťuje:
  • řádnou evidenci uložených písemností MČ a zaniklých organizací, jejichž zřizovatelem byla MČ
  • vyhledávací agendu pro původce
 • vícesledování naplňování skartačních lhůt
  • protokolární předávání archiválií k trvalému uložení do Archivu hl. m. Prahy (HMP)
  • spravování archiválií protokolárně převzatých Archivem HMP, ale dočasně uložených ve správním archivu MČ
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Váňa Radek Vedoucí oddělení správního archivu 261 192 647 0.19
Jakim Tomáš Referent - archivář 261 192 185 0.19
Sládeček Michal Referent - archivář 261 192 260 0.19


Úřední doba pro veřejnost:

Pondělí a Středa

8:00 - 17:30 hod.

Poznámka:  V jinou dobu a dny je návštěva pracoviště možná pouze na výzvu nebo po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě, oboustranně potvrzené.

Telefon přímo do archivu je: 261 192 273