Oddělení stavebního řádu I.

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ Praha 4 a MČ Praha – Kunratice v tomto rozsahu:

  • u změn staveb a staveb uvedených v §103 odst. 1 písm. e) bod 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 a § 104 stavebního zákona a staveb individuálního bydlení provádí územní řízení a jiná řízení a opatření související s dílem 4 – 6 částí třetí stavebního zákona vyjma územního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí a společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
  • provádí stavební řízení a jiná řízení a opatření a další úkony související s částí čtvrtou stavebního zákona
  • provádí řízení a jiná opatření a další úkony související s částí pátou stavebního zákona
  • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
  • jako pověřená osoba je příslušný k zajištění provedení prací a výkonů při exekuci vykonatelného rozhodnutí
  • prošetřuje a vyřizuje skutečnosti uvedené v § 175 správního řádu
  • zpracovává hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
  • zapisují dokončené stavby, změny staveb a/nebo odstranění staveb v informačním systému územní identifikace (ISUI)
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Šmíd Michal Bc. Vedoucí oddělení stavebního řádu I 261 192 255 5.22
Antošová Jana Ing. Referent - k.ú. Záběhlice
Hampl Jan Ing. Referent - k.ú. Braník 261 192 501 5.19
Kraus Eda Referent - k.ú. Krč 261 192 243 5.18
Nahodilová Daniela Referent - k.ú. Hodkovičky, Lhotka 261 192 385 5.17
Rážková Lucie Referent - k.ú. Lhotka, Krč 261 192 244 5.18
Vavruška Petr Referent - k.ú. Krč 261 192 386 5.18

Aktualizováno: 27.09.2022 – Vít Drbal
Vytisknout