Oddělení stavebního řádu II.

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ Praha 4 a MČ Praha – Kunratice v tomto rozsahu:

 • u změn staveb a staveb uvedených v §103 odst. 1 písm. e) bod 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 a § 104 stavebního zákona a staveb individuálního bydlení provádí územní řízení a jiná řízení a opatření související s dílem 4 – 6 částí třetí stavebního zákona vyjma územního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí a společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
 • provádí stavební řízení a jiná řízení a opatření a další úkony související s částí čtvrtou stavebního zákona
 • provádí řízení a jiná opatření a další úkony související s částí pátou stavebního zákona
 • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
 • jako pověřená osoba je příslušný k zajištění provedení prací a výkonů při exekuci vykonatelného rozhodnutí
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou místních komunikací I. třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
 • prošetřuje a vyřizuje skutečnosti uvedené v § 175 správního řádu
 • zpracovává hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
 • zapisují dokončené stavby, změny staveb a/nebo odstranění staveb v informačním systému územní identifikace (ISUI)
 • eviduje, provádí úkony a opatření ve věcech evidovaných rizikových objektů
 • provádí kontroly dle §33b odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
 • zajišťuje úkony k pořízení kopií dokumentace stavby uložené ve správním archivu pro původce a pověřené osoby
 • je schvalovatelem informačního systému územní identifikace (ISUI), jako editor Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění, řeší reklamace v informačním systému územní identifikace (ISUI),
 • zpracovává a eviduje měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech


JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Míšková Alexandra Ing. Vedoucí oddělení stavebního řádu II 261 192 227 5.15
Adámková Lenka Ing. Referent - k.ú. Nusle 261 192 515 5.24
Komžík Peter Referent - k.ú. Nusle 261 192 248 5.23
Lebdušková Veronika Ing. Referent 261 192 239 5.15
Majrichová Lenka Ing. Referent - k.ú. Michle, speciální stavební úřad – dopravní stavby 261 192 457 5.31
Podešva František Ing. Referent 261 192 559 5.14
Prostředník Radek Ing. arch Referent - k.ú. Michle 261 192 246 5.23
Štanglová Jana Ing. Referent - k.ú. Michle 261 192 247 5.23

Aktualizováno: 27.09.2022 – Vít Drbal
Vytisknout