Oddělení stavebního řádu III.

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ a MČ Kunratice v tomto rozsahu:

  • u změn staveb a staveb uvedených v §103 odst. 1 písm. e) bod 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 a § 104 stavebního zákona a staveb individuálního bydlení provádí územní řízení a jiná řízení a opatření související s dílem 4 – 6 částí třetí stavebního zákona vyjma územního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí a společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
  • provádí stavební řízení a jiná řízení a opatření a další úkony související s částí čtvrtou stavebního zákona
  • provádí řízení a jiná opatření a další úkony související s částí pátou stavebního zákona
  • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
  • jako pověřená osoba je příslušný k zajištění provedení prací a výkonů při exekuci vykonatelného rozhodnutí
  • prošetřuje a vyřizuje skutečnosti uvedené v § 175 správního řádu
  • zpracovává hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
  • zapisují dokončené stavby, změny staveb a/nebo odstranění staveb v informačním systému územní identifikace (ISUI)

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Fišer Petr Ing. arch Vedoucí oddělení stavebního řádu III 261 192 266 5.26
Ahneová Růžena Ing. Referent - k.ú. Kunratice 261 192 512 7.16
Kořená Ludmila Referent - k.ú. Podolí 261 192 254 5.24
Kříž Zdeněk Ing. arch. Referent - k.ú. Záběhlice 261 192 238 5.17
Kubenová Gabriela Ing. arch. Referent - k.ú. Kunratice 261 192 513 7.16
Múdra Jana Ing. Referent - k.ú. Podolí 261 192 251 5.24
Šteflová Martina Ing. Referent - k.ú. Kunratice 261 192 514 7.16
Unger Jan Ing. Referent 261 192 236 5.31

Aktualizováno: 27.09.2022 – Vít Drbal
Vytisknout