Oddělení veřejného práva


  • připravuje návrhy k volbě, odvolání a vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4
  • vede registr oznámení učiněných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., v platném znění, o střetu zájmů
  • vyřizuje žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací
  • vyřizuje další záležitosti v oblasti veřejného práva

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Lípa Jan Assoc.Prof. JUDr.RNDr.PhDr. Ing. Ph.D. DBA M.Div. LL.M. Vedoucí oddělení veřejného práva 261 192 258 8.15 jan.lipa@praha4.cz
Veselá Tereza Ing. Referent 261 192 297 9.26 tereza.vesela@praha4.cz


Vloženo: 14.02.2019   |   Aktualizováno: 15.02.2019
Vytisknout