Oddělení živností a koncesí

  • přijímá ohlášení živnosti a vydává podnikateli výpis z živnostenského rejstříku,
  • přijímá žádost o koncesi a vydává rozhodnutí v této věci,
  • přijímá oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení, případně žádosti o koncesi a vydává výpis z živnostenského rejstříku nebo vyrozumění,
  • přijímá oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně; provádí zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele,
  • přijímá oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti; přijímá přihlášky k nemocenskému pojištění; přijímá oznámení o vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení; přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, získané údaje včetně jejich změn předává příslušným orgánům,
  • společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi přijímá podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, tyto údaje předává správci daně v elektronické podobě,
  • přijímá podání obsahující údaje požadované v oznámení o změně registračních údajů vztahujících se k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční, tyto údaje předává správci daně v elektronické podobě,
  • provádí digitalizaci trvale platných dokumentů,
  • vyzývá podnikatele k odstranění závad ohlášení živnosti či žádosti o koncesi,
  • poskytuje poradenskou činnost ve věcech vzniku živnostenského oprávnění a zákona o živnostenském podnikání,

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Martišek Robert Vedoucí oddělení živností a koncesí 261 192 285 4.23 robert.martisek@praha4.cz
Andělová Michaela Referent 261 192 420 4.21 michaela.andelova@praha4.cz
Fejfárková Zuzana Referent 261 192 150 4.24 zuzana.fejfarkova@praha4.cz
Hájková Hedvika Referent 261 192 261 4.21 hedvika.hajkova@praha4.cz
Krausová Jana Referent 261 192 140 4.24 jana.krausova@praha4.cz
Makovcová Markéta Referent 261 192 249 4.21 marketa.makovcova@praha4.cz
Parčová Jana Referent 261 192 270 4.22 jana.parcova@praha4.cz
Princová Tereza Referent 261 162 290 4.12 tereza.princova@praha4.cz
Šachlová Hana Referent 261 192 517 4.22 hana.sachlova@praha4.cz

 


Aktualizováno: 09.05.2019 – Vít Drbal
Vytisknout