Oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství

  • zpracovává vyjádření z hlediska životního prostředí do souhrnného stanoviska k zadávání staveb 
  • navrhuje vydání právního předpisu obecné povahy na případné omezení odběru pitné vody pro určitý účel, zařizuje funkčnost obecních studní, jejich repasi, vyčištění a desinfekci 
  • pečuje, eviduje a navrhuje využití pramenných vývěrů 
  • spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí 
  • více...
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Hánlová Lenka Ing. Vedoucí oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství 261 192 304 8.29 lenka.hanlova@praha4.cz
Beránková Petra Mgr. Referent - ochrana zeleně, kácení dřevin, pasport zeleně 261 192 422 8.14 petra.berankova@praha4.cz
Hloušková Jana Ing. Referent - odpady, vyjádření ke stavbám 261 192 321 8.28 jana.hlouskova@praha4.cz
Krejčová Martina Referent - nebezpečné odpady, vyjádření ke stavbám 261 192 380 8.28 martina.krejcova@praha4.cz
Ramíková Hana Bc. Referent ZPF a ochrany ovzduší 261 192 419 8.17 hana.ramikova@praha4.cz
Teichmannová Jana Ing. Referent - odpady, komunální odpad, granty 261 192 430 8.28 jana.teichmannova@praha4.cz
Vítová Klára Ing. et Ing. Referent - kácení dřevin, ochrana zeleně, vyjádření ke stavbám 261 192 433 8.23 klara.vitova@praha4.cz
Zemanová Veronika Ing. Referent - kácení dřevin, ochrana zeleně, vyjádření ke stavbám, svody zvířat 261 192 354 8.23 veronika.zemanova@praha4.cz
Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator
Vytisknout