Oddělení zón parkovacích stání


  • vybírá platby za vydání oprávnění pro parkování v zónách placeného stání a zajišťuje evidenci vydaných oprávnění
  • předává vybrané platby dle příslušných předpisů
  • spolupracuje se správcem zón placeného stání na zabezpečení jejich bezproblémového fungování
  • ve spolupráci se správcem zón placeného stání poskytuje poradenství v otázkách týkajících se provozu zón placeného stání
  • eviduje stížnosti, oznámení a podněty občanů týkající se provozu zón placeného stání a zajišťuje jejich vyřízení
  • projednává přestupky spáchané porušením dopravní značky č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ a IP13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ (dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platném znění) výhradně v souvislosti s narušením režimu parkování v zónách placeného stání zřízených na území MČ vyjma přestupků spáchaných s vozidly, u nichž nebyl zjištěn z informačního systému vedeného podle § 4 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění, provozovatel vozidla


JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Habětínek Martin Mgr. Vedoucí oddělení zón parkovacích stání 261 192 402 IN001 martin.habetinek@praha4.cz
Abramcov Zdeněk Referent zón placeného stání 261 192 639 IN001 zdenek.abramcov@praha4.cz
Brabcová Zuzana Referent - přestupky 261 192 624 IN001 zuzana.brabcova@praha4.cz
Geruthová Daniela Bc. Referent - přestupky 261 192 687 daniela.geruthova@praha4.cz
Kubková Dana Ing. Referent - přestupky 261 192 682 dana.kubkova@praha4.cz
Navrátilová Irena Referent - pokladna zóny placeného stání 261 192 683 IN001 irena.navratilova@praha4.cz
Niklová Jana Referent - přestupky 261 192 538 IN001 jana.niklova@praha4.cz
Pithartová Petra Referent - přestupky 261 192 650 IN001 petra.pithartova@praha4.cz
Tomášková Šarlota Referent zón placeného stání 261 192 637 IN001 sarlota.tomaskova@praha4.cz
Urban Aleš Referent - přestupky 261 192 618 IN001 ales.urban@praha4.cz
Žbánek Jan Ing. Referent - přestupky 261 192 628 IN001 jan.zbanek@praha4.cz


Pracovní dobu tohoto oddělení najdete na odkazu ZDE .


Zveřejněno: 02.05.2018 – Admin Administrator   |   Aktualizováno: 03.07.2021 – Vít Drbal
Vytisknout