Omezení dopravy v Praze 4 - PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO


Prahu 4 čekají v příštích týdnech a měsících dopravní omezení, která budou vyvolávat významné a potřebné stavby, například výstavba nové trasy pražského metra. Přinášíme a budeme zde v tomto článku pravidelně aktualizovat přehled těch nejdůležitějších.

Barrandovský most

První etapa opravy Barrandovského mostu se navzdory slibům i podepsaným smlouvám protáhla až do značné části října. Znamenalo to i pokračování všech s tím spojených opatření a omezení.
NOVĚ: Barrandovský most se otevře v celé šířce a omezení na něm budou už pouze minimální.
Termín: do 23. 10. 2022 pondělí 17. října 2022

Vyskočilova ulice

Omezení plynulosti dopravy z důvodů provádění výkopových prací pro obnovu plynovodu.
Termín:
Do 17. 10. 2022 - omezení v obou pruzích komunikace
17. 10. – 31. 10. 2022 - omezení v jednom jízdním pruhu, směr k ulici Michelská

Podolské nábřeží

 • Od začátku října bude probíhat rekonstrukce nejvýznamnější cyklostezky v Praze, což přinese dočasné zrušení parkování vozidel a přesunutí chodců a cyklistů právě do prostoru parkovacích míst ve vozovce v části od Vyšehradského tunelu po plavecký stadion v Podolí.
  Termín: 3. 10. – 4. 12. 2022
 • Současně od začátku října začne realizace přeložek sítí a další přípravné práce pro výstavbu Dvoreckého mostu. To bude znamenat v části úseku před Žlutými lázněmi další znemožnění parkování vozidel a přesun chodců a cyklistů do parkovacího pruhu.
  Termín: 20. 9. – 31. 12. 2022

Modřanská ulice

V první polovině října výměna přístřešku na autobusové zastávce Přístaviště omezí pohyb pěších a sníží prostupnost této komunikace o jeden jízdní pruh.
Termín: 5. 10. – 18. 10. 2022

Výstavba metra D

Výstavba metra nezačala v Praze 4 pro místní obyvatele příliš přátelsky. Zlepšení koordinací by mělo přinést včasné informace a možnost lépe se připravit na omezení vyplývající ze stavebních prací.
 • Ulice Na Strži slouží pro výstavbu stanice Olbrachtova a bude nadále průjezdná velmi omezeně s negativními dopady především na místní obyvatele. Doporučujeme všem, aby se ulici Na Strži v úseku mezi ulicemi Antala Staška a Olbrachtovou pokud možno vyhnuli!
  Termín: 26. 9. – 31. 10. 2022
 •  Na Pankráci a v okolí znamená ražba štol omezení jízdních pruhů a nutnost zavést obchozí pěší trasy.
  Termín: průběžně
 • Bezpečnostní opatření pod mostem na ulici 5. května přes Sdružení související s ražbou metra přinesou významné omezení ulice Sdružení. Doporučujeme všem, aby se ulici Sdružení pokud možno vyhnuli!
  Termín: průběžně
 • Na začátku října proběhne v prostoru při přemostění ulic Sdružení a Na Strži ve dvou dnech přeměna dělících betonových svodidel na subtilní dělící prvky tak, aby bylo možno v případě potřeby řešit lokální přesměrování jízdních pruhů.
  Termín: říjen 2022

Ulice 5. května

 • Výstavba další části protihlukové stěny mezi ulicemi Hanusova a Vyskočilova přinese v říjnu a listopadu omezení jednoho jízdního pruhu v ulici 5. května směrem z centra před sjezdem na Vyskočilovu.
  Termín: 26. 9. – 30. 11. 2022
 • V opačném směru na rampě z ulice Na Strži bude do konce října probíhat napojení prostoru Reitknechtka s omezením šíře rampy.
  Termín: 11. 9. – 21. 10. 2022

Vídeňská ulice

 • V říjnu a listopadu proběhne další část rekonstrukce povrchů vozovky mezi přemostěním Vídeňské Jižní spojkou a přemostěním Vídeňské železniční tratí, současně bude opravován povrch sjízdné rampy z Jižní spojky na Vídeňskou a nájezdné rampy z Vídeňské na Jižní spojku. Akce proběhne ve čtyřech etapách, při dvou z nich spojených s nutností objížďky rampy v některých směrech.
  Termín: dosud není určen
 • V druhé polovině října přinese výměna přístřešku zastávky Ústav mateřství lokální omezení.
  Termín: 14. 10. – 27. 10. 2022

Další omezení

Kromě výše uvedených velkých akcí pokračuje i řada menších, jako například:
 • Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Staré Krči před Krčským nádražím.
  Termín: 22. 8. – 31. 10. 2022
 • Plynaři by měly skončit s rekonstrukcí rozvodu plynu na sídlišti Michle, kde lokálně dochází k přeměně na středotlaký rozvod.
  Termín: Do poloviny října 2022
 • Ani Starý Spořilov není zcela ušetřen lokálních uzavírek spojených na několika místech s výměnou kabelů elektrické sítě.
  Termín: říjen 2022

Aktualizováno: 13.10.2022 – Vít Drbal
Vytisknout