Pomník obětem 1. sv. války v Krči


Městská část Praha 4 opravila unikátní kubistický pomník padlým v 1. světové válce v Sulické ulici Krči, který byl už před rokem 1989 značně poškozen. Především se ztratily desky se jmény obětí. Důležitým úkolem při obnově pomníku proto bylo zjistit jejich jména. Žádný takový seznam se bohužel nedochoval, takže Praha 4 musela podniknout rozsáhlé pátrání v archivních materiálech. Následující text, pokud jde o jména obětí, nemusí být definitivní, obsahuje informace, které má Praha 4 v současné době k dispozici a které budou na základě nových zjištění dále doplňovány a aktualizovány..

Pomník obětem 1. světové války v Krči byl slavnostně odhalen 28. října 1931. Stavbu tohoto pomníku zajistil Komitét pro postavení pomníku padlým vojínům ve světové válce z obce Krčské. Nad tímto komitétem převzala záštitu, pozemek pro stavbu pomníku a většinu prostředků poskytla velkostatkářka Marie Welzová.
Autorem vlastního provedení je akademický sochař Bohuš Hlaváček.

(foto: archiv Michal A. Degen)Městská část Praha 4 se rozhodla tento pomník opravit. V době před rokem 1989 byl totiž značně poškozen. Zejména někdo odcizil desky se jmény padlých. Původně byly na pomníku osazeny dvě mramorové desky  (zachovaly se otvory pro úchyty).
K dispozici je několik historických fotografií, ale žádná není v takové kvalitě, že by na ní byla čitelná jména padlých.
Provedli jsme rozsáhlé „pátrání“ po těchto jménech. Žádná fotografie či seznam jmen z daného pomníku se nezachoval ani v Archivu hlavního města Prahy. Zde se dochovala pouze pozvánka Komitétu, který zve Městskou radu na slavnostní odhalení tohoto pomníku.
Žádná fotografie (ani seznam jmen) není ani v dobovém tisku.
Žádné informace k tomuto pomníku se nepodařilo dohledat ani Vojenskému ústřednímu archivu.
Žádné informace k uvedenému pomníku se nenacházejí ani ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha.
Prošli jsme i archivované záznamy z jednání Místní rady v Praze – Nuslích, někdy též zvanou magistrátní úřadovnu pro Prahu XIV z roku 1931. Ta na své schůzi ze dne 25. 8. 1931 mj. vzala na vědomí zprávu magistrátu hl. m. Prahy, ref. Stavebního o povolení č.j.28020/31 stavby pomníku padlým na pozemku č.k. 271 v Dol. Krči. Spis uvedeného čísla, ani jeho část, se však nedochoval.
Pozůstalé po sochaři B. Hlaváčkovi se kontaktovat nepodařilo. Žádné informace o jeho pomníku v Krči nemá ani akademie.
Stejně nemají povědomost o jménech padlých či nějaké dobové dokumenty, fotografie, objednávky apod. potomci paní Welzové.
Stejně jsme dopadli při jednáních se spolky a organizacemi, které zde působily již ve třicátých letech (Skaut, Sokol, Baráčníci, církve a náboženské společnosti), uvedený seznam jmen nemají.
Nic o pomníku nezmiňuje ani kronika blízké železniční stanice Praha – Krč.
Nezbylo nám tedy, než se pokusit provést rekonstrukci těch jmen padlých z archivních materiálů.

Existuje seznam (databáze) jak padlých čs. legionářů, tak padlých rakousko-uherských vojáků z území bývalého Československa (bez ohledu na národnost) vypracovaný Vojenským historickým archivem.
Základem této databáze padlých byla kartotéka padlých a nezvěstných v 1. světové válce, tzv. zelená kartotéka. VHA disponuje ještě tzv. bílou kartotékou padlých a nezvěstných v 1. světové válce, která není identická s tou zelenou. Bílá kartotéka je naskenovaná a je umístěna na internetových stránkách VÚA v podobě elektronické kartotéky. Tvorba databáze padlých byla ukončena ke konci roku 2020. Počet záznamu po ukončení prací se o něco zmenšil odstraněním duplicitních záznamů.
Tato VHA zveřejněná databáze padlých v 1. světové válce si nedělá nárok na to, aby zahrnovala všechny padlé ve válce. Kartotéky (zelená i bílá) nevznikly na základě systematické válečné evidence. Jedná se o dodatečně, po válce sestavené kartotéky, jež čerpaly informace z pramenů jako vojenské úmrtní matriky (jsou částečně již také přístupné na internetových stránkách VÚA), soudní prohlášení za mrtva a jiných dokumentů vojenské správy. Databáze má celkem 186 194 záznamů a rozsahem je přibližně stejně veliká jako tzv. bílá kartotéka, zveřejněná v podobě elektronické kartotéky na stránkách VÚA.
V uvedených databázích je možné hledat podle jména i podle místa narození.
Podotýkáme, že v době 1. světové války na území dnešní Prahy 4 existovaly 2 Krče – Horní Krč a Dolní Krč. Dále pak ještě existuje obec Krč v Jižních Čechách.
Dále pak jsou digitalizované (tedy nikoli ve formě databáze) mnohé dobové dokumenty. Jde zejména o tzv. Vydané seznamy ztrát, které vydávaly během 1. světové války R-U úřady (tzv. Verlustlisty). Zde je však nutné v příslušném zdigitalizovaném formátu vyhledávat klíčové slovo (v našem případě Krč), nebo i Královské Vinohrady (Konige Weinberge), kam administrativně za 1. světové války naše Horní i Dolní Krč patřily. Zde jsou však vojáci vedeni nikoli podle místa narození, ale podle příslušnosti. (Víme třeba o vojákovi, který se narodil v Braníku a do Krče se přiženil. Takže se v Krči nenarodil (není proto k nalezení v databázi VHA jako narozený v Krči, ale ve Verlustlistech je jako padlý příslušný do Krče.) Navíc zde neexistuje přesně daný a dodržovaný formát záznamu, někdy je záznam o daném vojákovi delší, někdy kratší. Křestní jména jsou v R-U armádě překládána do němčiny (Bohumil – Gotlieb, Václav – Wenzel).
V těchto seznamech jsou uváděni padlí, ranění, nezvěstní, zajatí. U nezvěstných, raněných i zajatých je třeba „pátrat“ dál. Takže některý nezvěstný rakouský voják se následně objeví mezi padlými čs. Legionáři. Ale najdeme i čs. Legionáře, kteří prokazatelně narukovali do R-U armády, následně byli zajati a ze zajateckého tábora vstoupili do čs. legií, ale přitom neprochází seznamem R-U ztrát jako nezvěstný / zajatý.
V těchto digitalizovaných seznamech ztrát se dá vyhledávat jen tzv. fulltextově, takže i chyba písaře (třeba záměna Krč za Kreč) způsobí, že příslušný záznam při vyhledávání slova Krč nebo Krc není nalezen).
Rakouské seznamy ztrát také u vojáků uvádí většinou jen ročník narození. Přesné datum narození je často třeba dohledávat v rodné matrice Michle, pod kterou matrikově v dané době obě naše Krče patřili.
Zdigitalizované jsou i některé další dobové dokumenty. Podstatné jsou například plukovní matriky (pro nás je důležitý zejména 28. pěší pluk), dále jsou přepisy matrik zemřelých z R-U vojenských lazaretů, které po 1. světové válce prováděla čs. vojenská duchovní správa.
Zdrojem poznání jsou též úmrtní oznámení v dobovém tisku (Národní listy, Právo lidu, Venkov, Čech).

Z uvedeného je zřejmé, že námi dodatečně vytvořený - rekonstruovaný seznam padlých z Krče si nečiní nárok na úplnou přesnost. Spíše se jedná o nedokončený, živý dokument. Budeme rádi za každé upozornění, doplnění či jakýkoli další podnět, který pomůže poznat tuto část naší historie.

Níže předkládáme námi sestavenou databázi občanů narozených v Krči nebo příslušných do Krče, kteří prokazatelně padli za WW I (zjednodušená verze).

Padlí vojáci z Krče z První světové války

Příjmení

Jméno

dat. nar.

dat. úmrtí

poznámka

Bartoš

Viktor

3. 10. 1891

22. 7. 1915

padl

Bureš

Václav

1894

28. 7. 1918

zemřel

Dittrich

Jan

22. 12. 1885

1. 5. 1918

nezvěstný

Doležal

Dominik

28. 4. 1879

24. 8. 1914

nezvěstný

Dudák

Josef

1891

21. 8. 1917

padl

Dvořanský

Václav

1892

6. 11. 1915

nezvěstný

Fieger

Josef

1889

31. 3. 1905

zemřel před 16.5.1916,
opět uvedeno 14.4.1917

Fiker

Eduard

4. 8. 1899

10. 6. 1918

nezvěstný

Hora

Karel

1877

12. 7. 1917

zraněn, podle Rus.ČK zemřel
v Moskvě

Hromada

Antonín

28. 7. 1893

27. 7. 1917

padl

Hromada

Josef

18. 12. 1890

7. 8. 1916

zemřel

Jirát

Václav

1866

28. 1. 1917

zemřel

Jůza

Martin

8. 6. 1891

23. 3. 1919

zemřel

Kail

Václav

11. 8. 1891

5. 6. 1917

padl

Kopáč

Rudolf

6. 6. 1896

23.11.1915

zemřel

Kořínek

Anton

5. 7. 1894

11. 7. 1917

zajat, padl v leg.

Kratochvíl

Alois

8. 6. 1899

1. 10. 1918

nezvěstný

Kromberg

Bohumil

1881

4.-5. 9. 1917

padl

Kulhavý

Karel

1887

30. 8. 1914

padl

Markytan

Josef

1897

1915

nezvěstný

Matějka

Alois

14. 4. 1896

14. 6. 1915

nezvěstný

Menzl

Václav

1887

1. *9. 1914

padl

Novák

Jaroslav

1895

1916

nezvěstný

Novák

Josef

7. 7. 1872

25. 12. 1914

zemřel

Orana

Jan

1890

6. 8. 1915

padl

Peřina

Josef

13. 8. 1885

17. 12. 1914

padl

Pospíšil

Antonín

30. 4. 1899

9. 6. 1918

nezvěstný

Procházka

Bohumil

13. 10. 1896

17.-23. 11. 1915

nezvěstný

Přibyl

František, Karel

10. 11. 1885

 

zemřel

Reisinger

František

25. 12. 1888

25. 5. 1915

padl

Řehák

Antonín

1876

11. 6. 1915

zemřel

Sechter

Václav

4. 4. 1892

20. 9. 1914

 

Svoboda

Antonín

1890

 6. 4. 1919

nezvěstný

Šebor

František

1897

8. 6. 1916

padl

Šebor

Josef

1895

12. 9. 1915

padl

Šimsa

Jan

1898

8.-17. 9. 1917

nezvěstný

Štorch

František

1891

8.-12. 8. 1917

nezvěstný

Troníček

Antonín

5. 7. 1891

3. 4. 1919

 

Vaněček

Jaroslav

22. 2. 1892

29. 11. 1915

zemřel

Vrána

Jan

1890

6. 8. 1915

zemřel

Vysušil

Václav

1. 2. 1873

1. 11. 1915

nezvěstný

Zima

Antonín

24. 4. 1884

23. 9. 1915

nezvěstný


Ke stažení je pak úplný seznam, kde u každého zvlášť uvádíme, v jakých archivních dokumentech se jeho jméno nalézá vč. kompletních poznámek zjištěných při bádání.

Zároveň děkujeme všem, kteří nám v této práci pomohli. Zvlášť zmiňujeme pana Mgr. Vlastimila Křištana z Československá obce legionářské a panu Antonu Sečkárovi z Krče.

 
Aktualizováno: 22.09.2022 – Vít Drbal
Vytisknout