Poznámky pro přihlášení na akce pro seniory

  • Akce městské část Praha 4 jsou určeny pro seniory nad 63 let a jsou zpravidla zdarma (při návštěvě výstavy si např. senioři hradí zlevněnou vstupenku, ale poplatek za průvodce hradí městská část Praha 4).

  • Na většinu akcí se přihlašuje telefonicky na některou z těchto linek: 261 192 571 nebo 261 192 415, a to vždy v určený den, který je uveden v tabulce akcí pro seniory v aktuálním čísle časopisu Tučňák, přihlášky jsou přijímány od 8:00 hod.

  • Pracovnice přijímající přihlášky v tuto dobu sedí u telefonu a zapisuje jména přihlášených podle předem určeného a v tabulce uvedeného počtu, zapisují se vždy i případní náhradníci. Pokud se nemůžete dovolat, je třeba volání z důvodu přetíženosti linky opakovat.

  • Pokud je počet míst vyčerpán, není možné již nikoho na akci zapsat a je zbytečné se kvůli tomu rozčilovat a spílat pracovnici; dle možností se akce, o kterou je zvýšený zájem, bude opakovat (třeba i vícekrát).

  • Pokud se na akci přihlásíte a nemůžete se z různých důvodů zúčastnit, je vhodné to ohlásit, aby mohli být osloveni náhradníci, popř. další zájemci.

  • Na jednotlivé akce se mohou najednou objednat maximálně 2 lidé (např. manželé), není možné zapsat najednou více lidí, neboť pak by bylo možné jedním telefonátem obsadit celou akci a možnost se přihlásit mají mít všichni.

  • Na větší akce, např. koncerty, divadelní představení, posezení s tancem apod. se vydávají vstupenky, které je třeba si přijít osobně vyzvednout (opět se vydávají max. 2 kusy na osobu), v případě, že se jedná o osobu se ZTP, je možné jí vyzvednout vstupenku na základě kopie občanského průkazu a průkazu ZTP.