Praha 4 vypátrala ztracená jména z pomníku padlým z 1. světové války v Krči


Městská část Praha 4 obnovila seznam jmen z unikátního kubistického pomníku padlým v 1. světové válce v Sulické ulici v Krči, který byl už před rokem 1989 značně poškozen. Především se ztratily desky se jmény obětí. Takový seznam se bohužel nedochoval, proto Praha 4 musela podniknout rozsáhlé pátrání v archivních materiálech. Do dlažby u pomníku nově městská část umístila QR kód, ze kterého si každý může načíst do svého mobilního telefonu text o obětech 1. světové války z Krče a pátrání po jejich jménech.

„Podařilo se nám vypátrat jména padlých z Krče, ale náš seznam jmen nemusí být definitivní, obsahuje totiž informace, které má Praha 4 v současné době k dispozici a které budou zřejmě na základě nových zjištění dále doplňovány a aktualizovány. Děkuji všem, kteří se do obnovy pomníku zapojili,“ uvedl místostarosta pro kulturu a majetek Michal Hroza (TOP 09).

Pomník obětem 1. světové války v Krči byl slavnostně odhalen 28. října 1931. Jeho stavbu zajistil Komitét pro postavení pomníku padlým vojínům ve světové válce z obce Krčské. Nad tímto komitétem převzala záštitu, pozemek pro stavbu pomníku a také velkou část prostředků na jeho vybudování poskytla velkostatkářka Marie Welzová. Autorem vlastního provedení pomníku byl akademický sochař Bohumil (Bohuš) Hlaváček.

Praha 4 vypátrala ztracená jména z pomníku padlým z 1. světové války v Krči„Pomník v Krči je připomínkou našich předků, kteří položili život v konfliktu, který byl až do až do 2. světové války považován za nejkrvavější v dějinách lidstva. Pochází z roku 1931, a je tak sám o sobě historickou památkou. Připomíná nám skutečnost, že naši předkové dokázali ctít památku svých spoluobčanů. Současně je unikátním uměleckým dílem, protože kubistických pomníků daného druhu je na území České republiky velmi málo,“ uvedl dále místostarosta Hroza.

Původně byly na pomníku osazeny dvě mramorové desky se jmény padlých. Ty se však ztratily, nebo byly zničeny. K dispozici je sice několik historických fotografií pomníku, ale žádná není v takové kvalitě, aby na nich byla čitelná jména. Žádná fotografie či seznam jmen není v Archivu hlavního města Prahy, zde se dochovala pouze pozvánka Komitétu, který zve městskou radu na slavnostní odhalení tohoto pomníku. Potřebné informace nejsou ani v dobovém tisku.

Proto bylo nutné provést rekonstrukci jmen padlých z jiných zdrojů, které jsou k dispozici. Zdrojem pro získání seznam padlých z Krče, které pomník v Sulické ulici připomíná, tak byly například archivní dokumenty Vojenského ústředního archivu, ale také úmrtní oznámení v dobovém tisku (Národní listy, Právo lidu, Venkov, Čech). Bohužel ani tyto zdroje nejsou či nemusí být úplné.

Z uvedeného vyplývá, že takto vytvořený – rekonstruovaný seznam padlých z Krče si nečiní nárok na úplnou přesnost. Spíše se jedná o nedokončený, živý dokument, který může být dále doplňován. Praha 4 uvítá každé upozornění, doplnění či jakýkoli další podnět, který pomůže poznat tuto část naší historie.

Městská část Praha 4 děkuje všem, kteří při obnově pomníku a pátrání po jménech padlých pomohli, mimo jiné Vlastimilu Křištanovi z Československé obce legionářské a Antonu Sečkárovi z Krče.Aktualizováno: 22.09.2022 – Vít Drbal
Vytisknout