Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023


Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2788 ze dne 24. 10. 2022 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 (dále jen „Program“). Program byl zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu ode dne 2. 11. 2022 po dobu 90 dní.

Žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 5. 12. 2022 do 9. 1. 2023 včetně.

Text Programu včetně podmínek a ukázkových formulářů je ke stažení na odkazu ZDE .

Formuláře a další náležitosti žádosti o poskytnutí dotace jsou ke stažení na internetových stránkách hl. m. Prahy www.praha.eu - přímo na odkazu ZDE (nebo po kliknutí na obrázek níže).

Granty - ŽP - 2023
Aktualizováno: 07.11.2022 – Vít Drbal
Vytisknout