Samostatné organizační oddělení a pro kooperaci s orgány MČ Praha 4


  • plní úkoly spojené se vstupy a výstup z činností zastupitelstva, výborů zastupitelstva, rady, komisí rady, koordinuje činnost odborů v návaznosti na volené orgány; za tímto účelem je oprávněno vydávat odborům a útvarům pokyny k zabezpečení jednání rady, zastupitelstva,
  • ve spolupráci s odbory úřadu zabezpečuje přípravu a průběh zasedání rady a zastupitelstva po stránce obsahové, organizační a technické; k tomuto účelu soustřeďuje a distribuuje materiály předkládané k projednání těmto orgánům,
  • vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva a vypracovává pravidelně přehled o plnění usnesení rady a zastupitelstva,
  • vede evidenci podnětů, dotazů a návrhů členů zastupitelstva, eviduje jejich plnění a provádí včasnou urgenci plnění stanovených úkolů, vypracovává pravidelně přehled o plnění usnesení rady a zastupitelstva, vede evidenci Sbírky zákonů a evidenci zápisů a usnesení z činnosti komisí rady a výborů zastupitelstva, vč. docházky,
  • udržuje aktuální kontakt s členy zastupitelstva,
  • je přímo podřízeno starostovi v oblasti organizační a plnění úkolů

JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Vedralová Milena Bc. Vedoucí samostatného oddělení organizačního a pro kooperaci s orgány městské části Praha 4 261 192 106 10.16 milena.vedralova@praha4.cz
Bartoňková Věra Referent 261 192 107 10.16 vera.bartonkova@praha4.cz
Milerová Dagmar Referent 261 192 441 10.16 dagmar.milerova@praha4.cz

Vloženo: 15.08.2013   |   Aktualizováno: 21.06.2021 – Vít Drbal
Vytisknout