Seznamte se s výsledky ankety o možnostech revitalizace lokality U Vodotoku


Anketa o možnostech revitalizace lokality U Vodotoku proběhla v říjnu letošního roku. Účastníci měli příležitost seznámit se jejím prostřednictvím s možnými opatřeními k posílení rekreačního potenciálu území v sousedství retenční nádrže a biotopového koupaliště Lhotka. Zapojilo se 251 respondentů, kteří vyjádřili svůj názor, jak přijatelné a důležité pro ně navrhované změny jsou, a případně k nim napsali své připomínky.

"Především mě potěšila hojná účast respondentů z různých obytných čtvrtí v blízkosti vodní nádrže. Potvrzují zájem místních obyvatel o tuto lokalitu stejně jako její krajinnou a rekreační hodnotu. Výsledky ankety zkonzultujeme s krajinářskými architektkami z atelieru YYYY, které doporučily možné intervence, a společně naplánujeme další postup," říká Patrik Opa, radní pro územní rozvoj a výstavbu (ODS).

V kontextu výsledků ankety se jeví jako smysluplné tyto kroky:
  • Nejdříve provést údržbu území a odbornou regeneraci zeleně. Ve spolupráci se správcem retenční nádrže hledat řešení k eliminaci zápachu a přemnožených potkanů.
  • Zahájit revitalizaci západního okraje území se zohledněním připomínek respondentů k navrhovanému řešení. Upřesnit polohu a velikost plochy pro výcvik psů.
  • V druhé etapě lze doporučit realizaci východozápadní vycházkové “lesní” cesty s lavičkami a drobnými herními prvky. Při provádění vegetačních úprav v lesíku postupovat tak, aby byl zachován jeho "přírodní" ráz.
  • Prověřit realizovatelnost nového přechodu a vstupu do území od sídliště Novodvorská. Případně realizovat jako součást třetí etapy s novou severojižní cestou od ulice Nad Koupadly k vodní nádrži. Nerealizovat přechod a nový západní vstup do areálu koupaliště. Jedná se o přechod zřetelně méně důležitý pro respondenty. Navíc provozovatel koupaliště také preferuje jeden stávající vchod.
Podrobné výsledky ankety a doporučení naleznete ZDE.(soubor PDF, cca 0,4MB)

Možnosti revitalizace okolí vodní nádrže U Vodotoku


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Možnosti revitalizace okolí vodní nádrže U Vodotoku
Aktualizováno: 02.05.2023 – Admin Administrator
Vytisknout