Školství a vzdělání

123
 • Informace o povýšení škol na orgán veřejné moci


  Informace o povýšení škol na orgán veřejné moci a informace k postupu pro aktivaci datových schránek typu orgánu veřejné moci
 • Rekonstrukce budovy Školní 195/3 v Braníku byla zahájena


  „Jde o největší investiční akci městské části Praha 4 ve školství v letošním roce,“ uvedl radní pro školství a vzdělávání Jaroslav Míth (ODS). „Trvat bude 220 dní a přijde na 57,5 mil Kč. Po ukončení rekonstrukce bude sloužit jako vedlejší budova ZŠ Školní pro první stupeň.“ Při rekonstrukci se nezmění tvar ani vnější podoba budovy. Dispozičně bude tato škola obsahovat 8 učeben, jeden multifunkční sál pro až 80 osob, školnický byt, sociální a administrativní zázemí a klubovnu v suterénu.
 • Upozornění pro rodiče dětí v souvislosti s povinností předškolního vzdělávání od 5. roku věku dítětě


  Od 1. 9. 2017 dochází k zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Rodiče těchto dětí mají povinnost přijít k zápisu do MŠ a dítě zapsat. Je zde možnost plnění povinnosti předškolního vzdělávání i jiným způsobem bez každodenní docházky do mateřské školy.
 • Přehled základních škol s přípravnou třídou


  O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.
 • Obecně závazná vyhláška o školských obvodech


  Zastupitelstvo hlavního města Prahy se na svém zasedání dne 24. listopadu 2016 usneslo na vydání obecně závazné vyhlášce o školských obvodech základních škol. Vyhláška je platná od 1. ledna 2017. Celé znění vyhlášky si můžete přečíst uvnitř článku.
 • ZŠ Jeremenkova spolupracuje se zahraničními školami


  Základní škola Jeremenkova je již druhým rokem součástí evropského společenství škol. Prostřednictvím platformy eTwinning se žáci pod vedením Mgr. Aleny Třeštíkové podílí na projektu „Meeting new people in Europe“. V tomto projektu spolupracuje ZŠ Jeremenkova se školami v Řecku, Polsku a na Slovensku. Žáci mají možnost poznat kulturu, historii, zvyky a tradice těchto zemí. A v neposlední řadě navazují nová mezinárodní přátelství. Tento týden obdrželi žáci krásná vánoční přáníčka a sladkosti z Řecka. Dále se škola podílí na projektu „Soup time“. Žáci využívají informační technologie a ve spolupráci se žáky ze zahraničí vytvářejí kuchařskou knihu polévek z různých koutů světa.
 • Zástupci radnice poděkovali ředitelům škol z Prahy 4


  Tradiční předvánoční setkání ředitelů základních a mateřských škol se letos uskutečnilo ve čtvrtek 8. prosince 2016. Poděkovat a popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017 přišli našim ředitelům nejen starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a radní pro školství Jaroslav Míth (ODS), ale i nový principál Branického divadla Václav Čížkovský.
 • 9. ročník předvánoční akce "Sobota u Mendíků"


  V sobotu 26. listopadu se konal již devátý ročník tradiční předvánoční akce na ZŠ Mendíků, kam se dostavilo velké množství rodičů a dětí. Návštěvníci si mohli vyzkoušet mnohé předvánoční činnosti, včetně výroby vlastního adventního věnce. Dále si mohli kopit i výrobky od místních žáků, včetně předvánočních dobrot. Děti se mohly zúčastnit připravených soutěží a seznámit se i s dalšími zajímavostmi, od historie ZŠ Mendíků po záchranu ohrožených zvířat v hodinách přírodopisu.
 • Děti z Prahy 4 navrhují, jak zlepšit prostředí své školy


  Jak zlepšit prostředí své školy, kde trávíme podstatnou část dne? O tom nyní přemýšlejí děti ze čtyř základních škol z Prahy 4, které se přihlásily do projektu Lepší škola. Soutěžní kampaň se rozjela minulý týden. Žáci mohou posílat své tipy do 6. listopadu 2016 přes #lepsiskola. Projekt Lepší škola v Praze 4 probíhá pod záštitou radního pro oblast školství a mládeže Jaroslava Mítha (ODS) a radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky (STAN - Tučňák). Zastřešující organizací kampaně je platforma Lepší místo.
 • Výměnný pobyt žáků ZŠ Jeremenkova a Alfred-Wegener-Schule


  Ve dnech 10. až 14. října 2016 vyjeli žáci ZŠ Jeremenkova s paní učitelkou Mgr. Alenou Třeštíkovou na výměnný pobyt do školy v německém městě Kirchhain. Výjezdu se zúčastnilo 6 žáků, kteří byli ubytováni v tamních rodinách. Pobyt se vydařil, všem se u nových přátel líbilo, i přes počáteční ostych a rozpaky, které pramenily z prvotních obav. Více uvnitř článku.
 • Mateřská škola otevřená rodičům


  Mateřská škola 4 Pastelky získala certifikát "Rodiče vítáni" za svou snahu aktivně pracovat na zlepšování vztahů a spolupráci s rodiči. Splnila kritéria potřebná k získání certifikace a potvrdila tak, že se na dané cestě posunuje správným směrem. „Jsem rád, že se naší mateřské škole 4 Pastelky daří navazovat dobré vztahy s rodiči, certifikát vnímám jako potvrzení toho, že školce na vytváření dobrých vztahů záleží a snaží se být vůči rodičům co nejotevřenější,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS).
 • Praha 4 zahájila školní rok 2016/2017


  V Praze 4 navštěvuje letos základní školy 9.565 žáků, což je o 360 více než v loňském roce. Do prvních tříd nastoupilo 1.245 prvňáčků, to je o 48 méně ve srovnání s minulým školním rokem. „I přes nástup silných populačních ročníků má Praha 4 pro děti dostatek míst v základních školách,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Kapacita našich základních škol je 12.005 míst, letos je naplněna na 79,67% a ani v dalších letech nebudeme mít problém s umístěním našich dětí v základních školách.“
 • Prázdninový provoz školních hřišť


  Školní hřiště budou v době letních prázdnin otevřena pro veřejnost. Jedná se o hřiště v níže uvedených základních školách. Seznam hřišť naleznete uvnitř článku. „Věříme, že zpřístupnění školních hřišť se opět setká s pozitivním ohlasem veřejnosti,“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Hlavně děti a mládež bude moci o prázdninách smysluplně a bezpečně trávit volný čas. Co by v neposlední řadě mohlo přispět k minimalizaci projevů rizikového chování.“
 • Radní pro školství a vzdělávání předal ocenění výjimečným žákům základních škol


  Dne 9. června 2016 proběhlo ve společenském sále Nuselské radnice slavnostní vyhlášení osmého ročníku projektu městské části Praha 4 pod názvem „Dělám víc, než musím“. V letošním roce slavnostním večerem provázel Vlasta Korec a ocenění předal radní pro školství a mládež Jaroslav Míth (ODS).
 • Základní škola Jeremenkova spolupracuje se školou v Německu


  Základní škola Jeremenkova a Alfred Wegener Schule navázaly partnerství. Příští školní rok v říjnu čeští žáci vyjedou do Německa do Kirchhainu na výměnný pobyt. Němečtí žáci navštíví Prahu v březnu 2017. Toto partnerství přispěje nejen k procvičení a prohloubení znalostí německého jazyka, ale i k poznání cizích kultur a tradic a k výměně zkušeností mezi učiteli.
 • Mezinárodní olympiáda ze základů věd v ZŠ Nedvědovo náměstí v Podolí


  Dne 14. dubna 2016 velká budova naší školy žila již 12. ročníkem Mezinárodní olympiády ze základů věd. Konala se pod záštitou městské části Praha 4 a Univerzity Karlovy.
 • Školní zahrady jsou bezpečné


  Pracovníci Odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 4 zkontrolovali na konci vegetačního období všechny zahrady mateřských a základních škol zřizovaných naší městskou částí. Vytipovali dřeviny, které po zimě potřebovaly speciální péči. Odborníci je následně ošetřili tak, aby na zahradách nebyly naše děti v ohrožení na zdraví. „Děkuji našim pracovníkům za aktivní a rychlý zásah, kdy se snažíme problémům předcházet, než čekat, až se něco stane,“ vyjádřil spokojenost radní pro školství Jaroslav Míth (ODS).
 • Prázdninový provoz v mateřských a základních školách v období červenec a srpen 2016


  „Letní provoz vybraných mateřských a základních škol organizuje naše městská část již tradičně,“ uvedl radní pro oblast školství a mládež Jaroslav Míth (ODS). „Zajištění prázdninového provozu vychází z potřeb rodičů, které jsme zaznamenali v předchozích letech. Víme, že umístit děti na celou dobu prázdnin bývá mnohdy problematické. Po dohodě s ředitelkami a řediteli škol zřizovaných naší městskou částí, věříme, že alespoň převážně většině rodičovské veřejnosti vyjdeme vstříc.“ Prázdninový provoz mateřských a základních škol v červenci a srpnu 2016 je určen pro děti, které mateřskou nebo základní školu, zřizovanou městskou částí Praha 4, již navštěvují.
 • Bezplatné ranní družiny pomohou školákům i rodičům


  Praha 4 se rozhodla trvale podpořit bezplatný provoz ranních školních družin pro žáky na 1. stupni základních škol. Rada městské části schválila navýšení provozního příspěvku základním školám zřizovaným městkou částí na zajištění ranní družiny v celkové výši 607.000 Kč. Důvodem je zajištění bezpečnosti žáků a podpora sladění osobního a pracovního života jejich rodičů.
123