Školství a vzdělávání

 • Novela Volebního řádu pro volby členů školských rad


  Rada městské části Praha 4 dne 19. 10. 2022 na svém 22. zasedání schválila novelu Volebního řádu pro volby členů školské rady. Účinnost novely je od 1. 11. 2022. Dokument najdete v článku.
 • Pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu


  Městská část Praha 4 zve občany na pietní akt u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, který se uskuteční dne 27. října 2021 ve 12 hodin u Památníku Tří odbojů na náměstí Generála Kutlvašra.
 • Organizace školního roku 2022/2023 (platí pro ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoře)


  Ve zkratce: Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
 • Radnice podporuje instalace retenčních nádrží


  Praha 4 se dlouhodobě snaží aktivně čelit následkům dlouhodobého sucha. Buduje například podzemní retenční nádrže, které ve srážkově příznivém období vodu zadrží a během sucha ji poskytnou na zalévání zeleně anebo prostřednictvím vsakovací galerie posílí zásoby podzemní vody. V rámci programu na podporu akumulace a využití srážkových vod nabídla pomoc při zadržováním dešťové vody obyvatelům městské části. Další projekty v oblasti hospodaření s dešťovými vodami se připravují.
 • Setkání starostky s bývalými zaměstnanci škol z Prahy 4


  V měsíci září proběhlo ve velkém sále Nuselské radnice slavnostní setkání starostky MČ Praha 4 (ANO 2011), Ireny Michalcové s emeritními zaměstnanci škol. Akce se zúčastnili také ředitelé škol, kteří tyto zaměstnance nominovali. Cílem akce bylo poděkovat bývalým zaměstnancům za jejich dlouholetou příkladnou práci ve školství. V článku i odkaz na velkou fotogalerii ...
 • S Uličníkem se počítá i v roce 2023


  Rada Městské části Praha 4 rozhodla podat žádost o finanční dotaci hlavnímu městu Praze na nízkoprahový klub Uličník. Ten brázdí ulice Prahy 4 již od roku 2019 a nabízí bezpečný prostor, kde mohou děti a mladiství anonymně požádat o pomoc při řešení problémů ve škole či v rodině. Uličník funguje i jako místo pro setkávání vrstevníků, plnění domácích úkolů a trávení volného času.
 • Balíčky okamžité pomoci Pražanům - školství


  Balíček finanční úlevy ve školství pomůže rodičům se zaplacením (prominutím) úhrady školného, stravného nebo družin. Z fondu solidarity zase můžete získat finanční příspěvek na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky vaší mateřské nebo základní školy. Více a odkaz v článku...
 • MŠMT spouští linku na pomoc ukrajinským rodinám / Міністерство освіти відкриває телефонну лінію про допомогу українським родинам


  Linka (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. / Лінія (+420) 234 812 345 призначена для загальних питаннь, які пов’язані зі шкільною освітою українських дітей в Чеських школах.
 • Milostivé léto II dává dlužníkům šanci zbavit se svých dluhů


  Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostali druhou šanci. Milostivé léto II začalo 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.
 • Do Ledáren se vrací pumptracková dráha


  Areál A – parku Ledárny opět ožije sportem. Městská část Praha 4 v areálu instalovala novou modulární pumptrackovou dráhu. Nová dráha je 110 metrů dlouhá. Je vytvořena ze speciálních dřevěných modulů se sklolaminátovou pojezdovou vrstvou.
 • Unikátní sportovní projekt Trenéři do škol pokračuje i v novém školním roce


  Čtyřka sportuje – sportujeme s trenéry se ve školním roce 2022/2023 navrací do základních škol Prahy 4. Tentokrát se ho zúčastní všechny základní školy zřizované městskou částí, výjimkou je ZŠ Jitřní, která má dlouhodobě rozšířenou výuku tělesné výchovy.
 • Příměstské kempy letos rozhýbaly předškoláky


  Příměstské sportovní kempy pro děti z mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha 4 se letos v srpnu konaly v Základní škole Bítovská. V červenci byly otevřené všechny školky na území MČ Praha 4, v srpnu vyšla městská část vstříc zaměstnaným rodičům a ve spolupráci s AFK Slavoj Podolí uspořádala několik běhů příměstského sportovního tábora.
 • Zahájení školního roku 2022/2023


  Nový školní rok 2022/2023 začal 1. září 2022 ve všech mateřských a základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4. V provozu je 23 mateřských a 21 základní škol. Slavnostního zahájení nového školního roku a přivítání žáčků prvních tříd se dnes ráno zúčastnili v řadě škol členové Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4.
 • Aktivity pro ukrajinské děti - volný čas / Діяльність для українських дітей - вільний час


  PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNO: Odbor školství zdejšího úřadu připravil pro děti uprchlíků z Ukrajiny malý přehled organizací a spolků, které nabízejí volnočasové aktivity v následujícím období. Informace jsou čerpány z otevřených zdrojů a z došlých nabídek a jsou pravidelně aktualizovány. Po kliknutí na článek se vám otevře letáček v PDF, kde je termín, pořadatel (organizace), věková skupina, adresa a odkaz na nabídku.
 • Letní kempy pro děti – cizince


  Pedagogická fakulta UK ve spolupráci s dalšími fakultami (FF, FTVS, MFF a PřF UK) pořádá v červenci a srpnu 2022 pro děti-cizince ve věku 6-15 let letní adaptační skupiny - letní kempy. Celá aktivita je zcela zdarma včetně zajištění programu, pitného režimu a svačin. Více v letáčku na odkazu ...
 • Slavnost pro malé zahradníky


  Děti z mateřské školy v Táborské ulici se spolu se svými učitelkami svědomitě starají o záhonky na školní zahradě. A protože se jejich bylinkách, kytičkám i zelenině daří, dostaly ve středu 22. června 2022 jako dárek malou zahradní slavnost a pohádku.
 • Po vysvědčení na koupaliště. Vstup zdarma!


  Pro všechny školáky od první do deváté třídy připravila městská část Praha 4 a provozovatel koupaliště Lhotka, společnost 4-Majetková, příjemné překvapení. Hned po vysvědčení ve čtvrtek 30. června 2022 si mohou přijít zaplavat zdarma v čisté vodě biotopového koupaliště.
 • Praha 4 opraví dětské hřiště v Ohradní


  Na přelomu měsíců června a července zahájí městská část Praha 4 kompletní rekonstrukci dětského hřiště v Ohradní ulici. Obnova tohoto atypického areálu v Ohradní ulici vychází z ankety, která v souvislosti se záměrem rekonstrukce byla v lokalitě sídliště Ohradní uspořádána.
 • Praha 4 podporuje zlepšení kvality vzdělávání ve školách


  Od počátku června 2022 až do konce listopadu 2023 je městská část Praha 4 realizátorem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 4 - MAP III“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt spočívá v podpoře společného plánování a sdílení aktivit v MČ Prahy 4, vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách.
 • Pohádková babička čte dětem v knihovně na Novodvorské


  Přijďte si s dětmi ve čtvrtek 9. června 2022 od 15:30 do 16:30 hod. poslechnout pohádkovou čtecí babičku do dětského oddělení pobočky Městské knihovny v Praze (MKP) na Novodvorské. Vyzkoušejte si na chvilku krásný zážitek mezigeneračního setkávání a udělejte si vzájemně radost. Akce je zdarma.
 • Hasičský záchranný sbor obnovuje pravidelnou zkoušku sirén


  Ve středu 1. června 2022 se opět uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění, která byla od března do května s ohledem na přítomnost ukrajinských uprchlíků v ČR zrušena. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.