Starostou Prahy 4 je Ondřej Kubín


starosta Ondřej Kubín (ODS)
Nově zvolený starosta MČ Praha 4 Ondřej Kubín.

Zastupitelstvo městské části Praha 4 zvolilo na svém ustavujícím zasedání ve středu 9. listopadu 2022 starostu a radu městské části. Novým starostou se stal Ondřej Kubín (ODS), který v tajné volně získal 23 hlasů ze 45 hlasů přítomných členů zastupitelstva.

"K prioritám naší koalice patří vyrovnané rozpočty a zdravé finance, což je v době růstu cen stále obtížnější, ale o to naléhavější úkol,“ uvedl starosta Ondřej Kubín. „Zásadní cestou do budoucnosti jsou pro nás energetické úspory a inovace v energetických zdrojích. Naším cílem je i nadále vlídný úřad, podpora bydlení, školství a kultury v Praze 4.“

Nová rada má stejně jako v minulém volebním období devět členů a jsou v ní zastoupeny tři politické subjekty: ODS a TOP 09, které v Praze 4 kandidovaly v koalici nazvané Společně, a hnutí ANO 2011. Členy rady jsou spolu se starostou Ondřejem Kubínem 1. místostarostka Irena Michalcová (ANO 2011), místostarostové Michal Hroza (TOP 09), Jan Hušbauer (ANO 2011) a Patrik Opa (ODS) a dále radní Tomáš Hrdinka (ANO 2011), Jaroslav Míth (ODS), Radek Lacko (ANO 2011) a Filip Vácha (TOP 09).

Zastupitelstvo městské části Praha 4 zvolilo rovněž předsedy tří výborů, které jsou poradními orgány zastupitelstva. Předsedou Kontrolního výboru je Josef Vlach (Piráti), předsedou Finančního výboru Tomáš Chaloupka (ANO 2011) a předsedkyní Výboru pro bezpečnost Lucie Michková (ODS).

Rada MČ Praha 4 ke dni 9. 11. 2022
Nově zvolená Rada MČ Praha 4 spolu s tajemníkem úřadu (vpravo).

Zastupitelstvo MČ Praha 4 při ustavujícím zasedání ve středu 9. listopadu 2022.
Zastupitelé při ustavujícím zasedání ještě před složením slibu.