Tiskový servis městské části Praha 4

TISKOVÝ SERVIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
  
Jiří BIGAS
- tiskový mluvčí
- pověřený vedením oddělení
  public  relations (PR)
telefon
261 192 557
mobil
606 059 984
emailjiri.bigas@praha4.cz
  
 V době nepřítomnosti zastupuje tiskového mluvčího:
Vít Drbal
 
telefon
261 192 492
mobil
725 687 922
email
vit.drbal@praha4.cz