Vyvěšení vlajky České obce sokolské


Radní Jaroslav Míth (ODS) vyvěsil v pátek 7. října 2022 na historické Nuselské radnici za účasti starostky Ireny Michalcové (ANO 2011), místostarosty Michala Hrozy (TOP 09) a zástupců sokolských obcí vlajku České obce sokolské. Praha 4 si tímto aktem připomněla velmi smutný, ale zároveň významný den České republiky – Památný den sokolstva.

Radní Jaroslav Míth (ODS) vyvěsil v pátek 7. října 2022 na historické Nuselské radnici za účasti starostky Ireny Michalcové (ANO 2011), místostarosty Michala Hrozy (TOP 09) a zástupců sokolských obcí vlajku České obce sokolské. Praha 4 si tímto aktem připomněla velmi smutný, ale zároveň významný den České republiky – Památný den sokolstva.

Památný den sokolstva je připomínkou událostí z doby nacistické okupace českých zemí. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich po svém příchodu do protektorátu v září roku 1941 zahájil likvidaci sokolské organice za její odbojovou činnost. V noci ze 7. na 8. října 1941 byla zahájena "Akce Sokol", při které byli systematicky zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i funkcionáři sokolských jednot. Celkem bylo postiženo asi 1 500 sokolů. Většina z nich byla transportována přes Malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Ještě během vlny zatýkání, 8. října 1941, podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské.

Po skončení druhé světové války byla sokolská organizace silně oslabena. Mnoho vedoucích pracovníků zahynulo, přesto došlo krátce po osvobození ke spontánní obnově činnosti. Sokol byl chápán jako organizace tvořící pevnou oporu demokracie a protiváhu sílící komunistické moci. Po válce prudce vzrostl počet jeho členů. Bohužel po únorovém převratu se Sokol rychle dostal zcela pod vliv komunistické moci a byl postupně včleněn do socialistické tělovýchovy. Jako samostatná a dobrovolná organizace zanikl. V období Pražského jara 1968 se pokusili bývalí přední činovníci o obnovu Sokola, ale jejich naděje zmařil vpád vojsk Varšavské smlouvy a následná normalizace. Po pádu komunistického režimu byla České obec sokolská obnovena.

V letošním roce si Sokol připomíná 160. výročí svého založení.

Další foto pak v malé fotogalerii na odkazu ZDE .

Radní Jaroslav Míth (ODS) vyvěsil v pátek 7. října 2022 na historické Nuselské radnici za účasti starostky Ireny Michalcové (ANO 2011), místostarosty Michala Hrozy (TOP 09) a zástupců sokolských obcí vlajku České obce sokolské. Praha 4 si tímto aktem připomněla velmi smutný, ale zároveň významný den České republiky – Památný den sokolstva.Aktualizováno: 07.10.2022 – Vít Drbal
Vytisknout