Životní prostředí a čistota

Portál životního prostředí HMP - logo

(soubor PDF)

 • Stanoviště kontejnerů, harmonogramy svozů a info o sběrných dvorech - AKTUALIZOVÁNO

  22.04.2014
  Přinášíme informace o stanovištích kontejnerů na velkoobjemový odpad, kontejnerů na drobná elektrozařízení, kontejnerů na použitý textil, harmonogram svozu elektroodpadu a také sběrných dvorech hl. m. Prahy a městské části Praha 4. Seznam publikovaných dokumentů, článků či odkazů je průběžně aktualizován.
 • Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

  07.11.2022
  Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2788 ze dne 24. 10. 2022 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 (dále jen „Program“). Program byl zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu ode dne 2. 11. 2022 po dobu 90 dní, žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 5. 12. 2022 do 9. 1. 2023 včetně.
 • Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá část-podpůrná opatření

  31.10.2022
  Rada hl. města Prahy schválila tento Akční plán PZKO 2020+, druhou část – podpůrná opatření (dále Akční plán, II. část) těsně před komunálními volbami v září 2022. Akční plán, II. část, obsahuje podpůrná opatření, která byla vytvořena na základě dohody a vzájemné spolupráce členů Pracovní skupiny pro PZKO Magistrátu hl. m. Prahy. Více, odkaz a celý dokument v článku ...
 • Radnice podporuje instalace retenčních nádrží

  13.10.2022
  Praha 4 se dlouhodobě snaží aktivně čelit následkům dlouhodobého sucha. Buduje například podzemní retenční nádrže, které ve srážkově příznivém období vodu zadrží a během sucha ji poskytnou na zalévání zeleně anebo prostřednictvím vsakovací galerie posílí zásoby podzemní vody. V rámci programu na podporu akumulace a využití srážkových vod nabídla pomoc při zadržováním dešťové vody obyvatelům městské části. Další projekty v oblasti hospodaření s dešťovými vodami se připravují.
 • ANKETA: Možnosti revitalizace okolí vodní nádrže U Vodotoku

  06.10.2022
  Chodíte na procházky k vodní nádrži U Vodotoku, v sousedství biotopového koupaliště Lhotka? Seznamte se s návrhy krajinářských architektek, jak by bylo možné okolí nádrže zpříjemnit návštěvníkům, a vyjádřete své preference. Více a odkaz na anketu v článku ...
 • Dejte věcem 2. šanci aneb Někdo už po nich netouží, jinému ještě poslouží

  03.10.2022
  Nábytek, hračky, bicykly, nádobí, knížky, ... Opravdu už je nechcete? Nikdo z okolí o ně nestojí a s prodejem by byly starosti? Vyhodit je by ale byla škoda, když mohou ještě dlouho dělat radost jiným.
 • Pozvánka: Světový den zvířat v parku Na Pankráci

  23.09.2022
  Nadace na ochranu zvířat pořádá v sobotu 24. září 2022 od 11 do 17 hodin v parku Na Pankráci v Praze 4 oslavu mezinárodního svátku zvířat – SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT 2022. Akce se koná pod záštitou 1. místostarosty MČ Praha 4 Zdeňka Kováříka (ODS), ve spolupráci a za finanční podpory městské části Praha 4.
 • V Praze 4 vykvetly další květnaté louky

  23.09.2022
  Původně pilotní projekt květnaté louky v Novodvorské ulici z jara 2020 se postupně rozrostl. Nyní je v Praze 4 celkem 12 rozkvetlých ploch o celkové ploše téměř 4000 m2.
 • Akce "Ukliďme Česko" byla opět úspěšná

  22.09.2022
  Hlavní úklidový den projektu „Ukliďme Česko“ se v Praze 4, stejně jako v celé České republice, uskutečnil v sobotu 17. září 2022. Organizované skupiny dobrovolníků uklízeli v rámci tohoto projektu i vybraná území MČ Praha 4.
 • MČ Praha 4 podporuje akci Ukliďme Česko

  08.09.2022
  Hlavní úklidový den projektu Ukliďme Česko se letos uskuteční v sobotu 17. září 2022. Městská část Praha 4 tradičně podporuje tuto dobrovolnickou akci odvozem nasbíraného odpadu a materiálním vybavením dobrovolnických skupin.
 • ANKETA: Dejte vizi revitalizace břehů Botiče správný směr

  05.09.2022
  Na základě loňské ankety a provedených analýz navrhl tým ČZU různé možnosti a varianty řešení sledovaného území okolo Botiče. Seznamte se s nimi a radost nám udělá vaše zpětná vazba na tyto návrhy. Odkaz na anketu v článku ...
 • Může se hodit právě vám - Kotlíkové dotace Praha IV

  02.07.2022
  Hlavní město Praha vyhlásilo dne 20. 6. 2022 na svém území dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech - IV”, zkráceně nazývaný „Kotlíkové dotace Praha IV”. V rámci tohoto dotačního programu mohou peníze z evropských fondů čerpat fyzické osoby, jejichž domácnost splňuje kritéria nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí končí 31. srpna 2022. Více na odkazu ...
 • Praha 4 rozhodně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.

  01.07.2022
  Městská část Praha 4 projednala své velmi kritické připomínky k připravovanému novému územnímu plánu hlavního města Prahy na zasedání Zastupitelstva městské části ve středu 29. června 2022. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy ze 40 přítomných celkem 38 obecných připomínek k textové části návrhu Metropolitního plánu a 196 připomínek ke konkrétním lokalitám. Kromě zásadního nesouhlasu vyjádřilo zastupitelstvo také nesouhlas s netransparentním způsobem vypořádání připomínek obyvatel Prahy 4 uplatněných v prvním kole projednání Metropolitního plánu v roce 2018.
 • Známe výsledky ankety ke konceptu revitalizace parku za podolským kostelem

  27.06.2022
  V červnové anketě mohli respondenti zhodnotit navrhovaný přístup ke klíčovým tématům revitalizace vnitrobloku a parku za podolským kostelem. Ve všech diskutovaných okruzích má navrhované řešení vysokou míru přijatelnosti v rozmezí 81 - 89 % celkem a 68 - 77 % v případě obyvatel sousedních domů. Více na odkazu ...
 • Rekonstrukce dětského hřiště U Kublova

  23.06.2022
  Uživatelé a návštěvníci dětského hřiště U Kublova se v letošním roce dočkají výrazné proměny tohoto herního areálu. Na přelomu června a července zahájí městská část Praha 4 kompletní rekonstrukci.
 • Trávníky bez závlahy nezůstanou

  16.06.2022
  Městská část Praha 4 pořídila v loňském roce z magistrátní dotace závlahy travních porostů do pěti svých revitalizovaných parků, konkrétně pro park na Zeleném pruhu, do zahrady Jeremenkova, parku Halasova, na Roztylské náměstí a do parku před ZŠ Jižní na Spořilově.
 • Zapojte se do diskuse o budoucnosti Branických skal!

  08.06.2022
  Máte rádi Branické skály? Přijďte a diskutujte s odborníky, kteří nyní pracují na generelu správy a rozvoje této přírodní památky, nebo vyjádřete své názory v online anketě, která poběží v průběhu léta. Účastníci komentované procházky, vedené zpracovateli generelu, vyrazí v úterý 28. června 2022 v 18:00 hod. od divadla Dobeška.
 • Povedený Den Země s Prahou 4

  02.06.2022
  Poznání, zábava, hry a užitečné informace – to byl Den Země v parku Na Pankráci, který pro předškoláky, školáky i dospělé zorganizovala Praha 4 ve spolupráci s organizacemi KOMWAG, Astronomický ústav AV ČR, Geofyzikální ústav AV ČR, Městská policie, Lesy hlavního města Prahy, PET-MAT, Ekokom, Ekobat, Asekol, Elektrowin, Kokoza, POHODA či Aranžérie.
 • Přijďte nám říct svůj názor na budoucnost parku Na Pankráci

  30.05.2022
  Navštěvujete rádi park Na Pankráci? Přispějte, prosím, svým názorem ke vzniku dokumentu, který stanoví hlavní principy jeho dlouhodobého směřování. Zapojit se můžete účastí na některé z červnových komentovaných procházek parkem nebo vyplněním online ankety, které poběží v průběhu letních prázdnin.
 • Rozšiřujeme květnaté louky do dalších lokalit

  27.05.2022
  Městská část Praha 4 bude i v letošním roce pokračovat e svém úspěšném projektu, v rámci kterého jsou na vybrané plochy zeleně vysévány květnaté louky. K šesti již existujícím plochám přibude dalších šest.
 • MČ Praha 4 se připravuje na horké léto

  23.05.2022
  Obyvatelé a návštěvníci MČ Praha 4 se mohou v parných dnech těšit na několik novinek, které jim zpříjemní pobyt a odpočinek na veřejných prostranství. Na přelomu května a června bude zahájen zkušební provoz mlhovišť, která budou instalována na vybraných místech veřejného prostoru.
 • Praha 4 rozdělí na dotacích více než 16 milionů korun

  10.05.2022
  Městská část Praha 4 podpoří i v letošním roce dotacemi kulturní, sportovní a spolkové projekty, prevenci rizikového chování dětí a mládeže a jejich bezpečnost, protidrogovou prevenci, ochranu životního prostředí, sociální a zdravotní oblast, rodinnou politiku, integraci cizinců a národnostních menšin. Zastupitelstvo městské části Praha 4 dnes schválilo návrh Rady MČ Praha 4 na přidělení dotací ve výši přesahující 16 milionů korun.
 • Spořilovská spojka: zakrytí v nedohlednu!

  26.04.2022
  Obyvatelé Spořilova, především z okolí Spořilovské, čekají řadu let na řešení problému, který jim přináší nadměrný hluk a emise z těžké kamionové dopravy. Úlevu jim má přinést těžké zakrytí této nadměrně zatížené komunikace připravované minimálně od roku 2015. To je stále v nedohlednu.
 • Praha 4 bojuje společně s magistrátem za tišší koncerty v branických Ledárnách

  22.04.2022
  Městská část Praha 4 usilovně pracuje s pražským magistrátem na tom, aby letošní festivalové léto v branických Ledárnách bylo pro obyvatele z okolních lokalit snesitelnější, tj. méně hlučné a hudební produkce nepokračovala po 21. hodině. Současně usiluje o koncepční řešení této problematiky formou vyhlášky, nebo novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Praha zahájí pravidelnou deratizaci 2022

  17.03.2021
  Hlavní město Praha bude také v roce 2022 v rámci boje proti potkanům zajišťovat cyklickou deratizaci. Uskuteční se ve dvou vlnách (jarní a podzimní) a bude probíhat v objektech a na plochách, které město vlastní a přímo spravuje, a to na celém jeho území. Týkat se bude tedy i MČ Praha 4. V kanalizační síti bude deratizaci zajišťovat firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK). K deratizaci jsou používány výhradně přípravky registrované v ČR a je postupováno podle metodiky SZÚ a s garancí pražské hygieny.
 • Sběrné dvory nebudou o velikonočních svátcích v provozu

  05.04.2022
  Sběrné dvory v Praze budou od pátku 15. do pondělí 18. dubna 2022 uzavřeny. Posledním dnem se standardní provozní dobou je čtvrtek 14. dubna (8:30 - 18:00 hod.) a dalším až pak úterý 19. dubna (taktéž 8:30 - 18:00 hod.). S ohledem na státní svátky tak je vlastně navíc zavřeno jen v sobotu. Informace o provozu dvorů by měli mít jejich provozovatelé vyvěšenu na branách dvorů. Více v článku na odkazu z magistrátu ...
 • Michelští středoškoláci opět přispěli k hezčí Čtyřce

  04.04.2022
  Při příležitosti akcí Ukliďme Česko, Ukliďme svět a Dne Země uspořádali studenti Školy mezinárodních a veřejných vztahů a gymnázia z Michle další ročník svého projektu EKODEN konaného za podpory městské části Praha 4. Společně uklidili vybraná veřejná prostranství v městské části.
 • Blíží se termín splatnosti poplatku ze psů

  03.03.2021
  Odbor finanční správy upozorňuje držitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v roce 2022. Poplatek je splatný bez vyměření předem, složenky na místní poplatek se nerozesílají. Termín zaplacení je do 31. března 2022. Pokud držitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Více v článku ...
 • Praha 4 doplňuje nepřidělené kontejnery na velkoobjemový odpad

  22.03.2022
  Městská část Praha 4 zajistí pro své obyvatele přistavení 250 velkoobjemových kontejnerů s obsluhou jako náhradu za kontejnery, které Praze 4 v letošním roce nepřidělil Magistrát hlavního města Prahy. Každý kontejner musí mít objem minimálně 9 m3 a musí být obsluhován minimálně jedním pracovníkem. Rozhodla o tom rada městské části.
 • Seznamte se s výsledky ankety k revitalizaci vnitrobloku a parku za podolským kostelem

  13.03.2022
  Známe výsledky online ankety k možnostem revitalizace vnitrobloku a parku za kostelem sv. Michaela Archanděla v Podolí. Stanou se důležitým podkladem pro zpracovatele ideové krajinářsko-architektonické studie revitalizace tohoto území. Ten bude vybrán v horizontu několika týdnů.
 • Ukliďme Česko 2022

  06.03.2022
  Městská část Praha 4 i v letošním roce výrazně podpoří dobrovolnický úklidový projekt „Ukliďme Česko“. Hlavním úklidovým dnem je sobota 2. dubna 2022. Zapojit se do projektu ale dobrovolníci mohou i v jiném termínu.
 • Branická a její okolí prošly kompletní revitalizací

  02.03.2022
  Nový povrch a mobiliář, několik desítek stromů i místo pro setkávání – to všechno získala Branická ulice spolu se svým okolím díky rekonstrukci svého zhruba kilometrového úseku. Skončily tak téměř šestileté práce probíhající v několika etapách. Opravy za téměř 90 milionů korun provedla Technická správa komunikací hlavního města Prahy.
 • Směna pozemků umožní vybudování nového parku v Praze 4

  01.03.2022
  Rada městské části Praha 4 vyslovila souhlas se směnou pozemků v Michli, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, za pozemky v Libni, které jsou ve vlastnictví akciové společnosti Eurovia. Tato směna umožní vyřešit letitý problém městské části Praha 8, jejíž úřad se nachází na pozemcích Eurovie, zatímco v Praze 4 vybuduje Eurovia na pozemcích, které směnou v sousedství svého sídla získá, veřejně přístupný park.
 • Praha může odtáhnout vraky z ulic, i když není vlastníkem komunikace

  01.03.2022
  Hlavní město získalo od 1. ledna 2022 novou pravomoc, a může díky tomu odtahovat vraky či vozidla s propadlou technickou prohlídkou i z těch komunikací na území metropole, které samo nevlastní. Umožnila to novela zákona o pozemních komunikacích, která vstoupila v platnost od nového roku.
 • Jak se vám líbí návrh regenerace parku Na Fidlovačce?

  25.02.2022
  Před několika dny byla dokončena krajinářská studie parku Na Fidlovačce. Seznamte se s jejími závěry a přispějte svými podněty v krátké anketě. Více v článku ...
 • Praha 4 žádá magistrát o navrácení kontejnerů na velkoobjemový odpad

  24.02.2022
  Městská část Praha 4 zajišťovala pro své obyvatele přistavování velkoobjemových kontejnerů s obsluhou ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, který pro jednotlivé městské části přiděluje velkoobjemové kontejnery. Počet kontejnerů však v posledních letech neustále klesá, a městská část proto důrazně žádá magistrát o navrácení kontejnerů, o které má Praha 4 v letošním roce přijít.
 • Praha nereaguje na žádosti městských částí o náhradu odstraněných modrých laviček

  24.02.2022
  I přes několik oficiálních žádostí, aby Magistrát hlavního města Prahy nahradil modré reklamní lavičky po zkrachovalém vlastníkovi, který měl s magistrátem smlouvu na jejich provoz, a které magistrát loni v létě odstranil ze zastávek MHD, se městské části stále nedočkaly přislíbené náhrady.
 • Jak nahlásit autovrak

  10.02.2022
  Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hlavního města Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků Správy služeb hlavního města Prahy (SSHMP). Oznámení o výskytu vraku přijímají místně příslušné úřady městských částí, místně příslušné služebny Městské policie HMP a Správa služeb HMP, Oddělení odtahů a vraků.
 • Územní studie Nové Dvory pokročila do další fáze

  01.02.2022
  Lokalita Nových Dvorů patří ke klíčovým územím pro rozvoj města. Může zde vzniknout nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita řešená územní studií se nachází na území především dvou městských částí: MČ Praha 4 a MČ Praha 12 (okrajově pak na území MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš). Územní studie pro tuto lokalitu pokročila v letošním roce do další fáze, veřejnost má opět možnost se k ní vyjádřit.
 • Praha 4 letos vyzkouší participativní část rozpočtu

  01.02.2022
  V rámci participativního rozpočtu mohou občané podávat podněty, které by se za vyčleněné finance mohly v Praze 4 zrealizovat. Letos se bude jednat o podněty ze tří oblastí: Regenerace zeleně, Opravy chodníků a Rozšiřování počtu parkovacích míst. Více v článku na odkazu ...
 • Nové meteostanice a senzory kvality ovzduší pomáhají při výuce

  12.01.2022
  Dvě základní školy zřizované městskou částí Praha 4 získaly moderní meteostanice a senzory kvality ovzduší. Cílem pilotního projektu, do kterého se zapojily ZŠ Jižní a ZŠ Filosofská, je umožnit žákům online sledování kvality životního prostředí v okolí školy, lokálních rozdílů zatížení imisemi v Praze 4 a díky tomu pak zkvalitnit výuku.
 • Vánoční stromek do popelnice ani do kontejneru nepatří, kam tedy s ním?

  29.12.2021
  Na svátek Tří králů se podle tradice má odstrojit stromeček a uklidit vánoční dekorace. Ať už byl živý nebo umělý, do běžné popelnice či do kontejneru na směsný odpad však nepatří ani jeden z nich. Jak ho tedy správně zlikvidovat? Více v článku ...
 • Městská část vyhlásila dotační programy pro rok 2022

  06.12.2021
  Praha 4 dlouhodobě podporuje fyzické osoby a nestátní neziskové organizace, které systematicky pečují o obyvatele městské části, nebo svou činností přispívají k prevenci bezpečnosti a sociálně patologických jevů a integraci národnostních menšin, pomáhají rozvíjet volnočasové a jiné aktivity obyvatel Prahy 4. Na jejich činnost jim přispěje také v příštím roce.
 • Terasa Budějovická se pravděpodobně otevře dříve, než se plánovalo

  08.12.2021
  Již tento měsíc by se opět mohl otevřít vstup do stanice metra Budějovická jižním vestibulem u Polikliniky Budějovická a přilehlá část terasy nad ním. Původní plán přitom počítal s obnovením provozu až příští rok. Znovuotevření ušetří lidem cestu ke druhému vstupu do metra do ulice Olbrachtova a zjednoduší průchod a dostupnost jednotlivých obchodů v pasáži.
 • Na vrchu Kapitol byla vysazena růžově kvetoucí alej. MČ Praha 4 pro ni hledá jméno

  08.12.2021
  MČ Praha 4 v uplynulých dnech vysadila na vrchu Kapitol v pražské Michli do starého ovocného sadu celkem 55 nových ovocných stromů. V souladu s klimatickou politikou města došlo k dosazení dožívajícího historického sadu tradičními druhy peckovin (jde zejména různé druhy jedlých třešní) a malvic (hrušně, jeřáby), ale i k výsadbě zcela nové reprezentativní aleje napříč svahem z 23 exemplářů sytě růžově kvetoucích třešních chloupkatých (varieta Accolade).
 • UPOZORNĚNÍ: Setkání k revitalizaci Roztylského náměstí je zrušeno!

  22.11.2021
  Upozorňujeme veřejnost, že setkání nad studií revitalizace Roztylského náměstí sever se v úterý 23. listopadu 2021 nekoná. Důvodem je onemocnění autora studie architekta Zdeňka Sendlera. O náhradní termínu, kdy se avizované sekání uskuteční, vás budeme včas informovat.
 • Nově vysazená vánoční jedle v Braníku byla slavnostně pokřtěna

  09.11.2021
  Obyvatelé Braníka za účasti radního pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáše Hrdinky (ANO 2011) včera odpoledne společně pokřtili branickou vánoční jedli, která byla vysazena 2. listopadu 2021 v přední části parku Za mlýnem při ulici Vrbova jako náhrada za jehličnan, který musel ustoupit rekonstrukci Branické ulice.
 • Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022

  09.11.2021
  Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2657 ze dne 1. 11. 2021 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022 (dále jen „Program“). Program byl zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu dne 3. 11. 2021 po dobu 90 dní, žádosti o dotaci budou přijímány v termínu od 6. 12. 2021 do 5. 1. 2022 včetně. Více v článku ...
 • Děti se seznámily se zvířátky z Krčského lesa

  01.11.2021
  Za zvířátky do Krčského lesa vzaly školáky, předškoláky i rodiny s dětmi z naší městské části radnice Prahy 4 a Lesy hlavního města Prahy. Na celkem šesti stanovištích na břehu rybníka Labuť poznaly děti obyvatele lesů i rybníků a dalších vodních ploch.
 • V Braníku letos začala revitalizace Kunratického potoka

  25.10.2021
  Kunratický potok v Braníku prochází dlouhodobě plánovanou revitalizací. Jejím cílem je v rámci vlastnických a finančních možností uvést vodní tok do přírodě bližší podoby, tak aby nebyl pouze zarostlým odvodňovacím kanálem. V rámci pilotní části byla v úseku pod ulicí Vrbova provedena úprava koryta v délce zhruba 100 metrů a další úpravy se připravují.
 • Kanadská velvyslankyně Ayesha Rekhi a radní Tomáš Hrdinka společně oslavili Den stromů

  21.10.2021
  Výsadbou jedenácti ovocných stromů a zejména pak čtyř národních stromů – dvou kanadských javorů a dvou českých lip – oslavila Praha 4 spolu s Velvyslanectvím Kanady v České republice Den stromů. Nové stromové přírůstky díky této akci získala Branická třešňovka.
 • Přispějte svým názorem k revitalizaci Branických skal

  19.10.2021
  Navštěvujete rádi Branické skály? Co se vám zde líbí a nelíbí? Máte nápady, jak zlepšit a zpříjemnit prostředí této jedinečné přírodní památky ve správě Městské části Praha 4? Vyjádřete, prosím, svůj názor prostřednictvím této ankety. Anketa je otevřena až do 7. listopadu 2021, více na odkazu...
 • Vize revitalizace Chodoveckého potoka je dokončena.

  16.10.2021
  Vloni na podzim navázala Praha 4 spolupráci s Katedrou zahradní a krajinné architektury ČZU s cílem zhodnotit krajinný a rekreační potenciál Chodoveckého potoka v bezprostředním sousedství sídliště Spořilov II. Výsledkem roční spolupráce je tato vize. Co navrhuje a jaké bude její další uplatnění? Více v článku ...
 • V dalších ulicích Prahy 4 se objevily nové a hezčí kontejnery

  07.10.2021
  Nové kontejnery na tříděný odpad se objevily nejprve v Branické ulici před Dominikánským dvorem. Nyní už stojí i na dalších místech v Praze 4.
 • Zjistěte si, jaký máte kotel, možná vás čeká výměna

  07.10.2021
  Ještě zhruba rok mají domácnosti na výměnu starého kotle na pevná paliva (uhlí, dřevo, koks), pokud jejich kotel nedosahuje alespoň 3. emisní třídy. Požadavky na tyto spalovací stacionární zdroje jsou stanoveny normou ČSN EN 303-5 a jejich třídu je možné zjistit ze štítku kotle nebo v návodu k použití. Kotle, které tuto normu nesplňují, tj. kotle 1. a 2. emisní třídy, je nutné nejpozději do 1. září. 2022 vyměnit.
 • Revitalizace parku Jezerka je naplánována na příští rok

  23.08.2021
  Městská část Praha 4 ve spolupráci s architekty dokončila koncepční krajinářsko-urbanistickou studii revitalizace parku Jezerka. Studie vznikla na základě participace s veřejností a je dostupná na webu PinCity Prahy 4.
 • V Praze 4 je pět nových květnatých luk

  30.08.2021
  Praha 4 pokračuje ve vysévání květnatých luk, v letošním roce se jejich počet na území městské části zvýšil na šest. K původní louce v Novodvorské ulici tak přibylo pět luk plných květů a radnice plánuje založeních další.
 • Hlavní město začalo s problematickou výměnou laviček, týká se to i Prahy 4

  04.08.2021
  Hlavní město odstraní zhruba 1400 kusů mobiliáře v podobě modrých laviček nesoucích rozměrné reklamy, který je v současné době rozmístěn po celé Praze, především na zastávkách MHD. Stane se tak na náklady bývalého nájemce, společnosti AD-Net, která jej i přes platnou výpověď a rozhodnutí soudů o exekuci dosud neodklidila. Pražský magistrát tak pokračuje ve svém plánu odstraňovat z ulic vizuální smog a postupně kultivovat veřejný prostor. Mezi prvními už zmizely lavičky v Olbrachtově v ulici v Praze 4.
 • ANKETA - Jaké proměny čekají Nedvědovo náměstí?

  04.08.2021
  Projektová příprava revitalizace Nedvědova náměstí již začala. Seznamte se s hlavními principy chystané revitalizace a dejte nám k nim zpětnou vazbu. Krátkou anketu můžete vyplnit až do 23. srpna 2021. Více na odkazu ...
 • Do Braníka na grilovačku

  16.07.2021
  Nedaleko branických ledáren, v klidném místě na břehu Vltavy, zprovoznila Praha 4 úplně nové griloviště. Je volně přístupné a umožňuje prožít podvečer či večer jak u klasického táboráku, tak si s přáteli či rodinou ugrilovat steaky, špízy anebo dokonce čerstvě nachytané ryby.
 • Dočasné uzavření přepážky Zákaznického centra Pražských služeb, a.s. v budově Úřadu MČ Praha 4

  14.07.2021
  V termínu od 19. 7. do 9. 8. 2021 bude v budově Úřadu MČ Praha 4 na Budějovické dočasně uzavřena přepážka Zákaznického centra Pražských služeb, a.s. V době uzavření přepážky na úřadě doporučujeme všem klientům, aby využili elektronickou formu komunikace emailem: info@psas.cz nebo případně navštívili Zákaznické centrum v budově Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 29 v Praze 1.
 • Radnice školám darovala kompostéry

  29.06.2021
  Základní škola Jílovská a mateřské školy K Podjezdu, Na Bučance a 4 pastelky úspěšně učí své děti správně kompostovat, a dostaly proto od radnice Prahy 4 jako ocenění za tuto činnost vermikompostéry Florium. Ty jim slavnostně předal radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).
 • Tisíc obojživelníků v bezpečí

  19.05.2021
  Rybníky, tůně, retenční nádrže a drobné vodní plochy každoročně v tento čas žijí čilou migrací obojživelníků. Ti jsou na své pouti vystaveni fatálnímu nebezpečí v podobě frekventovaných silnic. Stejně jako v předchozích letech i letos zabezpečil odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 riziková migrační místa ochrannou bariérou, která nedovoluje živočichům přímý vstup do vozovek. O jejich bezpečné přenesení se pak postarají dobrovolníci.
 • Zastupitelé schválili dotace ve výši téměř 16 milionů korun

  12.05.2021
  Každoroční dotace i letos podpoří kulturní a sportovní projekty, protidrogovou prevenci i prevenci rizikového chování dětí a mládeže, ochranu životního prostředí, zkvalitnění zdravotní péče, integraci cizinců i sociální a prorodinné projekty. Zastupitelstvo městské části Prahy 4 totiž na svém květnovém zasedání schválilo návrh Rady MČ Praha 4 na přidělení dotací ve výši téměř 16 milionů korun.
 • Jaké poznatky přinesla anketa k možnostem revitalizace Tyršova vrchu a Bohdalce

  10.05.2021
  Anketa za účasti 344 respondentů ukázala, že oba vrchy slouží především jako místo procházek, venčení psů a kondičního běhu obyvatel okolí. Většina respondentů žije v blízkém okolí, žádný respondent nebydlí mimo Prahu 4 nebo Prahu 10. Naprostá většina návštěvníků oceňuje přírodní, lesní charakter území. Více a výsledky ankety v článku...
 • Platforma PinCity v novém kabátě

  30.04.2021
  Platforma PinCity má od čtvrtka 29. dubna 2021 nejen zcela nový modernější vizuál, ale přibyly i nové funkcionality tak, aby se používání platformy se pro uživatele maximálně zjednodušilo. Na hlavním webu tak přibyla sekce Aktuality, kde kromě nově zveřejněných projektů občané naleznou informace týkající se odpovědí na návrhy projektů, výzvy k účasti v anketách či participacím při projednávání budoucího projektu.
 • Dobrá práce, milí studenti!

  28.04.2021
  Okolí cyklostezky u branických hřišť dlouhodobě trpí nepořádkem, který zde vytvářejí lidé, jimž je zatěžko odložit pneumatiky a další odpad tam, kam patří, a pohazují ho místo toho v zeleni. Místní obyvatelé, ochotní středoškoláci a radní Tomáš Hrdinka se proto spojili, domluvili a vyrazili v úterý 27. dubna 2021 vylepšit naše společné okolí.
 • Chytré osvětlení svítí lidem v Praze 4 na cestu v parcích

  20.04.2021
  V parcích Jezerka a Na Fidlovačce je ve spolupráci MČ Praha 4 a Magistrátu hlavního města Prahy právě testován systém nového, energeticky úspornější veřejného LED osvětlení, To je i při zachování bezpečnostních standardů svojí spotřebou energie ohleduplnější k životnímu prostředí a k nočnímu životu obyvatel.
 • Podporujeme úklidové aktivity

  16.04.2021
  V rámci dobrovolnických aktivit pořádaných pod hlavičkou „Ukliďme Česko“ podpoří městská část Praha 4 nadcházející úklidovou akci organizovanou neziskovou organizací Letokruh. Akce se bude konat symbolicky na Den Země ve čtvrtek 22. dubna2021 v Krčském lese.
 • Praha 4 rozšiřuje ekologický sběr oleje a tuků z domácností

  14.04.2021
  Městská část Praha 4 bude pokračovat ve sběru olejů a tuků od obyvatel městské části. Rozhodla o tom Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání. Obyvatelé Prahy 4 tak mohou i nadále odevzdávat použitý olej do nádob na sběr použitého oleje, které jsou umístěné na vybraných stanovištích tříděného odpadu. Více v článku ...
 • Jak dopadla zpětná vazba ke konceptu revitalizace parku Jezerka?

  31.03.2021
  Práce na studii revitalizace parku Jezerka pokračují. V průběhu března 2021 měli zájemci příležitost vyjádřit se prostřednictvím on-line ankety k prvnímu autorskému konceptu. Zpětná vazba vyzněla převážně pozitivně. Více na odkazu ...
 • Dejte architektům zpětnou vazbu ke vznikajícímu návrhu revitalizace parku Jezerka

  02.03.2021
  Možná jsme se vás ptali na názor loni v září, vyplnili jste podzimní online anketu nebo se vaše děti zúčastnily plánovacího workshopu v parku určeného žákům ZŠ Mendíků a ZŠ Sdružení. Tak či onak, architekti z atelieru Ai5 s využitím podnětů od návštěvníků parku pracují na návrhu, jak Jezerku revitalizovat. Více a vstup do ankety v článku ...
 • Družicová analýza vegetace, zástavby a mikroklimatu Prahy 4

  22.02.2021
  Obyvatelé Prahy 4 většinou svoji městskou část dobře znají, nyní se na ni mohou poprvé podívat z vesmíru. Odborná studie, vypracovaná ve spolupráci se Vzdělávací kanceláří Evropské vesmírné agentury, se zabývá využitelností metod tzv. dálkového průzkumu Země (DPZ) pro potřeby Prahy 4. Současně je určena jako vzdělávací materiál pro učitele a jejich prostřednictvím i pro žáky základních školy ve správě městské části.
 • Nová krmítka v plochách zeleně

  17.02.2021
  Městská část Praha 4 instalovala v parcích a ostatních plochách zeleně krmítka pro ptactvo. Postará se též o pravidelné doplňování potravy.
 • Upozornění: v lese v Hodkovičkách se bude v únoru a březnu kácet

  17.02.2021
  Lesy hlavního města Prahy informovaly naši městskou část, že v únoru a březnu 2021 budou odstraňovat stromy napadené kůrovcem a nebezpečné suché stromy v Hodkovičkách v lokalitě "U Cortéze". Žádají proto návštěvníky lesa, aby dbali zvýšené pozornosti při pohybu v těchto místech.
 • Projekt PinCity občany Prahy 4 zaujal

  17.02.2021
  Před více než měsícem spustila městská část Praha 4 na webové adrese praha4.pincity.cz zcela novou nepolitickou platformu. Za krátkou dobu zde občané k 55 projektům radnice umístili více než 85 pomyslných připínáčků, tedy svých konkrétních návrhů pro zlepšení životního prostředí a místní (komunitní) rozvoj v Praze 4. Více v článku ...
 • Dbejte zvýšené pozornosti v lesích hlavního města Prahy

  08.01.2021
  Lesy hlavního města Prahy upozorňují, že od pondělí 11. ledna 2021 a dále v průběhu měsíců ledna, února a března budou i v lesích na území městské části Praha 4 provádět obnovní zásahy. Jejich cílem je podpora přirozeného zmlazování porostu.
 • Co s vánočním stromkem, když doslouží?

  06.01.2021
  Na svátek Tří králů by se podle tradice měly uklidit vánoční dekorace a odstrojit stromeček. Ať už byl živý nebo umělý, do běžné popelnice na směsný odpad však nepatří ani jeden. Jak ho tedy správně vyhodit? Více v článku ...
 • Mimořádné přistavení velkoobjemových kontejnerů v závěru prosince 2020

  16.12.2020
  Městská část Praha 4 zajistila pro občany mimořádné přistavení velkoobjemových kontejnerů ve dnech 28. až 30. prosince 2020. Kontejnery budou určeny k odkládání objemného odpadu. Jedná se zejména o nábytek, koberce, linolea, sanitární vybavení a jiné. Výjimečně je tentokrát možné obsluze kontejneru odevzdat i vyřazená elektrická zařízení jako jsou pračky, ledničky, televize a další elektrospotřebiče. Více na odkazu ...
 • Olej nepatří do kanalizace, ale do speciálních nádob

  17.12.2020
  Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích, nebo do sběrných dvorů. Nikoli do kanalizace, kde způsobuje velké problémy. Pražské vodovody a kanalizace proto opět varují, aby lidé tuk po smažení štědrovečerního kapra či řízku do odpadu nevylévali. Tuk v kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání.
 • Spořilovská Třešňovka výrazně omládla

  14.12.2020
  Klimatické podmínky i stáří stromů se v uplynulých letech negativně podepsaly na stavu oblíbeného areálu Třešňovka podél ulice Na Chodovci. Zásluhou projektu radnice Prahy 4 ale nyní Třešňovka získala čtyřicítku nových ovocných stromů. Více v článku ...
 • Praha 4 zrušila zakázku na údržbu veřejných ploch a správu zeleně

  13.12.2020
  Městská část Praha 4 zrušila veřejnou zakázku nazvanou Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4. Důvodem je vyhlášení přísnějších pravidel pro nákladní automobily a jejich povinnost plnit emisní normu EURO 6 a vyšší, na kterém se až v průběhu zadávacího řízení usnesla Rada hlavního města Prahy, Po zapracování této zásadní podmínky bude v co nejkratší lhůtě vyhlášeno nové zadávací řízení.
 • ZVEŘEJNĚNÍ: Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021

  02.12.2020
  Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2534 ze dne 23. 11. 2020 schválila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021 (dále jen „Program“). Program bude zveřejněn na internetovém portálu hlavního města Prahy www.praha.eu dne 26. 11. 2020 po dobu 90 dní, žádosti o grant budou přijímány v termínu od 28. 12. 2020 do 18. 1. 2021 včetně.
 • Praha 4 vyhlásila dotační programy na rok 2021

  01.12.2020
  Rada městské části Praha 4 schválila vyhlášení dotačních programů pro rok 2021. Ty, mimo jiné, podpoří sportovní a tělovýchovné aktivity, kulturní a spolkovou činnost, sociální a zdravotní oblast, rodinnou politiku a integraci cizinců a národnostních menšin, životní prostředí, prevenci v oblasti bezpečnosti a rizikového chování dětí a mládeže i organizace zabývající se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky.
 • Branická ulice už má nové kontejnery na tříděný odpad

  30.11.2020
  Před Dominikánským dvorem v Braníku už stojí nové a hezčí kontejnery na tříděný odpad, včetně kontejneru na kovové obaly, které přispívají k pozitivnímu vyznění celkové revitalizace Branické ulice.
 • Jak více využít Tyršův vrch a Bohdalec pro rekreaci

  13.11.2020
  Městská část Praha 4 chce více využít zalesněné kopce Tyršův vrch a Bohdalec pro rekreaci obyvatel. A nejen svých. Kopce jsou totiž zároveň součástí území Prahy 10. Dosud byly využívané spíše sporadicky, a to kvůli obtížné přístupnosti a prostupnosti. To by se mohlo změnit. Radnice Prahy 4 se proto spojila s odborníky a studenty z Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity v Lednici, aby stav lokality posoudili a navrhli reálné možnosti jejího využití. Návrh má být hotový v březnu příštího roku.
 • Před Dominikánským dvorem budou nové a hezčí kontejnery

  16.11.2020
  Branická ulice získává zásluhou své celkové revitalizace podstatně přívětivější tvář a přispět k tomu chtějí i pohledově příjemnější kontejnery na tříděný odpad, které se v ulici objeví od 1. prosince 2020.
 • Podolská ulice má novou smart toaletu

  09.11.2020
  V Podolské ulici, v blízkosti kurtů vedle Sokolovny, byla umístěna již druhá mobilní smart toaleta vybavená solárním napájením, čtečkou platebních karet, dobíjecím zařízením, ovládacím softwarem, softwarem pro dálkovou obsluhu a monitoringem.
 • TSK snížila v Praze četnost vývozu odpadových košů

  04.11.2020
  Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) sdělila, že snižuje frekvenci vývozu obsahu odpadových košů na území městské části Praha 4. Ve svém sdělení uvedla, že tak operativně reaguje na vládní nařízení vydaná v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 o omezení pohybu osob, zákazu nočního vycházení a uzavření některých provozoven služeb a obchodů, a s tím spojený pokles pohybu obyvatel a návštěvníků v ulicích Prahy.
 • Praha 4 pomáhá obyvatelům zadržovat dešťovou vodu

  14.10.2020
  Více než 316 tisíc korun obdrží 45 fyzických i právnických osob, které v září 2020 požádaly městskou část Praha 4 o dotaci na nákup retenčních nádob na podporu akumulace a využití srážkových vod.
 • Pražské služby omezují provozní dobu v návštěvnických centrech na Praze 4 a na magistrátu

  12.10.2020
  Dovolujeme si Vás informovat o změně provozní doby pro osobní návštěvy zákaznických center Pražských v budově Úřadu MČ 4 a v budově Magistrátu hlavního města Prahy - Jungmannova (pasáž Škodova paláce). V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8.10.2020 jsou zákaznická centra od pondělí 12.10.2020 otevřena pro veřejnost jen v těchto dnech hodinách. Pondělí: 08.00-13.00 a Středa 13.00-18.00 hod.
 • Praha 4 vybírá nového správce zeleně a odpadů

  21.09.2020
  Městská část Praha 4 ukončila z důvodu neplnění smluvních závazků spolupráci se společností, která doposud zajišťovala v Praze 4 údržbu zeleně, obsluhu košů a úklid veřejných prostranství. V současné době probíhá výběrové řízení na nového dodavatele služeb a zároveň jsou zajišťovány související mezikroky tak, aby se situace v těchto činnostech co nejdříve stabilizovala.
 • První mobilní smart toaleta v Praze 4 byla otevřena na Spořilově

  24.08.2020
  První mobilní smart toaleta dnes začala fungovat v blízkosti sportovišť na Roztylském náměstí. Je vybavená solárním napájením, čtečkou platebních karet, ovládacím softwarem a softwarem pro dálkovou obsluhu a monitoringem.
 • Praha 4 opět podpoří pořízení retenčních nádrží na akumulaci a využití srážkových vod

  20.08.2020
  Městská část Praha 4 vyhlásila 3. výzvu svého dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod pro rok 2020. Tímto programem chce občanům i podnikatelům pomoci se zadržováním (retencí) dešťové vody u jejich nemovitostí a v boji proti projevům dlouhodobého sucha, které se nevyhýbá ani naší městské části.
 • Květnatá louka v Novodvorské ulici září barvami

  13.07.2020
  Městská část Praha 4 v souladu s nově nastavenou politikou péče o zeleň a zvyšováním biodiverzity ve městech na jaře pokusně vysela květnatou louku ve středovém pásu komunikační zeleně v ulici Novodvorská od OC Plaza až po ulici Vavřenova. Tomuto kroku předcházelo loňské složité vyjednávání o výpůjčce pozemků od Technické správy komunikací, která měla jiné priority.
 • Úklid s Trash Hero

  09.07.2020
  Dobrovolnická organizace Trash Hero pořádá v neděli 12. července 2020 od 14 hodin další veřejný úklid, tentokrát v Braníku v horní části Vrbovy ulice. Uklízet se bude strž pod touto ulicí. Sraz bude na autobusové zastávce „Jílovská“, kde staví autobusy přijíždějící od Kačerova nebo Smíchovského nádraží. Poté se všichni přesunou na základnu, která bude v horní části strže. Odvoz nasbíraných odpadků zajistí MČ Praha 4. Více na odkazu ...
 • Praha 4 posiluje opatření proti šíření koronaviru

  18.06.2020
  Městská část Praha 4 instalovala v areálech fitness parků stojany s dávkovači na dezinfekci. Síť míst vybavených dávkovači na dezinfekci bude postupně rozšiřována na vybraná dětská hřiště, sportoviště, nebo jako příslušenství k pítkům ve správě MČ Praha 4. Více v článku ...
 • Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost

  15.06.2020
  Entomologové žádají veřejnost o pomoc při hledání denních motýlů na území hlavního města Prahy. Do mapování se může zapojit kdokoli – stačí motýla vyfotografovat mobilem a společně s GPS polohou nebo upřesněním místa a datem pořízení vložit do jednoduché mobilní aplikace iNaturalist nebo na facebookové stránky Hledejte pražské motýly.
 • Dotační program Prahy 4 podpoří využití srážkových vod

  22.05.2020
  Praha 4 vyhlásila 2. výzvu dotačního programu na podporu akumulace a využití srážkových vod pro rok 2020. Jejím účelem je podpora občanů při pořízení retenčních nádob na podporu akumulace a lokálního využití srážkových vod.
 • Městská část Praha 4 skoncovala s fukary

  15.05.2020
  Firmy pracující pro městskou část Praha 4 již nebudou používat k úklidu a údržbě zeleně motorové fukary. Tato změna výrazně přispěje ke snížení prašnosti a hlukové zátěže v době sečí.
 • Praha 4 nabídne sportovcům dvě smart toalety

  11.05.2020
  V blízkosti sportovišť na Roztylském náměstí a v Podolské ulici budou v nejbližší době umístěny dvě mobilní smart toalety vybavené solárním napájením, čtečkami platebních karet, ovládacím softwarem, softwarem pro dálkovou obsluhu a monitoringem. Více v článku ...
 • Radnice Prahy 4 podpořila revitalizaci zeleně na Pankrácké pláni

  11.05.2020
  Středové pásy zeleně v ulicích Hvězdově a Na Pankráci, okružní křižovatky ulic Hvězdovy / Pujmanové a Pujmanové / Milevské, stejně jako nájezd na ulici 5. května z ulice Na Strži – tam všude se už brzy objeví nově vysazená zeleň, která nahradí současnou nevzhlednou podobu těchto míst. Rada MČ totiž podpořila projekt Technické správy komunikací, jehož podoba vznikla za výrazného přispění odborníků z naší městské části. Více v článku ...
 • Dobrovolníci zachránili více než 700 obojživelníků

  23.04.2020
  S příchodem jara se probouzí celá příroda, tedy i žáby a jiní obojživelníci. Ti se navíc vždy v tomto období vydávají na cestu k rybníkům, tůním či retenčním nádržím, kde se rozmnožují a přivádějí na svět novou populaci.
 • Trash Hero Praha a Probuďme Nusle uklízí pod Vyšehradem - středa 24. 6. 2020 od 18 do 20 hodin

  17.06.2020
  Ve středu 24. června 2020 odpoledne pořádá organizace Trash Hero Praha ve spolupráci se spolkem Probuďme Nusle dobrovolnický úklid svahů pod Vyšehradem. Městská část Praha 4 přistaví kontejner na shromážděný odpad a organizátoři uvítají kohokoliv, kdo by chtěl s úklidem pomoci. Všechno potřebné pro dobrovolníky (rukavice, pytle a tašky) je zajištěno. Sraz je v 18:00 hod. na metru Vyšehrad - hledejte žlutou vlajku....
 • Další služby v systému nakládání s komunálními odpady začínají fungovat

  09.04.2020
  Od úterý 14. dubna 2020 dochází k obnovení dalších služeb v systému nakládání s komunálními odpady na území hlavního města Prahy. Od 14. dubna 2020 tak bude opětovně zahájena služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad a dále bude obnovena služba mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu a jedlých olejů. Více v článku ...
 • Praha 4 pokračuje v dezinfekci hřišť, sportovišť a jiného vybavení

  07.04.2020
  Dezinfekce mobiliáře, dětských hřišť, sportovišť a jiného vybavení ve správě městské části Praha 4 byla zahájena 1. března 2020. Do soboty 4. dubna bylo dezinfikováno několik set laviček v parku na náměstí Generála Kutlvašra, pěší zóna Jivenská, na vrchu Kapitol, v parku na Jezerce, v parku na Pankráci, pěší zóna Štúrova, parčík na Branickém náměstí. Více v článku ...
 • Praha 4 dezinfikuje prostory úřadu

  02.04.2020
  Úřad městské části Praha 4 dezinfikuje prostory v ulici Antala Staška 2059/80b, které veřejnost nejčastěji používá při cestě na úřad, anebo do ambulancí sousední Polikliniky Budějovická a lékárny. Dezinfikuje se dvakrát týdně, vždy po skončení úředních hodin v pondělí a ve středu, a to přízemí budovy, konkrétně prostor od dvorního traktu přes pracoviště Odboru správních agend až po vstup z ulice Antala Staška a dále prostory, které vedou k lékárně a k poliklinice. K dezinfekci vnitřních prostor se používá výhradně bezchlórový roztok, s antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem.
 • Nakládání s odpadem v době koronavirové nákazy

  02.04.2020
  Třídit odpad mohou jen "zdravé" domácnosti, upozorňuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu, doporučuje Státní zdravotní ústav. Leták a další informace na odkazu ...
 • Praha 4 čistí a dezinfikuje mobiliář dětských hřišť a sportovišť

  30.03.2020
  Městská část Praha 4 dnes zahájila čištění a dezinfekcí městského mobiliáře, cvičebních prvků a herních prvků na vybraných dětských hřištích a sportovištích. Postup je takový, že předmět je nejprve očištěn vysokotlakou horkou párou a následně je na něj aplikován dezinfekční roztok.
 • Omezení v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu

  16.03.2020
  V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, došlo k omezení v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy. Podrobnosti v článku ...
 • Začíná období migrace žab

  13.03.2020
  S příchodem jara se začínají probouzet žáby i ostatní obojživelníci a začíná jejich každoroční migrace do míst, kde se rozmnožují a přivádějí na svět novou populaci. Těmito místy jsou rybníky, tůně, retenční nádrže aj. Při tomto putování jsou obojživelníci na mnoha místech vystaveni velkému ohrožení. Často musí překonat frekventované komunikace, kde jich mnoho končí pod koly automobilů.
 • Veřejné představení projektu revitalizace Kunratického potoka se odkládá

  11.03.2020
  Z důvodu současné epidemiologické situace a rušení akcí s účastí nad 100 osob se odkládá veřejné představení projektu revitalizace Kunratického potoka v Braníku, plánované na 19. března 2020 od 18:00 a 18:45 hod. Nový termín bude včas oznámen.
 • Blíží se termín splatnosti poplatku ze psů!

  08.03.2020
  Odbor finanční správy Úřadu městské části Praha 4 (OFS) upozorňuje majitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v roce 2020. Poplatek je splatný (celý nebo první záloha) bez vyměření předem (složenky na místní poplatek se nerozesílají) ve většině případů do 31. bžezna 2020. Podrobnosti v článku ...
 • Byl zahájen pilotní projek sběru tonerových a inkoustových kazet

  07.02.2020
  S účinností od 1. 1. 2020 byl zahájen pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy. Jeden vybraný je i na Praze 4 - v ulici Zakrytá na Spořilově. Více o projektu v článku...
 • Zapojte se do úklidu okolí rybníka Labuť - neděle 23. února 2020 od 14 do 16 hodin

  30.09.2019
  V neděli 23. února 2020, od 14 do 16 hodin, se koná další dobrovolnický úklid pořádaný organizací Trash Hero. Tentokrát se bude uklízet v místech vedle zastávky MHD „U Labutě“, v pruhu zeleně mezi Vídeňskou ulicí a rybníkem Labuť. Více v článku ...
 • Dobrovolnický úklid v Krči - neděle 26. 1. 2020 - od 13:30 do 15:30 hodin - v okolí Zálesí

  30.09.2019
  V neděli 26. ledna 2020 odpoledne pořádá organizace Trash Hero Praha dobrovolnický úklid v okolí Zálesí v Krči. Městská část Praha 4 přistaví kontejner na shromážděný odpad a organizace Trash Hero Praha uvítá kohokoliv, kdo by chtěl s úklidem pomoci, všechno potřebné pro dobrovolníky zajistí. Čas: 13:30 - 15:30 hodin, sraz: na zastávce MHD „Sulická“ v Praze 4 – Krči. Více v článku ...
 • Chovatelé, nezapomněli jste na povinnost nechat očipovat své psy?

  08.01.2020
  Každý pes musí být od 1. ledna letošního roku označen čipem. Na základě novely veterinárního zákona je proto povinné očkování psa proti vzteklině platné jen v tom případě, že je očkovaný pes označený mikročipem.
 • Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu

  11.11.2019
  Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Vice v článku ...
 • Informace o zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2020

  21.11.2019
  Vzhledem k tomu, že poplatek za komunální odpad se od roku 2005 nezměnil, ale náklady na zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu neustále rostou, stejně jako jeho produkce, přistoupilo město ke zvýšení poplatku. I po zvýšení poplatku bude část nákladů na svoz a odstranění směsného odpadu i nadále hrazena z rozpočtu města. Více v článku na webu Hl. m. Prahy na odkazu ...
 • Město z ptačí perspektivy

  28.11.2019
  Plánujete zajímavou předvánoční procházku na čerstvém vzduchu? V tom případě vás zveme do lesoparku u sídliště Pod Lysinami, kde pro vás Ekocentrum Koniklec vytvořilo za podpory městské části Praha 4 a hlavního města Prahy naučnou stezku nazvanou Město z ptačí perspektivy. Více v článku ...
 • Výlov rybníku Labuť

  06.11.2019
  V úterý 12. listopadu 2019 se uskuteční po devíti letech výlov rybníku Labuť, který se nachází na okraji Kunratického lesa na Praze 4. Pro veřejnost je připraven také doprovodný program v podobě zajímavostí o rybách a rybářích. Připravena budou tato stanoviště: ryby, rybář, savci, vodní ptáci. Akce je pro veřejnost zdarma. Více na odkazu ...
 • Den stromů připomněl velký význam lesů

  23.10.2019
  Povídání o dřevu jako surovině a obnovitelném zdroji, o zvířatech v lese, o tom, jak je chránit a jak se chovat, když nalezneme zraněné mládě, nebo třeba o horoskopu podle Keltů a o lesích na území Prahy – to vše čekalo na děti a další zájemce během Dne stromů. A k tomu ještě sázení dvou javorů. Tuto ekologicko-výchovnou akci uspořádaly v parku pod Branickými skalami MČ Praha 4 a Lesy hl. m. Prahy.
 • Naši obyvatelé i letos uklízeli čtyřku

  15.10.2019
  Obyvatelé městské části Praha 4 se na přelomu září a října zapojili do dobrovolnických projektů zaměřených na čistotu a pořádek veřejných prostranství. Nejvíc dobrovolníků se zúčastnilo celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Celkem dvacet skupin uklidilo z veřejných ploch více než 20 tun odpadu, který byl tvořen z černých skládek objemného odpadu, ale i drobným nepořádkem, stavební sutí a bioodpadem.
 • Dobrovolnický úklid v Krči - sobota 19. 10. 2019 - od 14 do 16 hodin - v okolí Zálesí

  30.09.2019
  V sobotu 19. října 2019 odpoledne pořádá organizace Trash Hero Praha dobrovolnický úklid v okolí Zálesí v Krči. Městská část Praha 4 přistaví kontejner na shromážděný odpad a organizace Trash Hero Praha uvítá kohokoliv, kdo by chtěl s úklidem pomoci, všechno potřebné pro dobrovolníky zajistí. Čas: 14 - 16 hodin, místo: Zálesí (zastávka MHD v kopci směrem od Thomayerovy nemocnice.
 • Krmení labutí má svá pravidla

  20.09.2019
  Ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Lesy hlavního města Prahy byly na březích Vltavy umístěny informační tabule upozorňující na správné krmení vodního ptactva. Prosíme občany a návštěvníky městské části Praha 4, aby respektovali doporučení uvedená na instalovaných panelech! Informace v článku...
 • Chovatelé mají povinnost nechat do konce roku 2019 čipovat své psy

  11.09.2019
  Majitelé psů v České republice mají ještě tři měsíce na to, aby nechali svá zvířata označit mikročipem. K 1. lednu 2020 totiž bude na základě novely veterinárního zákona povinné očkování psa proti vzteklině platné jen v tom případě, že tento pes bude označený mikročipem. Podrobnosti v článku...
 • Ukliďme svět, ukliďme Česko - sobota 21. září 2019

  17.09.2019
  Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v jeden den. Tentokrát je hlavním úklidovým dnem sobota 21. září 2019. Více informací a kontakt na odkazu...
 • Praha 4 zajistila sběrné nádoby na použitý olej

  10.09.2019
  Od 2. září 2019 funguje v MČ Praha 4 již avizovaný zkušební provoz sběru použitého oleje a dalších kuchyňských tuků. Obyvatelé je mohou ukládat do černých sběrných nádob o objemu 240 litrů, které jsou zatím umístěny na pěti stanovištích. Více v článku...
 • MČ Praha 4 umožní ekologicky vytřídit oleje a tuky

  05.07.2019
  Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji o zbylý olej po smažení a fritování. Nejhorší, co kuchařka může s tímto odpadem udělat, je vylít jej do kuchyňské výlevky nebo toalety...
 • Jak můžete nahlásit autovrak

  12.02.2019
  Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků Správy služeb hlavního města Prahy (SSHMP). Na odkazu najdete, jak postupovat při zjištění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemní komunikacích (vraku) a můžete přímo vyplnit i formulář. Na téže stránce, jen v jiné boční záložce, je i možnost zjistit, kde se případně nachází vaše odtažené auto.
 • Oznámení ročního kontrolního auditu k FSC certifikaci lesního hospodaření Hlavního města Praha

  14.02.2019
  Ve dnech 28. a 29. března 2019 proběhne roční kontrolní audit v rámci certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) Hlavního města Praha.
 • Konec doby plastové

  19.11.2018
  Magistrát hl. m. Prahy se v rámci své informační kampaně zapojil do iniciativy Ministerstva životního prostředí (MŽP) „Dost bylo plastu“
 • Pilotní projekt Re-Use na sběrných dvorech hl. m. Prahy

  19.11.2018
  V prostorách Kampusu Hybernská odstartoval jedinečný pilotní projekt Cirkulární dílna.
 • Akumulační nádrže na zachycování dešťových vod

  14.05.2018
  Městská část Praha 4 se obrací na občany s žádostí o sdělení, zda by měli zájem instalovat akumulační nádrže u svých rodinných či bytových domů.
 • Změna otevírací doby v zákaznickém centru Pražské služby, a.s.

  14.02.2018
  Dovolujeme si vás informovat, že dochází ke změně otevírací doby zákaznického centra svozové společnosti Pražské služby, a.s. v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 4.
 • Kam se starým nábytkem?

  11.12.2017
  V Praze na Florenci funguje Re-use centrum „Z pokoje do pokoje“, kam starý nábytek může zanést každý, kdo namísto vyhazování raději staré věci zachrání a daruje.
 • Pražané si mohou zdarma zapůjčit kompostéry

  30.10.2017
  V rámci podpory domácího kompostování hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1 750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny zájemcům.
 • Miss kompost 2017

  20.09.2017
  Kompostujete? Hodilo by se vám zahradní nářadí, motorová pila nebo křovinořez? Zapojte se do soutěže o nejlepší kompost roku!
 • Praha 4 buduje první retenční nádrž v ZŠ Jílovská

  03.04.2017
  Městská část Praha 4 se rozhodla aktivně čelit efektivnímu nakládání s vodou. Radní schválili budování podzemních retenčních nádrží, které ve srážkově příznivém období vodu zadrží a během sucha ji poskytnou na zalévání městské zeleně a kropení ulic. První retenční nádrž se buduje na základní škole Jílovská. „Naše městská část se tak bez nadsázky stala průkopníkem v péči o vodu,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN - Tučňák).
 • Sdělení a metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

  02.01.2017
  Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení a metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP). Účelem metodického návodu k používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.
 • Stručný návod pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017

  02.01.2017
  Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017 - 1) Roční hlášení o odpadech za rok 2016, 2) Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů, dopravci odpadů v roce 2017, 3) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Více podrobností naleznete uvnitř článku.
 • Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

  28.12.2016
  Od 1. 1. 2017 má dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) probíhat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Více informací naleznete v přiloženém Sdělení, které nalznete uvnitř článku.
 • Seminář „Třídím BIOmateriál“

  28.10.2016
  V polovině října proběhl pro zástupce bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek bezplatný seminář na téma „Třídím BIOmateriál“. Všechny účastníky přivítal a seminář zahájil zástupce starosty Lukáš Zicha (STAN – Tučňák). Cílem semináře bylo ukázat lidem důležitost navracení organické hmoty do půdy a informovat o tom, jaké jsou následky, když organická hmota v půdě chybí.
 • Praha 4 umístila do parku Na Pankráci první psí pisoár

  10.10.2016
  Městská část Praha 4 navázala spolupráci s Nadačním fondem Čisté město, od kterého obdržela dar určený k podpoře čistoty a pořádku na území městské části. Jedná se o psí pisoár a o pouzdro na cigarety s popelníkem. „Jedná se o první psí toaletu v naší městské části,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák). „Psí záchod byl umístěn do parku Na Pankráci a já věřím, že si získá své psí návštěvníky.“
 • Zákaznické centrum Pražských služeb na úřadu má rozšířenou pracovní dobu

  14.09.2016
  V rámci zkvalitnění služeb poskytovaných městskou částí Praha 4 občanům dochází od 15. září 2016 k rozšíření provozní doby Zákaznického centra Pražských služeb, které se nachází v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 4 na adrese Antala Staška 2059/80b v Praze 4. „Nově budou moci občané, živnostníci i právnické osoby vyřizovat své záležitosti nejen v pondělí a ve středu od 10.00 do 18.00 hodin, ale nově i ve čtvrtek v době od 8.00 do 12.00 hodin,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák).
 • První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma

  01.09.2016
  Systém Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik, ale i firmám s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik.
 • Kompostovací poradna

  01.09.2016
  Poradenství sloužící pro občany hl. m. Prahy jako zdroj rad a informací o kompostování a předcházení vzniku bioodpadů.
 • Kampaň na snížení počtu černých skládek v okolí nádob na separovaný a směsný komunální odpad

  01.09.2016
  Nádoby na území hl. m. Prahy budou polepovány samolepkami, které upozorňují na případný finanční postih, v případě odložení odpadu mimo nádoby.
 • Víc sáčků na psí exkrementy

  31.08.2016
  Městská část Praha 4 zkvalitňuje služby pro majitele psů, a proto posílí dostupnost sáčků na psí exkrementy. Už v letošním roce se výrazně zvýší nejen počet sáčků, ale i počet zásobníků na tyto sáčky. „V první vlně instalujeme na celém území městské části 120 kusů a v následujícím roce dalších 100 kusů zásobníků na igelitové sáčky,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička. „To je navýšení o 30, respektive o 50 procent.“
 • Praha 4 kropí rozpálené chodníky a silnice

  29.06.2016
  Městská část Praha 4 uvolnila finanční prostředky na snížení prašnosti a zvlhčování vzduchu. Ve dnech s tropickými teplotami vyjedou do ulic městské části kropící a zvlhčovací vozy. "Vyzkoušeli jsme si kropení a zvlhčování o uplynulém horkém víkendu a výsledek splnil naše očekávání. Pokud budou v průběhu léta klimatické podmínky na úrovni tropických teplot, vyšleme opět vozy do ulic," uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN - Tučňák).
 • Pořízení ekologického vytápění v domácnostech –„Kotlíkové dotace Praha“

  27.06.2016
  Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU i občanů členských států Evropského sdružení volného obchodu, které vlastní na území hl. m. Prahy byt v rodinném domě nebo rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami, ve kterém hlavní zdroj vytápění, kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nahradili moderním nízko emisním tepelným zdrojem. Dotace konečným uživatelům budou vypláceny pouze do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu, podle toho, která podmínka nastane dříve. Takto lze získat až 85 % uznatelných nákladů.
 • Praha 4 má stanoviště na sběr kovových obalů

  13.06.2016
  Městská část Praha 4 zahájila ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby na dvaceti vytipovaných stanovištích tříděného odpadu sběr a svoz kovových obalů. „Pilotní projekt měl dobré výsledky a setkal se pozitivním ohlasem obyvatel naší městské části, proto jsme nyní vytipovali dvacet stanovišť, kde od 1. června 2016 pravidelně probíhá sběr kovových obalů,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák). „Jsem přesvědčen, že ochrana životního prostředí a recyklace surovin má smysl.“
 • Praha 4 převzala Osvědčení o přínosu pro životní prostředí

  10.06.2016
  „Tento certifikát je dalším potvrzením, že jsme se v oblasti podpory a vzdělávání našich obyvatel v péči o přírodu i získávání alternativních zdrojů vydali správným směrem,“ uvedla zástupkyně starosty městské části Praha 4 Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ). „Bez jakéhokoli přehánění považuji tuto oblast za klíčovou nejen v politice, ale i v našem každodenním životě. Chceme přece dalším generacím dát šanci žít v kvalitním životním prostředí.“
 • Praha 4 se zapojila do projektu Give & Gain Day 2016

  24.05.2016
  Městská část Praha 4 rozšířila svou podporu v oblasti dobrovolnických aktivit a zúčastnila se 6. ročníku mezinárodního dobrovolnického dne Give & Gain 2016. Ve spolupráci se společností ZENOVA services se uskutečnil strojový úklid parku Na Pankráci a ulic Hvězdova, Na Pankráci a Budějovická. „Vážíme si všech iniciativ, které podporují pořádek a čistotu na území naší městské části,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN - Tučňák.
 • Praha 4 letos vysadí více než 300 stromů

  18.05.2016
  Městská část Praha 4 plánuje vysadit v roce 2016 na svém území více než tři stovky stromů a postupně opravit městský mobiliář – lavičky a odpadkové koše, kterých má ve své správě více než 3.000 kusů. Jedná se o nejrozsáhlejší výsadbu dřevin a opravy mobiliáře za posledních pět let. „V prvním čtvrtletí letošního roku jsme vysadili skoro 200 stromů a další vlnu sázení plánujeme na podzim letošního roku. Částka, kterou na to máme vyčleněnou je ve výši 3 milionů korun,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák). „U městského mobiliáře máme v plánu opravit 600 laviček a více než 200 odpadkových košů.“
 • Pražané budou moci žádat o kotlíkové dotace

  09.02.2016
  Hlavní město Praha zahájí příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace pro své občany na přelomu února a března 2016. Pražané budou moci své žádosti podávat průběžně do 29. 12. 2017, podklady pak musí být doručeny a zaúčtovány do 30. 9. 2018. Finanční alokace pro dotaci na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je 23 700 000 Kč. Zahájení „kotlíkových dotací“ bude schvalovat rada města na některém z příštích jednání.
 • Dobrovolníci zlikvidovali černé skládky v Hodkovičkách

  28.12.2015
  Téměř stovka dobrovolníků z celé České republiky, ale i z Maďarska, Polska, Slovenska, Rakouska a Německa, zabývající se geocaschingem se rozhodla třetí adventní neděli uklidit černé skládky v Hodkovičkách. Za dvě a půl hodiny naplnili dobrovolníci velkoobjemový kontejner (4 tuny) odpadem v ulici Šifařská a v ulici Vltavanů na Praze 4.
 • S údržbou zeleně pomohou Praze 4 ovce

  02.10.2015
  „První lokalitou, kde tuto novinku zkoušíme, je rozsáhlý prostor ekoparku v ulici Za Mlýnem,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (BEZPP) a dále doplňuje: „Je to varianta, jak udržovat plochy zeleně přirozenou, ekonomicky nenáročnou a zároveň atraktivní formou. Pokud se projekt osvědčí, rádi bychom v příštím roce počet ploch rozšířili.“
 • Praha 4 se zapojuje do systému komunitního kompostování

  04.08.2015
  Hlavní město Praha připravilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě veřejné zeleně. Rada městské části Praha 4 vyslovila se zněním vyhlášky souhlas. „Vítám krok hlavního město Prahy, které přišlo s touto iniciativou,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (ZZZ ANO 2011). „Obyvatelé už dnes kompostují na svých chatách či na zahradách u svých domů. Jedná se o trend, který v lidech vyvolává ekologického ducha a dobrý pocit, že udělali něco pro životní prostředí.“
 • Uzavírka v ulici Vltavanů

  07.07.2015
  Pozemní komunikaci v ulici Vltavanů uzavřel majitel pozemku, na němž se předmětná účelová komunikace nachází, neboť se domnívá, že jsou porušována jeho vlastnická práva. Tato komunikace není ve vlastnictví hlavního města Prahy, tudíž není místní komunikací, a proto má mnohem menší právní ochranu než místní komunikace. Silniční správní úřad v součinnosti se stavebním úřadem činí veškerá možná zákonná opatření vedoucí k obnovení provozu v uzavřeném úseku.
 • Žáci z Prahy 4 zkoumají životní prostředí na Spořilovské spojce a křižovatce Novodvorská

  04.05.2015
  Základní školy Na Chodovci, Jižní a Jílovské z Prahy 4 se spolu s dalšími 17 pražskými školami zapojily do projektu „Mikroklima okolí školy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Žáci 7. - 9. tříd zkoumají v rámci přírodovědných a ekologických seminářů stav životního prostředí v kritických lokalitách v blízkosti svých škol.
 • Praha 4 zvítězila ve sběru varných konvic

  28.04.2015
  Obyvatelé Prahy 4 sesbírali v letošní soutěži ve sběru vysloužilých varných konvic 239 spotřebičů. Městská část se tak umístila na prvním místě a významně přispěla k vytvoření nového rekordu, který byl zapsán do České knihy rekordů. Na druhém místě skončila s 50 konvicemi Praha 11 a třetí příčka patří Praze 6 za 36 rychlovarek. „Těší mne vítězství v soutěži, ale raduji se hlavně z toho, že naši obyvatelé mají kladný vztah k recyklaci vysloužilých elektrozařízení,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
 • Projekt kontejnerů na tříděný odpad pro nevidomé

  27.04.2015
  Projekt kontejnerů na tříděný odpad pro nevidomé, který začal na jaře 2014 jako pilotní, pokračuje. Praha 4 nabízí deset separačních stanovišť s kontejnery označenými Braillovým písmem, kde mohou nevidomí a slabozrací odkládat a třídit jednotlivé komodity – papír, sklo, plast a nápojové kartony.
 • Druhý ročník soutěže ve sběru vysloužilých elektrozařízení

  13.02.2015
  Praha 4 spolu se společností ELEKTROWIN vyhlásila druhý ročník soutěže ve sběru vysloužilých elektrozařízení. Soutěž probíhala v průběhu celého roku 2014 a zapojit se mohla bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. „Jsem rád, že obyvatelé Prahy 4 myslí ekologicky a zapojili se prostřednictvím svých bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek do této soutěže,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí Petr Kučera (TOP 09).
 • Sběrný dvůr Zakrytá znovu otevřen od 14. 2. 2015

  10.02.2015
  Od soboty 14. února 2015 bude znovu otevřen sběrný dvůr hl. m. Prahy v ulici Zakrytá, Praha 4. Sběrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů (objemný odpad, stavební odpad do 1m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, kartony, nebezpečné odpady) a vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Provozní doba zařízení zůstává stejná jako minulý rok. Více informací uvnitř článku.
 • Praha 4 sečetla náklady při odstraňování škod způsobené ledovkou

  18.12.2014
  „Nejvíce zasaženou oblastí bylo sídliště Krč a území Michle. Celkové náklady na zajištění schůdnosti pěších komunikací a následné odstranění škod na zeleni ve správě městské části Praha 4, dosáhnou 650 tisíc korun,“ uvedl radní pro životní prostředí Petr Kučera (TOP 09). „V uvedené částce, z níž dvě třetiny budeme požadovat v rámci pojistného plnění, je zahrnuta hodnota částečně i zcela zničených stromů, jejich likvidace, odstraňování dalších odlomených větví a mimořádný posyp komunikací.“
 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

  19.01.2012
  Upozornění na splnění ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářsrví za rok a to v termínu do 15. února. Podrobnosti naleznete uvnitř článku.
 • Dopady nákladní dopravy na Spořilov ohlídá nový systém

  13.10.2014
  "Vítáme každé opatření a každý krok vedoucí ke zlepšení situace podél Jižní spojky, na Starém i Novém Spořilově," uvedl 1. zástupce starosty Prahy 4 Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD). Všechny dosavadní výsledky prokazují překročení limitů škodlivých látek ve všech měřených lokalitách. Situace je natolik závažná, že tyto látky prokazatelně negativně ovlivňují zdraví 15 tisíc obyvatel Spořilova.“
 • Projekt parkovacích stání v ulici Kotorská jsme pozastavili

  15.09.2014
  Praha 4 zatím pozastavila projekt navýšení počtu parkovacích stání v ulici Kotorská, který měl přinést obyvatelů této lokality 24 nových parkovacích stání. Realizace projektu by znamenala zvýšení parkovacích míst ze současných 51 stání na 75 stání, znamenala by ovšem také vykácení několika stromů a odstranění keřových porostů.
 • Praha 4 přispěla k ochraně životního prostředí recyklací starých spotřebičů

  16.06.2014
  Obyvatelé městské části Praha 4 již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. LONI OBYVATELÉ ODEVZDALI K RECYKLACI 848 TELEVIZÍ, 346 MONITORŮ A 4 846,00 KG DROBNÉHO ELEKTRA.
 • Pražskou zvířecí záchranku volejte na novém čísle

  22.05.2014
  Pražská zvířecí záchranka má nové telefonní číslo - 774 155 185. Tito záchranáři nezachraňují psy, kočky nebo jiné domácí mazlíčky, ale volně žijící zvířata v Praze a okolí. Zraněnému živočichovi zajistí odbornou pomoc a umístí jej v záchranné stanici pro divoce žijící zraněná zvířata.
 • Kompostéry mají své majitele

  22.05.2014
  „Jsem velice rád, že obyvatelé naší městské části Praha 4 využili v tak hojném počtu možnost zapůjčit si od Prahy 4 kompostéry,“ říká neuvolněný radní pro evropské fondy Mgr. Martin Píša „V polovině dubna spustíme druhou vlnu a věřím, že ji obyvatelé naší městské části využijí, tak jako první vlnu.“
 • Soutěž ve sběru použitých mobilů zná své vítěze

  10.04.2014
  V rámci ekologické výchovy byla vyhlášena soutěž pro základní školy ve sběru použitých mobilů, ta se konala od 2. ledna do 31. března 2014.
 • Pražané vytvořili rekord - za pět dní vytřídili více než 11 tun starých počítačů

  08.04.2014
  Obyvatelé městské části Praha 4 odevzdali během pěti dní 409 starých počítačů a zajistili tak své čtvrti výhru v soutěži Praha plná počítačů. Druhé a třetí místo obsadily MČ části Praha 13 a Praha Suchdol, jejichž obyvatelé donesli 145 a 144 starých počítačů. Získali tak pro své čtvrti věcné ceny, které budou předány dětským domovům a nemocnicím. Celkem Pražané během soutěže odevzdali neuvěřitelných 1291 přístrojů a postarali se o nový český rekord. Ten bude agenturou Dobrý den zapsán do České knihy rekordů.
 • Kontejnery na tříděný odpad pro nevidomé

  02.04.2014
  Praha 4 nabízí deset separačních stanovišť označených Braillovým písmem. Po dobu šesti měsíců mají nevidomí a slabozrací obyvatelé v rámci pilotního projektu možnost vyzkoušet si odkládání jednotlivých komodit – papíru, skla, plastu a nápojových kartonů do kontejnerů na 10 vytipovaných separačních stanovištích.
 • Lipová alej v Jeremenkově zůstane zachována

  27.03.2014
  Lipové stromořadí v Jeremenkově ulici zůstane zachováno, Praha 4 povolila pokácení pouze tří lip ze 47. Žádost o kácení 47 lip malolistých v aleji podél Jeremenkovy ulice podalo Hlavní město Praha zastoupené na základě plné moci Technickou správou komunikací a důvodem měl podle žadatele být špatný zdravotní stav a zhoršená provozní bezpečnost těchto dřevin.
 • Studie proveditelnosti k akci Branická - hluk

  14.03.2014
  Rada městské části Praha 4 na svém 6. zasedání dne 12. 3. 2014 přijala usnesení, ve kterém vzala na vědomí studii proveditelnosti akce Branická – hluk, Praha 4. „Žádáme Technickou správu hlavního města Prahy o projednání studie proveditelnosti akce Branická – hluk s rezidenty z Branické ulice,“ říká starosta Pavel Caldr.
 • Peníze z loterií mohou uhradit náklady za odpad Pražanů

  03.03.2014
  Rada městské části Praha 4 nesouhlasí s navýšením poplatku za komunální odpad, a naopak navrhla městu, aby náklady za komunální odpad Pražanů byly plně hrazeny z příjmů z odvodů loterií a jiných podobných her. Reagovala tak na návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy.
 • Kácení lip pozastavilo předběžné opatření

  27.02.2014
  Praha 4 nesouhlasí s nynějším záměrem Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) kácet lípy v Kvestorské ulici. Postavila se tak na stranu občanů, kterým se nelíbí, že se PVS rozhodla vrátit ke svému původnímu záměru pokácet pět lip až několik měsíců po provedení výkopových prací spojených s rekonstrukcí vodovodu.
 • Ceník za využívání systému města pro rok 2014 pro původce odpadů

  06.02.2014
  Ceník za využívání systému města pro rok 2014 pro původce odpadů
 • Záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy

  27.01.2014
  Český svaz ochránců přírody informuje obyvatele městské části Praha 4 o možnosti kontaktovat záchrannou stanici pro handicapované volně žijící živočichy. Tyto stanice se dobrovolně zavazály na území naší městské části poskytnou odbornou pomoc všem divokým zvířatům, která se ocitla v nouzi, a to nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Více informací naleznete na letáčcích v článku.
 • Vyhodnocení soutěže v kompostování

  10.12.2013
  Dne 26. listopadu 2013 se na Nuselské radnici uskutečnilo vyhodnocení soutěže v kompostování základních a mateřských škol. V tomto již druhém ročníku byly hodnoceny písemné projekty, které dokumentovaly práce dětí a pedagogů v kompostování. Prvním rokem byla hodnocena struktura kompostu. Přestože byly ceny rozděleny v kategorii MŠ a ZŠ, nebyl žádný poražený. Každá soutěžící MŠ a ZŠ obdržela dárek.
 • Důrazné „NE“ kácení lipové aleje v ulici Jeremenkova

  25.11.2013
  Rada městské části Praha 4 vyslovila důrazný nesouhlas s kácením v lipové aleji v Jeremenkově ulici. Hlavní město Praha požádalo o povolení pokácet 47 stromů tvořících liniovou alej podél ulice Jeremenkova, Rada městské části Praha 4 to jednomyslně odmítla.
 • Kontejnery na plechovky - hliník

  12.11.2013
  Praha 4 připravila pro obyvatele první kontejnery na plechovky - hliník. Seznam stanovišť, u kterých jsou umístěny nádoby na sběr nápojových plechovek naleznete uvnitř.
 • Již druhý rok pokračuje na Praze 4 soutěž ZŠ a MŠ v kompostování

  09.10.2013
  V podnělí 30. září a v úterý 1. října 2013 navštívila Mgr. Eva Šimková jednotlivé Mateřské a Základní školy, jejich zřizovatelem je městská část Praha 4, aby si prohlédla a zdokumentovala obsah kompostérů. "Správně kompostovat je věc velice složitá a já jsem moc rád, že se tato soutěž realizuje," říká zástupce starosty Ing. Jiří Bodenlos (ČSSD) a pokračuje, "Kromě finanční odměny od městské části Prahy 4 mohou vítězové očekávat i drobné věcné dárky od Pražských služeb, a.s., která tyto kompostéry školským zařízením zakoupila".
 • Praha 4 zásadně nesouhlasí s kácením lipové aleje v ulici Jeremenkova!

  13.11.2013
  Městská část Praha 4 zásadně nesouhlasí s kácením lip v Jeremenkově ulici! Žádost o pokácení celkem 47 stromů tvořících lipovou alej podél této ulice podalo dne 9. září 2013 u odboru životního prostředí a dopravy městské části Praha 4 hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací.
 • Den kompetenčního centra Pražských služeb ukázal, jak se bude s odpadem nakládat v blízké budoucnosti

  25.09.2013
  Ministerstvo životního prostředí počítá s tím, že v blízké budoucnosti se směsný komunální odpad nebude vyvážet na skládky, ale výhradně ekologicky využívat pro výrobu elektrické energie a tepla. Potvrdil to náměstek ministra Ing. Martin Frélich během Dne Kompetenčního centra Pražských služeb v areálu ZEVO Malešice.
 • Praha 4 opravila hřiště v ZŠ Kavčí hory

  10.09.2013
  Praha 4 předala 9. září 2013 zrekonstruované multifunkční hřiště v areálu základní školy Kavčí hory. Hřiště bude využíváno pro výuku a sportovní aktivity žáků školy a v odpoledních hodinách i širokou veřejností. Stavební práce se uskutečnily v průběhu prázdnin a městskou část přišly na zhruba 2 600 000 Kč včetně DPH.
 • Praha 4 zrekonstruovala hřiště v ZŠ Mendíků

  10.09.2013
  Praha 4 předala 6. září 2013 zrekonstruované venkovní hřiště v areálu základní školy Mendíků. Hřiště bude využíváno pro výuku a sportovní aktivity žáků školy a v odpoledních hodinách i širokou veřejností. Stavební práce se uskutečnily v průběhu prázdnin a městskou část přišly na zhruba 1 600 000 Kč včetně DPH.
 • V Praze se loni k recyklaci vybralo 325 tisíc kilogramů použitých baterií a akumulátorů.

  05.09.2013
  V Praze bylo v roce 2012 dle aktuálních dat společnosti ECOBAT odevzdáno k recyklaci rekordních 325 302 kilogramů přenosných baterií a akumulátorů, což představuje 0,26 kilogramu na jednoho obyvatele hlavního města Prahy. V porovnání s ostatními kraji České republiky je Praha nejúspěšnější z hlediska celkového objemu.
 • Revitalizace kontejnerových stanovišť pokračuje

  19.07.2013
  Praha 4 bude pokračovat v revitalizaci starých kontejnerových stanovišť. Od července loňského roku bylo opraveno 11 ohrádek pro kontejnery, v současné době se připravuje revitalizace dalších sedmi. Dosud bylo v loňském a letošním roce na jejich revitalizaci proinvestováno zhruba 300 000 korun, letos se ještě plánuje investice ve výši dalších 150 000 korun.
 • Soutěž mateřských a základních škol o kompostéry zná své vítěze

  10.12.2012
  Vítězem soutěže mateřských a základních škol o tři otočné kompostéry, které zakoupily Pražské služby, se stala ZŠ Křesomyslova, stříbrní byli žáci ze ZŠ Na Planině a třetí místo obsadila ZŠ Jílovská.
 • Praha 4 se zapojila do projektu sběru vysloužilých elektrozařízení a baterií

  30.04.2013
  Stacionární kontejnery najdou obyvatelé Prahy 4 na osmi stanovištích tříděného odpadu, možné je odkládat např. kalkulačky, rádia nebo telefony, naopak do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky nebo úsporné žárovky.
 • Stanoviště kontejnerů na použitý textil

  17.10.2013
  Nepotřebné oblečení, lůžkoviny, ručníky, záclony, přikrývky, deky, ale třeba i boty - to všechno mohou obyvatelé Prahy 4 odložit do speciálních kontejnerů.
 • Pražanům slouží nový sběrný dvůr

  03.03.2010
  V pořadí 13. sběrný dvůr hl. m. Prahy spádově pokrývá území širšího centra, z Prahy 4 je nejlépe dostupny pro obyvatele Nuslí.
 • Informace ke krmení holubů

  13.04.2011
  Krmení zdivočelých městských holubů není samo o sobě žádným právním předpisem zakázáno, je však z hlediska hygienického a protiepidemického naprosto nevhodné.
 • Možnosti volného pobíhání psů na území Prahy 4

  17.03.2014
  S ohledem na požadavky občanů jsou na území městské části Praha 4 vyznačeny plochy speciálně určené pro volný pohyb psů a jejich venčení bez povinnosti mít psa na vodítku.
Aktualizováno: 12.05.2021
Vytisknout